Kennismaken met Erasmuscollectie

Eenieder kan kennismaken met deze unieke boeken: op donderdag 1 juni van 10 – 11 uur en op woensdag 14 juni van 12 – 13 u presenteert John Tholen, conservator van de erfgoedcollecties, enkele bijzondere boeken tijdens het inloop-uur Erfgoed in de Erasmuszaal op de 3e etage van Bibliotheek Rotterdam (Hoogstraat 110, 3011 PV).

Toegang is gratis. Een afspraak is niet vereist.

Erasmus seminar over Desiderius Erasmus’ Origenian erfenis: vrije opvoeding, vooruitstrevende uitlegkunde en verwereldlijkt mysticisme.

Het Erasmus of Rotterdam Research Centre (ERRC) organiseert regelmatig de zogeheten Erasmus Seminars, waar academici bij elkaar worden gebracht die vanuit hun onderzoekwerk geïnteresseerd zijn in Erasmus. De inhoud van de seminars is divers, van discussies over recente publicaties tot uitgebreide lezingen. 

Namens het ERRC nodigen wij u van harte uit voor het volgende seminar op dinsdag 13 juni a.s. Tijdens deze bijeenkomst zal dr Maria Fallica (Sapienza University Rome) een seminar geven over Erasmus en de ‘Origenian’ traditie.

Aan de hand van enkele bepalende geschriften van Erasmus zal worden onderzocht wat zijn begrip van morele vooruitgang inhoudt, alsmede de vooruitgang op het gebied van interpretatie van belangrijke teksten, het rationele verstand en de ziel. Speciale aandacht gaat uit naar de ruzieachtige en de traditionele stellingname.

De gebruikte teksten zijn 

a.. de Encomium Morae (Lof der Zotheid), 

b.. de Liturgia Virginis Matris ad Lauretum, Erasmus portret van het christendom als een rationele en universele ‘cult’, een wereldse ‘sobria temulentia’ (een religie van naastenliefde en vrijheid).

Biografie van de uitgenodigde spreker:

dr. Maria Fallica is een ‘Marie Curie-fellow’ van de Sapienza Universiteit van Rome met betrekking tot het project Dwaasheid: Folly and the feminine in the Renaissance, over hoe Erasmus en andere Renaissance sleutelfiguren, zoals o.a. Margaretha van Navarra en Louise Labé, gebruikt maakten van het masker van de dwaas als middel om waarheden te onthullen en uit te drukken zoals de ‘schandelijke aankondiging van het Evangelie’ en vrouwen vrijheid van expressie toe te staan. Haar andere onderzoekinteresses liggen bij de ontvangst van de kerkvaders in de moderne tijd, de reformatie van de 16e eeuw, en de intellectuele geschiedenis van het methodisme.  Haar meest recente publicaties zijn:

  1. The Protestant Origen. Polemical Use and Theological Appropriation of Origen in 16th Century Patristic Anthologies, Aschendorff, Münster, 2022 and 
  2. Il metodismo via media della Riforma. Progresso e tradizione nella Christian Library di Wesley, Carocci, Roma, 2022.

Organisatie: Han van Ruler, Ronald van Raak, Sanne Steen, Georgios Tsimarakis 

Datum: dinsdag 13 juni van 15.00 – 17.00 u.
Locatie: Polak gebouw 2 – 04, Erasmus Universiteit Rotterdam, Campus Woudestein 

  (Burgemeester Oudlaan 50,3062 PA Rotterdam) 

Toegang: gratis

Zoom: https://eur-nl.zoom.us/j/91801338598

Een Erasmusbeeld in het ErasmusMC

Vrijwel ongemerkt voor de stad is op 30 januari 2020 het Erasmus Medisch Centrum verblijd met het prachtige kunstwerk ‘Erasmus te paard’. Het bijna 4 meter grote kunstwerk is geschonken door het Gezelschap Rotterdam ’43 ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van dit gezelschap in 2018.

