De filosofie van Erasmus

De Rotterdamse denker en schrijver Desiderius Erasmus is een blijvende bron van inspiratie. In Rotterdam werden al verschillende opvallende fenomenen naar hem genoemd. De stad koestert op gebouwen de wijsheden van deze filosoof.

Kennen wij deze theoloog en wijsgerige man? Wat zegt de Lof der Zotheid ons nog? Wat is de betekenis vandaag de dag van zijn boek over de vrije wil en De klacht van de Vrede? We lezen fragmenten uit de bekendste werken van Erasmus, kijken naar videobeelden en spreken met elkaar over de relatie tussen Erasmus en onze levens.

Het ziet er naar uit dat het mooi weer wordt; dan wordt de bijeenkomst buiten gehouden, met lunch.

Docent: Jan de Bas (cultuurhistoricus/dichter)
Datum: zaterdag 19 juni a.s.
Tijd: 11.00 – 12.30 u en van 13.00 – 14.30 u
Prijs: € 15,00 plus € 5,00 indien lunch.
Aanmelden en meer informatie via jan.debas1964@gmail.com  

Nieuwe biografie Erasmus

Erasmus Dwarsdenker

Op 4 maart j.l. verscheen een nieuwe biografie van Erasmus, getiteld “Erasmus. Dwarsdenker”. 

Met dit boek heeft Sandra Langereis een betrokken biografie geschreven die de aandacht vestigt op de onmisbaarheid en kwetsbaarheid van cultuur in alle tijden. Erasmus wordt beschouwd als sleutelfiguur voor de overgang van de middeleeuwen naar de moderne tijd. Zijn betekenis voor de literatuur- en wetenschapsgeschiedenis is immens. Erasmus’ duizenden brieven over gewetensdwang en persvrijheid hebben niets aan zeggingskracht ingeboet. 

Het grootste deel van Erasmus’ leven en werk bleef tot nu toe onderbelicht. Langereis is de eerste biograaf die zijn levensverhaal rechtdoet door zijn briefwisseling op de voet te volgen en zijn complete literaire erfenis te beschrijven. Ze toont hem als de sprankelende auteur van de Lof der Zotheid en als brutale bijbelwetenschapper die het net zo hevig aan de stok kreeg met pauselijke inquisiteurs als met Luther. 

Erasmus’ levensverhaal werpt licht op een opwindend tijdvak: de eeuw van felle humor en grof geweld, van religieus fanatisme en strijd voor intellectuele vrijheid.

Nooit kwam Erasmus geestiger, slimmer, scherper, dapperder, dwarser, bozer, banger en, in één woord, menselijker in beeld. En niet eerder werd Erasmus’ tijd levendiger voor het voetlicht gebracht dan in deze biografie.

Sandra Langereis is historicus, biograaf en schrijver. Haar vorige biografie, De Woordenaar, over drukker en uitgever Christoffel Plantijn (1520 – 1589 / Antwerpen) werd genomineerd voor de Libris Geschiedenisprijs en door de Volkskrant en Trouw verkozen tot beste biografie en beste geschiedenisboek van 2014. 

Uitgever De Bezige Bij  /  ISBN 9789403120317 –  784 pagina’s

Prijs € 39,99 / e-book € 13,99

10e Lof der Zotheidspeld voor Dick Couvée

Het Comité Erasmus, Icoon van Rotterdam , heeft de 10e Lof der Zotheidspeld toegekend aan Dick Couvée, dominee van de Pauluskerk. De uitreiking van de speld die gewoonlijk plaatsvindt op 28 oktober, de verjaardag van Erasmus, is in verband met de Covid-19 maatregelen naar dit jaar verplaatst.

Het werk van Dick Couvée wordt gekenmerkt door een uitzonderlijke combinatie van barmhartigheid en waardigheid. Met een beperkt aantal beroepskrachten en honderden vrijwilligers voorziet de Pauluskerk onder zijn leiding in het centrum van Rotterdam daklozen, drugsverslaafden en illegale vluchtelingen van opvang en hulp. Terwijl mensen zo tot rust kunnen komen en hun ergste noden worden gelenigd, biedt de Pauluskerk talloze activiteiten om levenskracht te versterken.

