Erasmus Collection Fellowship op de Erasmus Universiteit

Het Erasmus of Rotterdam Research Centre (ERRC) en de Openbare Bibliotheek Rotterdam kondigen met trots een nieuwe editie van hun fellowship aan met betrekking tot de unieke Erasmuscollectie die in de bibliotheek wordt bewaard. Geïnteresseerde wetenschappers kunnen vanaf nu op deze functie solliciteren.

De Openbare Bibliotheek Rotterdam herbergt ’s werelds grootste Erasmuscollectie, die teruggaat tot 1604. De collectie omvat meer dan 3000 vroegmoderne edities van Erasmus’ werken en handgeschreven brieven, en een breed scala aan moderne vertalingen, edities, artikelen en boeken met betrekking tot Erasmus en zijn receptie van de 16e eeuw tot heden. Dit biedt een unieke kans voor junior en senior onderzoekers om zich bezig te houden met Erasmus Studies in de context van (neo-Latijnse) filologie, filosofie, typografie, boekgeschie-denis, Renaissance Studies en aanverwante vakgebieden. Het ERRC en de Openbare Bibliotheek Rotterdam willen internationale onderzoekers faciliteren bij het bestuderen van ’s werelds grootste Erasmuscollectie. 

Wetenschappers van over de hele wereld worden hierbij uitgenodigd om een ​​Erasmus Collection Fellowship aan te vragen en deel te nemen aan onderzoek gerelateerd aan de collectie. Alle geïn-eresseerde academici, journalisten en onafhankelijke onderzoekers worden aangemoedigd om te solliciteren.  Voor meer informatie over de toepassing: 

https://www.eur.nl/en/esphil/erasmus-collection-fellowship

The Erasmus of Rotterdam Research Centre (ERRC) and the Rotterdam Public Library is happy to announce a new edition of their fellowship with regard to the uniqe Erasmus Collection that is being preserved in the library. Interested scholars are able to apply for this position as of now.

The Rotterdam Public Library hosts the world’s largest Erasmus Collection which goes back to 1604. The Collection includes more than 3000 early-modern editions of Erasmus’ works and handwritten letters, and a vast range of modern translations, editions, articles and books related to Erasmus and his reception from the 16th century to the present. This provides a unique opportunity for junior and senior researchers to engage with Erasmus Studies in the context of (neo-latin) philology, philosophy, typography, book history, Renaissance Studies, and related fields.

ERRC and the Rotterdam Public Library aim to facilitate international researchers to study the world’s largest Erasmus Collection. We invite scholars from all over the world to apply for an Erasmus Collection Fellowship and engage in research related to the Collection. We encourage all interested academics, journalists and independent researchers to apply.

For further information on the application: 

https://www.eur.nl/en/esphil/erasmus-collection-fellowship