Erasmus in Rotterdam

Stad van Erasmus
Tot de Tweede Wereldoorlog was Rotterdam de Stad van Erasmus. Dit was zó evident dat op een brochure uit 1929 van de beschuitfabriek C. Ulrich & Zoon de naam van de stad er niet bij werd vermeld. De brochure beschreef de geschiedenis van de stad en haar belang-rijke bewoners vanaf de tijd van Erasmus. Het was een soort Verkade-album: de plaatjes van de beschreven gebouwen of personen verkreeg men door aankoop van een rol beschuit.

Erasmus Center
De Erasmus collectie van de Bibliotheek Rotterdam behoort tot de omvangrijkste Erasmus- verzamelingen ter wereld. 30.000 boeken van en over Erasmus worden in een geclimatiseerde kluis bewaakt voor het nageslacht. Circa 30% van de werken dateert uit de tijd van Erasmus (1466 – 1536) en 90 werken daarvan zijn eerste drukken. Samen met een grote verzameling vóór 1800 gedrukte boeken, vormen deze collecties een wezenlijk onderdeel van het culturele erfgoed van Nederland.

In de gemeentebibliotheek is sinds 2005 het Erasmus Center for Early Modern Studies gevestigd. Dit centrum, met de Erasmuszaal, is een gezamenlijk initiatief van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Bibliotheek Rotterdam. Het Erasmus Center wil een brug slaan tussen universiteit en stad, tussen geschiedenis en actualiteit, tussen Erasmus, zijn geesteskinderen en zijn geestverwanten. Het center doet dit o.a. door het organiseren van rondleidingen, tentoonstellingen, congressen, lezingen en publicaties.

Het Center beheert voorts één van de meest informatieve sites over Erasmus: klik

Genootschap 43
In 1943 is door een aantal havenmensen het Genootschap Rotterdam 43 opgericht, ter bevordering van de te verwachten wederopbouw van Rotterdam. Het genootschap bestaat sindsdien uit 70 academici die 10x per jaar een lezing organiseren. De spreker moet een actueel thema behandelen en daarna een link leggen met Erasmus, door zich af te vragen “Wat zou Erasmus van dit thema vinden?” Als dank ontvangt de spreker een beeldje van Erasmus te paard. Als een lid van het genootschap de leeftijd van 44 bereikt, moet hij uittreden.

Erasmuspenning
Sinds 1979 wordt regelmatig de Erasmuspenning uitgereikt aan personen die zich lange tijd op cultureel-sociaal gebied verdienstelijk hebben gemaakt voor de Rotterdamse samenleving. Ook ambtenaren die 40 jaar in dienst van de gemeente zijn, ontvangen deze speld.

Erasmus Podium
Sinds enkele jaren organiseert de Erasmus Universiteit regelmatig lezingen en debatten over wetenschap en samenleving, vooral de Rotterdamse. Bijvoorbeeld een debat over heden-daags gedoogbeleid of juist zero tolerance; over de rechten van de vrouw; de maakbaarheid van de mens; de kredietcrisis; of over het jongerenjaar.

Erasmus tradities
Erasmus is geboren op 28 oktober 1466 en stierf in de nacht van 11 op 12 juli 1536. Omdat er weinig authentieks in Rotterdam is, in vergelijking met andere steden, en van Erasmus vrijwel niets, heeft het Erasmushuis deze data aangegrepen om Erasmustradities in te voeren.

Dag van Erasmus; 28 oktober
Deze dag wordt sinds 2006 gevierd, sinds vorig jaar i.s.m. het Erasmiaans gymnasium. De leerlingen van de eerste klassen gaan bij hun voormalige basisscholen op bezoek om de leerlingen te vertellen waarom zij zich in de denkbeelden van Erasmus moeten verdiepen. Zij dragen daarbij een Erasmusbaret en hebben voor hun presentatie gezamenlijk beeldend materiaal ontworpen.

Nacht van Erasmus; 11 juli
Ook deze wordt sinds 2006 gevierd, met voordrachten in de Laurenskerk vanaf 22.30 uur, een wandeling rond de kerk langs Erasmusplekken (o.a. de locatie van zijn geboortehuis) en eindigend met een kranslegging bij het standbeeld, door de burgemeester en een ambassa-deur uit een land waar Erasmus actief was. Vorig jaar was dit de ambassadeur van Zwitser-land (waar Erasmus stierf). Dit jaar was de ambassadeur van België uitgenodigd (Erasmus verbleef talloze malen in België en doceerde enkele jaren aan de universiteit van Leuven). Door het ontbreken van sponsoring moest de Nacht helaas geannuleerd worden.