Het Comité Erasmus reikt de Lof der Zotheidspeld jaarlijks uit aan een Rotterdammer die zich in de geest van Erasmus heeft ingezet voor de samenleving en een lans heeft gebroken voor tolerantie, onderwijs en satire. Sinds 2011 hebben de volgende personen de onderscheiding ontvangen:

2011 Gyz la Rivière
2012 Arie van der Krogt
2013 Manuel Kneepkens
2014 Inez Weski
2015 Loes Luca
2016 Henk Oosterling
2017 Carrie Jansen
2018 Hugo Borst
2019 Fidan Ekiz​
2020 Dick Couvée

Voor meer informatie over de toekenning van deze 10e Lof der Zotheidspeld kunt u contact opnemen met Mw. Irene Smit, van het Comité Erasmus, Icoon van Rotterdam, tel. 06 – 1318 4361, e-mail: ireneacsmit@gmail.com

Erasmus dropjes!

Uit recent onderzoek door onderzoeksbureau Kien blijkt dat ruim 61 procent van de inwoners van Rotterdam niet of nauwelijks weten wie Erasmus was. Dat was aanleiding voor Olaf Ouwerkerk om een Erasmus Dropje te ontwikkelen, een smakelijke geschiedenisles in de vorm van een dropje, om het gedachtegoed van Erasmus te doen herleven en als zacht zoet eerbetoon.
Het dropje heeft de vorm van het standbeeld van Erasmus dat naast de Laurenskerk in Rotterdam staat, op een steenworp afstand van zijn ouderlijk huis. Elk doosje is gevuld met 160 gram heerlijke zacht/ zoete Erasmus dropjes. De dropjes zijn 100% vegetarisch.
Ze zijn te koop bij R’dam Tourist Information, Donner, KEET, Foodelicious en R’dams Warenhuis. Grote aantallen zijn te bestellen via info@rotterdammertjes.com

Op 3 augustus werd het eerste doosje met dropjes tijdens de Opening van het Academisch Jaar van de Erasmus Universiteit uitgereikt aan de nieuwe voorzitter College van Bestuur prof. dr Ed Brinksma.

Op naar meer bekendheid van onze beroemdste burger!

Dwarsdoorhethartpad wandeling

Het dwarsdoorhethartpad kan een pelgrimsroute zijn voor de moderne wandelaar. Pelgrimeren met een filosofische tint en bedevaart naar de grote denkers en humanistische grondleggers.

Dwarsdoorhethartpad is het nieuwste pelgrimspad dat wordt toegevoegd aan de hoeveelheid wandelpaden die er al zijn in Nederland. De route van het pad loopt vanuit Utrecht – dwars door het Groene Hart – naar Rotterdam, een pelgrimage naar het standbeeld van Erasmus. Lof der Zotheid is zijn belangrijkste oeuvre, een beschouwing van de dwaasheden die men-sen kunnen begaan in overheden en bestuur, maar ook in onderlinge relaties.

Pedagoog, jurist en humanist mr drs G.M. van Duin heeft het idee van dit pelgrimspad geëffectueerd uitgaande van het feit dat de moderne pelgrim behoefte heeft aan nadenkertjes tijdens het wandelen. Voorts kan een gesloten hart of een gebroken hart, weer geheeld worden of geopend tijdens een wandelpelgrimage – als de beschreven opdrachten ook worden uitgevoerd.

Het dwarsdoorhethartpad is alleen of met meerderen te lopen aan de hand van de routebeschrijvingen. Het is verdeeld in enkele etappes van 15 tot 20 kilometer en elke etappe is ook apart te lopen. Het geheel voert dwars door het Groene hart van Naderland en wellicht dwars door ieders hart.

Het wandelboekje met beschrijving van de route en de opdrachten is te bestellen bij de webshop van www.mijnbestseller.nl en voorts via de webshops van alle boekhandels, alsook bij bol.com.