Europese Erasmus munten

Herdenkingsmunten bij 35-jarig Europese Erasmus studieprogramma

In 2022 is het 35 jaar geleden dat het ERASMUS programma werd opricht door de Europese Unie. De naam ERASMUS is een acroniem voor  European  Community  Action  Scheme for the  Mobility of  University  Students. Het programma geeft studenten door heel Europa de mogelijkheid om op uitwisseling te gaan naar andere scholen. De naam voor het programma is ook geïnspireerd door Desiderius Erasmus, humanist en kritische geest uit de 15e eeuw. Vooral goed onderwijs en goede opvoeding stonden bij Erasmus hoog in het vaandel. Hij geloofde erin dat een betere wereld begon bij de jeugd: een goede basis bij jongeren zou vanzelf zorgen voor een oprechtere maatschappij.

Sinds 1087 heeft het programma al miljoenen studenten in Europa de gelegenheid gegeven om op uitwisseling te gaan. 

Ter ere van het 35-jarig bestaan heeft de Koninklijke Nederlandse Munt een 2 euro herdenkingsmunt in coincard laten slaan, de eerste sinds 2015. Alle landen die aan het ERASMUS studieprogramma meedoen, konden aan deze actie deelnemen.

Per land mogen twee herdenkingsmunten van 2 euro worden uitgegeven, deze worden gewijd aan een speciaal thema of historische gebeurtenis. Het is 7 jaar geleden sinds de laatste Nederlandse 2 euro herdenkingsmunt werd uitgebracht.

De UNC-kwaliteit 2 euro voor 35 jaar ERASMUS programma is geplaatst in een coincard, waar de kleuren oranje en wit de boventoon voeren. In de coincard staan de jaartallen vermeld en de tekst ’35 jaar ERASMUS programma’. Op de voorzijde van de munt prijkt het profiel van Erasmus, geïnspireerd op het portret van tijdgenoot en kunstenaar Hans Holbein. Het portret van Erasmus is omgeven door de jaartallen 1987 – 2022 en de tekst ERASMUS programma. Centraal staat de landsaanduiding ‘NL’, met net onder het uiteinde van de pen die Erasmus vasthoudt de initialen van de ontwerper. In het maaswerk aan de linkerkant is het getal 35 te ontdekken: dit staat voor de 35 jaar waarin het programma vele uitwisselingen heeft georganiseerd onder Europese studenten. Onderaan bevindt zich het munthuisteken mercuriusstaf en het muntmeesterteken raaf.

19 Landen hebben de munt al uit laten brengen oftewel: laten slaan. Dat zijn België, Finland, Litouwen, Slowakije, Cyprus, Frankrijk, Luxemburg, Spanje, Duitsland, Italië, Oostenrijk, Estland, Letland en Portugal. Meer info op: www.knm.nl

Erasmus Adagia op Instagram

Op de Instagram pagina van het Erasmushuis kunt u sinds kort terecht voor een aantal van de beste spreuken en korte betogen van Desiderius Erasmus, vormgegeven in een onmiskenbare Rotterdamse stijl. In het onderstaande treft u daarvan een voorproefje. Voor meer adagia kunt u terecht op instagram.com/erasmushuisrotterdam.

Erasmus Online nu vrij toegankelijk via Bibliotheek Rotterdam 

Erasmus Online is dé wetenschappelijke standaardbibliografie over de vroegmoderne edities van Desiderius Erasmus. De database is nu online vrij toegankelijk via de website van Bibliotheek Rotterdam. Unieke onderzoeksmogelijkheden Erasmus Online (EOL) is het meest volledige bibliografische overzicht van Erasmiaanse drukgeschiedenis. Het biedt unieke onderzoeksmogelijkheden vanwege gedetailleerde bibliografische gegevens per editie, zoals colofon- en imprintgegevens, formaat, collatie, referenties naar andere bibliografieën en bekende exemplaren in bibliotheken wereldwijd. Gecombineerde zoekmogelijkheden geven snel inzicht in de drukgeschiedenis van Erasmus’ oeuvre. Alle opgenomen Erasmusedities worden via een eigen EOL-nummer geïdentificeerd. Deze EOL-verwijzingen worden gebruikt in andere bibliografische standaardwerken, zoals de Universal Short Title Catalogue en de wetenschappelijke standaardeditie van Erasmus’ Latijnse werken ASD (uitgegeven door Brill). De database wordt vanuit Bibliotheek Rotterdam doorlopend aangevuld en verbeterd. 

