Erasmus in Nederland

Collectie Erasmiana
Leeuwarden bezit, als enige stad in Nederland naast Rotterdam, een indrukwekkende collectie van 124 boeken en prenten van Erasmus. Deze zijn verkregen door aankoop van een particulier, wiens voorouder deze direct na het overlijden van Erasmus in 1536 verwierf. Meer info: link

In 2001 heeft de Stifting Elektroanyske Letteren Fryslân de Lof der Zotheid in het Fries uitgegeven. In 2003 vond een herdruk plaats. Voor info: link

3e editie Opera Omnia
Sinds 1961 wordt de derde editie van de complete werken van Erasmus in het Latijn: de Opera Omnia, uitgegeven. Dit gebeurt door de Erasmusdeskundigen van het Constantijn Huygens instituut in Den Haag, onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. De eerste uitgave, de Bazelse editie, vond plaats in 1554. De tweede, de Leidse editie, verscheen in 1662. Deze derde editie, de Amsterdamse versie, zal rond 2030 gereed zijn.

Erasmusprijs
Vanaf 1958 wordt jaarlijks de Erasmusprijs uitgereikt, één van de grootste culturele prijzen van Europa. De prijs is ingesteld door Prins Bernhard en wordt georganiseerd door de Stichting Preamium Erasmianum. Elk jaar wordt een internationale jury samengesteld die een persoon of instelling voordraagt die een buitengewone bijdrage heeft geleverd aan de cultuur in Europa. De nadruk ligt hierbij op tolerantie, culturele veelvormigheid en ondog-matisch, kritisch denken — humanistische waarden die nauw samenhangen met het gedachtegoed van Erasmus. De prijsuitreikingen vinden plaats in het paleis op de Dam. Sinds het overlijden van Prins Bernhard reikt prins Willem-Alexander de Erasmusprijs uit. Vorig jaar vond de 50e prijsuitreiking bij hoge uitzondering plaats in de Laurenskerk te Rotterdam. Voor meer info: link

Erasmus festival
Vanaf 1998 vindt in Den Bosch tweejaarlijks het Erasmus festival plaats, geënt op het thema van de Erasmusprijs voor dat jaar. Vorig jaar was het thema ‘De Nieuwe Kosmopoliet’. Tentoonstellingen, videoprojecties, levensgrote kunstprojecten, films, debatten, lezingen, dansvoorstellingen, muzikale optredens, symposia, publicaties en een uitgebreid educatief programma maakten deel uit van dit festival. Organisatie: Stichting Erasmus Festival Den Bosch. Voor meer info: link

Erasmus’ brieven
Uitgeverij Donker is in 2004 begonnen met de uitgave van alle 3.141 brieven van Erasmus. Het worden 22 delen, waarvan deel 5 vorig jaar is uitgekomen. Voor deze productie is de Stichting ‘ter bevordering van de uitgave van de volledige Correspondentie van Desiderius Erasmus’ opgericht, die subsidies voor de uitgave werft. Voor meer info: link

Goede manieren
In 1530 schreef Erasmus een boekje over goede manieren, getiteld ‘De beleeftheidt der kinderlijcke zeeden”. Het is een etiquetteboekje voor de jeugd met duidelijke aanwijzingen hoe men zich overal dient te gedragen. In 1969 werd het t.g.v. de 500e geboortedag van Erasmus, in oud-Nederlands en Latijn uitgegeven. Twee jaar geleden is het opnieuw uitgegeven, ditmaal in ABN, door Reinildis van Ditshuysen.

Canon van Nederland
In 2007 is Erasmus in de Canon van Nederland opgenomen. Vanaf augustus vorig jaar is de canon in de kerndoelen van het basisonderwijs en van de onderbouw van het voortgezet onderwijs opgenomen. Voor info: link

Filmpjes vanuit spreuken
‘Spreekwoorden zijn net kleine edelstenen’ schreef Erasmus. ‘Het zijn zinnen die tot de verbeelding spreken en te denken geven’. Het Humanistisch Verbond is vorig jaar met het HUMAN-project ‘Life is beautiful’ gestart: 30 filmpjes van 3 minuten elk met een spreuk van Erasmus als uitgangspunt. De makers van de filmpjes traden, al reizend door Europa, in de voetsporen van Erasmus, die beschouwd wordt als de eerst Europeaan. Subsidie werd verkregen van het Stimuleringsfonds. Vanaf september zullen de 30 filmpjes, waarmee het gedachtegoed van Erasmus in deze tijd wordt gezet, op tv, internet, mobiele telefoons e.d. te zien zijn — als een blijvende bron van inspiratie. Voor meer info: link

Spreuken in Latijn
Alle 4.151 Latijnse spreuken (Adagia) zijn te vinden op de website van de Universiteit van Leiden: link

Spreuken in Nederlands
Uitgeverij Atheneum Polak in Amsterdam is dit jaar begonnen aan een eerste uitgave in het Nederlands van alle 4.151 Adagia van Erasmus. De spreuken zijn nog nooit in onze taal uitgegeven, wel regelmatig in het Latijn en in andere talen. Redacteur van de Nederlandse uitgave is mw. Janine de Landtsheer, een bekende Erasmusdeskundige.

Erasmuslezing
Aan de Universiteit van Leiden wordt elk jaar op 28 oktober (geboortedag Erasmus) een Erasmuslezing georganiseerd, door de American Erasmus of Rotterdam Society (zie Erasmus wereldwijd, VS).

Genootschap in Gouda
In Gouda is begin dit jaar de Stichting Erasmus Genootschap Gouda opgericht. Zij gaat met enige regelmaat plannen ontwikkelen om Erasmus een waardige plek te geven in Gouda. Dit jaar was dat een Filosofie avond op 1 april en een ezeltocht op 11 juli. Op 27 oktober wordt een Erasmusnacht georganiseerd. Meer info: link