Verslag van de uitreiking van de Lof der Zotheidspeld 2022

op 27 november in de Burgerzaal van het stadhuis te Rotterdam

De uitreiking van de 12e Lof der Zotheidspeld aan kunstenaar Peter Koole is een belangwekkende gebeurtenis geworden.

De gouden Lof der Zotheidspeld, ontwerp Neel Korteweg

Het begon al met mooie muziek tijdens de inloop vanaf 16.30 uur, op het orgel van de Burgerzaal van het stadhuis. 

Mw Irene Smit (bestuurslid Comité Erasmus Rotterdam) opende de feestelijke bijeenkomst:

“Die laatste melodie herkende u waarschijnlijk als…. Dona, nobis pacem  of Geef ons vrede.

Maar wat was al die heftigheid daarvoor? Dat begon met een “bataille”: oorlogsmuziek uit de tijd van Erasmus, gevolgd door nog 2 strijdbare stukken voor orgel uit latere tijd: de “Corrente Italiana” van Juan Cabanilles Barberá (1644-1712) en “Laat ons juichen Batavieren”, weliswaar van  Mozart (1756-1791) maar wel gebaseerd op een Nederlands lied.

Adriaan Hoek, onze nieuwe stadsorganist, preludeerde op ons Erasmiaanse thema van dit jaar: Weg met oorlog! Het onstuitbare pacifisme van Erasmus.

Dit thema, omdat precies 500 jaar geleden de samenspraak met de titel ”de bekentenis van een huursoldaat” verscheen.

Verder was er in 1522 ook een uitgave van “De klacht van de vrede”, die zich in de Erasmus collectie van de bibliotheek bevindt. Oorlog en vrede dus.

lees verder

Vervolgens heette Steven Lamberts (voorzitter Comité Erasmus Rotterdam) alle aanwezigen hartelijk welkom:

Mijnheer de wethouder, mijnheer Koole, familie en vrienden van de heer Koole, geachte aanwezigen, welkom bij de viering van de 556ste verjaardag van Desiderius Erasmus.

Om logistieke redenen  vieren wij de verjaardag vandaag een dag te vroeg; Erasmus maakte herhaaldelijk duidelijk dat hij op 28 oktober was geboren, merkwaardigerwijs bleef hij heel onduidelijk over zijn geboortejaar:1466 wordt het meest waarschijnlijk geacht.

Ik ben Steven Lamberts, voorzitter van het comité Erasmus, icoon van Rotterdam, een comité waarin 16 Rotterdamse instellingen en organisaties samenwerken met het doel Erasmus tot HET boegbeeld van zijn geboortestad te maken.

Doel van ons comité is het bevorderen van de bekendheid van het gedachtegoed van Erasmus bij alle Rotterdammers en het bevorderen van het gebruik van zijn naam, eigenlijk zijn “merk”, bij het positioneren van de stad Rotterdam in binnen- en buitenland.

Erasmus en zijn geboortestad zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Deze band schiep 

Erasmus zelf door zijn naam vanaf zijn eerste gedrukte publicatie te koppelen aan Rotterdam. 

Door zijn brede internationale bekendheid, maar vooral door zijn gedachtegoed is Erasmus een symbool, of als u wilt een icoon van Rotterdam geworden.

lees verder

Hierna legde loco-burgemeester Faouzi Achbar uit waarom de Lof der Zotheidspeld dit jaar naar kunstenaar Peter Koole gaat:

Dames en heren, 

Van harte welkom in de Burgerzaal van het stadhuis. Een prachtige plek om de verjaardag van de beroemdste Rotterdammer aller tijden te vieren: Desiderius Erasmus Roterodamus. 

Eigenlijk een dag te vroeg, want hij is morgen pas echt jarig. Maar dat mag de pret niet drukken. Het is tenslotte al heel bijzonder dat we er eeuwen later nog steeds een feest van maken.  