Ontstaan van de database 
Het ontstaan van Erasmus Online is nauw verbonden met de Erasmuscollectie in Bibliotheek Rotterdam. In de jaren 1960 besloot toenmalig bibliothecaris Egbertus van Gulik tot het in kaart brengen van de Erasmiaanse drukgeschiedenis. Behalve van de eigen collectie in Rotterdam maakte hij daarbij gebruik van de laatnegentiende-eeuwse bibliografie van Ferdinand vander Haeghen, Bibliotheca Erasmiana, en schreef hij een groot aantal erfgoedbibliotheken wereldwijd aan met het verzoek om informatie. Van Gulik verzamelde alle gegeven in een kaartcatalogus, die bekend staat als het ‘Apparaat Van Gulik’. Erasmus Online is de gedigitaliseerde versie van deze kaartcatalogus, die inmiddels in digitale vorm sterk is uitgebreid en nog steeds groeit. 

Erasmuscollectie Rotterdam
Bibliotheek Rotterdam beheert de grootste Erasmuscollectie ter wereld en bevat meer dan drieduizend edities met werken van Erasmus, gedrukt vóór 1900. Vanaf de 19de eeuw is het werk van Erasmus door de bibliotheek actief verzameld. Vooral in het begin van de 20ste eeuw groeide de collectie uit tot een unieke verzameling die een representatief beeld biedt van Erasmus’ ideeën, de ontwikkeling van zijn denken en de verspreiding van zijn werk door heel Europa. De vele lezerssporen in de collectie laten bovendien zien op welke manier lezers zijn teksten door de eeuwen heen hebben gebruikt. Naast een historische Erasmuscollectie beheert Bibliotheek Rotterdam een moderne collectie Erasmusboeken, die weergeeft hoe Erasmus vanaf 1900 is gelezen, gebruikt en onderzocht. Bezoek Erasmus 

Online via https://www.bibliotheek.rotterdam.nl/erasmus-online-database

Rotterdam zette met Erasmus de klok gelijk voor vrede

Op zaterdag 30 april kwamen zo’n 70 mensen op het Grotekerkplein voor de Laurenskerk samen om het 400 jarig bestaan van het Erasmusbeeld te vieren. 

De traditie zegt dat Erasmus bij de 12de klokslag van 12 uur een bladzijde van zijn boek omslaat. Iedereen, jong en oud, had een eigen boek meegenomen om net als Erasmus een bladzijde om te slaan.

Precies 500 jaar geleden schreef ’s werelds beroemdste Rotterdammer over ‘Oorlog en vrede’ in zijn boek ‘Gesprekken’ (Colloquia). 

Hij verklaarde vóór alles een pacifist te zijn, maar te begrijpen dat een land zich moet verdedigen als het wordt binnengevallen door een op macht beluste vijand. Helaas is deze boodschap vijf eeuwen later volop actueel.

Het Comité Erasmus Rotterdam plaatste daarom de herdenking van 400 jaar Erasmusbeeld in Rotterdam in het teken van vrede. 


Steven Lamberts (rechts), voorzitter van het Comité, sprak de bezoekers toe en telde mee met de 12 klokslagen.

Welkom op deze bijzondere dag:

Leerlingen van het Erasmiaans Gymnasium, studenten van de Erasmus Universiteit, burgers van Rotterdam, maar vooral ook students and citizens from Oekrain, Afghanistan and Syria.

Het is een bijzondere dag omdat het vandaag precies 400 jaar geleden is dat dit prachtige beeld van Erasmus op 30 april 1622 werd onthuld.

Erasmus was al tijdens zijn leven wereldberoemd. Gebruik makend van de net ontwikkelde boekdrukkunst schreef hij in een prachtige schrijfstijl vele boeken waarvan duizenden exemplaren door heel Europa werden verspreid.

Zijn in die tijd wereldschokkende ideeën over het belang van tolerantie, vrijheid van meningsuiting, het nut en noodzaak van onderwijs en het belang van vrede maakten hem zo beroemd dat er in Rotterdam al 13 jaar na zijn dood in 1536 een houten standbeeld voor hem werd opgericht.

“Rotterdam zette met Erasmus de klok gelijk voor vrede” verder lezen