Dag van de Lof der Zotheid; 1 april
In 2007 is deze dag gevierd op het Grotekerkplein, met cabaret-optredens over het thema Zotheid en een Middeleeuwse markt. Door het ontbreken van sponsoring voor deze opzet is deze dag in 2008 en 2009 niet gevierd. Voor 2010 wordt een nieuwe formule bedacht.

Erasmus wandeling
Op 1 april 2008 is de Erasmuswandeling door het Erasmushuis gelanceerd. Deze is van de website te downloaden. Regelmatig wordt ook o.l.v. een gids van het Erasmushuis gewan-deld.

Erasmus najaar
In oktober, november en december 2008 heeft de najaarsmanifestatie ‘Erasmus in Rotterdam’ plaatsgevonden. Tot de manifestatie behoorden o.a.
• de uitreiking van de 50e Erasmusprijs in de Laurenskerk;
• een grote tentoonstelling in museum Boijmans van Beuningen getiteld ‘Erasmus en de kunst van zijn tijd’;
• een internationaal congres over ‘De nieuwe Kosmopoliet’;
• Erasmus-op-straat: 130 spreuken van Erasmus op gebouwen, stoeptegels en een tram.
Vooral de laatste activiteit was zo succesvol, dat Rotterdammers verwachtten in het Erasmushuis spreuken te kunnen kopen om ook op hun ramen te plakken!

Erasmushuis
Op 28 oktober vorig jaar is het publiekscentrum van het Erasmushuis Rotterdam geopend, in een bescheiden ruimte van gebouw De Heuvel aan het Grotekerkplein 5 hoek Oppert. Het centrum wordt mede ‘gerund’ door vrijwilligers en is van dinsdag t/m vrijdag geopend van 12.00 – 17.00 uur.

Doelstelling van het Eramushuis is dat alle Rotterdammers de ideeën van Erasmus kennen en volgens zijn regels gaan leven, waardoor een leefbaarder stad ontstaat, die weer de Stad van Erasmus zal zijn.

Zij doet dit door dagelijks informatie te verstrekken aan bezoekers en toeristen te ontvangen aan de publieksbalie, via telefoon en e-mail, door Erasmiana te verkopen, door in en buiten het Erasmushuis voordrachten te houden, wandelingen te organiseren, op scholen voor primair en voortgezet onderwijs de ideeën van Erasmus uiteen te zetten, en door museale collecties samen te stellen van de werken van Erasmus van over de hele wereld.

Erasmuslezingen
Het Erasmiaans gymnasium is eind mei dit jaar gestart met een jaarlijkse Erasmuslezing. Sprekers zijn oud-leerlingen van het gymnasium die een nuttige rol in de samenleving vervullen. In hun voordracht moeten zij vanuit hun opleiding en huidige functie een verband leggen met het gedachtegoed van Erasmus. Eerste spreker was dr. Robert Dijkgraaf, theoretisch fysicus en voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen.

Op 9 oktober wordt een Erasmus publiekslezing georganiseerd door het Erasmus Medisch Centrum. Onder de titel ‘Lof der Geneeskunst’ worden regelmatig lezingen gehouden over medische wetenschap en mensen. De titel van deze vierde lezing is ‘Denken & Doen, de hersenen vertaald’ en neemt de toehoorders mee naar de wondere wereld van ons brein. Meer info: klik

Erasmus lunch
Op zondag 11 oktober vindt in museum Boijmans van Beuningen een lunch voor kinderen waar de etiquetteregels van Erasmus werden uitgelegd. Dit jaar vindt deze lunch plaats.Meer info: klik

Erasmus puzzelroute
Een Erasmus-fan heeft een Erasmus puzzelroute gemaakt via het fenomeen geocachen. Via deze methode kunnen allerlei mensen op een website hun zelfverzonnen puzzelroutes publi-ceren, die andere mensen dan kunnen proberen op te lossen met behulp van een gps-apparaatje (een wandel-“tomtom”). De Erasmusroute is te vinden op klik (en in het Nederlandse deel: klik).