Vast onderdeel van dit jaarlijkse ritueel is de uitreiking van de Lof der Zotheidspeld. Een onderscheiding voor iemand die leeft en werkt in de geest van Erasmus. Een stadsgenoot die op geheel eigen wijze verslag doet van misstanden in onze tijd. Dan heb ik het natuurlijk over beeldend kunstenaar Peter Koole. 

Hij, voor wie rang noch stand veilig is, ageert niet tegen bepaalde personen, maar tegen het kwaad in het algemeen.

Dit citaat uit Lof der Zotheid omschrijft u ten voeten uit, meneer Koole. Net als Erasmus strijdt u tegen onrecht, tegen dingen die overduidelijk niet pluis zijn. 

Soms is het kwaad open en bloot, soms zit het verborgen. Dan legt u de vinger op de zere plek en maakt het zichtbaar voor iedereen. Erasmus deed dat met woorden, u doet het met verf. En soms met geverfde woorden. 

Onrechtvaardigheid raakt u diep. Zo zeer zelfs, dat sommige zaken u niet loslaten. U duikt dan vol overgave in het blootleggen van die wantoestand. U verzamelt informatie uit de media, leest boeken en probeert de achtergronden te begrijpen. 

Om het onrecht vervolgens op het doek aan de kaak te stellen. Om mensen te informeren of eraan te herinneren. 

foto: Peter van Wijk

Een bekend voorbeeld is uw werk over de val van Srebrenica. Het verlies van zoveel levens, gevolgd door een jarenlange strijd voor erkenning tekent de nabestaanden. Uw doeken maken de gevolgen van die dramatische gebeurtenis duidelijk. 

lees verder

Juryrapport toekenning Lof der Zotheidspeld aan beeldend kunstenaar Peter C. Koole

Het Comité Erasmus, Icoon van Rotterdam heeft de Lof der Zotheidspeld 2022 toegekend aan de Rotterdamse schilder Peter Koole (Middelburg, 1958) voor zijn geëngageerde werk. Koole ontvangt de prijs op donderdag 27 oktober in de Burgerzaal van het Rotterdamse stadhuis uit handen van Burgemeester Aboutaleb, tijdens de viering van de verjaardag van Desiderius Erasmus.   

De schilderijen van de Rotterdamse beeldend kunstenaar Peter Koole (1958) zijn stille, des te meer indrukwekkende getuigenissen van dramatische en onrechtvaardige gebeurtenissen die de wereld schokken. Gebeurtenissen die voor korte of langere tijd de media beheersen om daarna meestal weer naar de achtergrond te verdwijnen. Helaas moeten we vaak later erkennen dat juist deze gebeurtenissen van historische betekenis zijn gebleken en dat we ze hadden kunnen lezen als signalen, zo je wilt als waarschuwingen voor de toekomst.

De val van Srebrenica, de ramp met de MH17, de moord op de Russische journaliste Anna Politkovskaja, de arrestatie van de leden van Pussy Riot, zijn enkele van de onderwerpen die hij in beeld brengt.

lees verder

Siebe Thissen, voormalig hoofd beeldende kunst & openbare ruimte bij het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam, droeg hierna zijn lezing

ERASMUS ALS MOREEL KOMPAS IN TIJDEN VAN OORLOG”

over Jan Mispelblom Beyer en Rotterdam voor:

Op 20 september 1941 deed Jan Mispelblom Beyer zijn Intrede bij de Remonstrantse Gemeente te Rotterdam. In een volgepakte Arminiuskerk werd de zojuist beroepen predikant uit Leiden geïntroduceerd als een leraar met een open blik – als een denker en doener die bewezen had de werkelijkheid te kunnen doorgronden. Hoe benard en benauwd die werkelijkheid sinds mei 1940 ook was, van de nieuwe predikant werd verwacht dat hij de noties van geloof, hoop en liefde fier overeind zou houden. 