Het Gezelschap Rotterdam ‘43 is in 1943 door een aantal havenmensen opgericht, ter bevordering van de te verwachten wederopbouw van Rotterdam. Het genootschap bestaat sindsdien uit 70 academici die 10x per jaar een lezing voor elkaar organiseren. De spreker moet een actueel thema behandelen en daarna een link leggen met Erasmus, door zich af te vragen: “Wat zou Erasmus van dit thema vinden?” Als dank ontvangt de spreker een beeldje van Erasmus te paard. Als een lid van het genootschap de leeftijd van 44 jaar bereikt, moet hij uittreden.  

Het grote kunstwerk is gemaakt door kunstenaar Eric Claus en gebaseerd op het kleine beeldje dat een spreker van het Gezelschap ‘43 na diens lezing ontvangt. Claus is ook de maker van dit kleine beeldje.

In 2018 bestond het gezelschap 75 jaar. Tijdens het lustrumdiner ter ere van dit jubileum werd bedacht dat het mooi zou zijn om het ErasmusMC ter gelegenheid van de nieuwbouw met een passend geschenk te vereren. Er werd een lustrumcommissie gevormd die in de jaren tot 2020 tijd noch moeite heeft gespaard om het doneren van dit prachtige beeld mogelijk te maken. 

Tijdens de receptie na de onthulling (30-01-2020) sloeg de voorzitter van het gezelschap een bruggetje met het ErasmusMC en Erasmus, waarbij hij de levenshouding van Erasmus zonder dogma’s benadrukte: niets staat vast en alles moet onderzocht worden. Verder belichtte hij uit Erasmus’ gedachtegoed dat de mens zelf in staat is het goede te doen en zaken beter te maken. Waar komt deze filosofie beter tot uiting dan in een ziekenhuis? 

Een Erasmusbeeld bij de Erasmus Universiteit

Met als thema ‘Building the future’ opende de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) op donderdag 10 november 2022 op feestelijke wijze het nieuwe Langeveld Building. Dit multifunctionele onderwijsgebouw is een van de meest duurzame onderwijsgebouwen in Nederland. 

Kenmerkend voor het Langeveld Building is de groene studie-omgeving en de houten boomhut in het atrium. Door de natuur naar binnen te halen creëert de universiteit een omgeving die bijdraagt aan het welzijn en de gezondheid van studenten en docenten.

Opdrachtnemer BAM Bouw en Techniek realiseerde de nieuwbouw in samenwerking met Paul de Ruiter Architects, Buro Harro landschapsarchitect, Halmos Adviseurs en LBP|SIGHT. BAM Advies & Engineering berekende de constructieve uitwerking. abcnova verzorgde namens de opdrachtgever het project- en contractmanagement. 

Tijdens de bouw ontstond bij BAM de wens om bij de opening een kunstwerk aan de EUR te schenken. Een kunstwerk om de nieuwe ideeën die in het gebouw verwerkt zijn, te benadrukken. Hiervoor werd boomzaagkunstenaar Jeroen Boersma benaderd. Boersma koos ervoor om de nieuwe ideeën voor het gebouw te volgen en voor het kunstwerk hout te gebruiken dat bij de bouw gebruikt is en overbleef. Circulair gebruik is de focus van dit beeldhouwwerk. Tevens wil hij door zijn werk de mensen aan het denken zetten en bewustwording creëren voor de schoonheid en kostbaarheid van hout. Verbazen, hun verbeelding activeren, de boom komt opnieuw tot leven met haar eigen verhaal.

Erasmus wilde hij als wijze man uitbeelden, schrijvend aan zijn nieuwe ideeën (over o.a. lesgeven en manier van leven). Het wereldberoemde schilderij van Hans Holbein de Jonge: Erasmus schrijvend aan zijn tafel van opzij gezien, werd zijn leidraad. Voor de drie dimensies van het beeld heeft Boersma verschillende andere schilderijen bekeken.

Het kunstwerk werd op 28 november onthuld.

Alle gebouwen en pleinen op campus Woudestein worden vernoemd naar bekende personen die een directe band hebben gehad met de universiteit. Langeveld Building draagt de naam van hoogleraar Emancipatievraagstukken Hendrika Maria Langeveld (1926-2004) – de eerste vrouwelijke hoogleraar op de EUR, in 1969.