Jan Mispelblom Beyer 

De beroeping van Mispelblom Beyer in Rotterdam gold als een daad van verzet in oorlogstijd. Want de reputatie van deze theoloog was niet onomstreden. Hij was een van de belangrijkste spreekbuizen van de vredesbeweging in Nederland. Mispelblom Beyer was pacifist, antimilitarist en religieus-anarchist. Hij was bevriend met Clara Wichmann en Henriëtte Roland Holst, en schreef talloze artikelen voor tijdschriften als De Wapens Neder, Bevrijding en Vredesstrijd. In zijn bijdragen hekelde hij de oorlog en het militarisme; hij propageerde de dienstweigering en verwierp kolonialisme en racisme. Ook kwalificeerde hij de discriminatie van vrouwen als een gruwelijk onrecht. Bovendien was hij zeer actief in de antimilitaristische vereniging Kerk en Vrede, opgericht in 1924 door de Leidse hoogleraar Gerrit Jan Heering, bij wie hij theologie en filosofie had gestudeerd. Zijn leermeester was in de jaren 1930 driemaal genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede. En nu zat Heering in de voorste banken van de Arminiuskerk.

Kerk en Vrede stond echter hoog op de lijst van verdachte organisaties die door de Nederlandse Centrale Inlichtingendienst in de gaten werden gehouden. In een geheim rapport uit 1939 werd het profiel van Mispelblom Beyer in staccatovorm opgetekend: links-extremistisch persoon; anarchistisch-antimilitaristisch spreker; voorzitter Kerk en Vrede te Leiden; voorzitter van de Internationale Antimilitaristische Vereniging; bestuurslid Jongeren Vredes Actie; lid van het Amnestiecomité voor de Bemanning van de Zeven Provinciën; redacteur van Vredesstrijd; lid van het Comité voor Indische Ballingen; ondertekenaar Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren. In een hypernerveus tijdvak waarin soldaten werden gemobiliseerd tegen een mogelijke inval van het Derde Rijk gold Mispelblom Beyer als staatsgevaarlijk. Hoewel het geloof in het gebroken geweertje sinds 1940 danig op de proef werd gesteld, telde Kerk en Vrede nog bijna vijfduizend leden, onder wie meer dan driehonderd predikanten. Twee jaar eerder was het lidmaatschap van deze vereniging al voor ambtenaren verboden verklaard. Bij veel kerken waar dominees van Kerk en Vrede predikten, stonden in 1939 en 1940 militairen op wacht om toe te zien dat er geen gemobiliseerde soldaten naar pacifistische preken zouden luisteren. 

lees verder

Op de omloop naast de Burgerzaal kregen alle aanwezigen vervolgens de gelegenheid om Peter Koole met zijn uitverkiezing te feliciteren.

Programma Erasmusweek Rotterdam van 24 t/m 30 oktober

Het thema is: ”Oorlog en Vrede”. (In 1522 verscheen Erasmus’ tweede boek over de vrede, getiteld Oorlog en Vrede.)

dinsdag 25 oktober
ORGELPAUZECONCERT ERASMUSWEEK
in de Laurenskerk van 12.45 – 13.30 u.

Programma
César Franck (1822-1890)
– Grande Pièce Symphonique op. 17
1.) Andantino serioso – Allegro non troppo e maestoso
2.) Andante – Allegro – Andante
3.) allegro non troppo e maestoso – andantino serioso – allegro non troppo e maestoso – allegro – andante
4.) Beaucoup plus largement.
Organist: Hayo Boerema.

Het orgel toegankelijk maken voor een breed publiek, dat is wat Hayo Boerema al twintig jaar inspireert als organist, docent en componist. Met zijn interpretaties zoekt hij naar contrasten en extremen in de composities van zowel gevestigde als hedendaagse componisten om daarmee de traditionele muziekliefhebber en de meer experimentele muziekliefhebber te boeien. Zijn repertoire reikt van Sweelinck, tot hedendaagse muziek met veel ruimte voor Bach, Messiaen en de Franse muziek uit de 20e eeuw. Hayo is niet alleen werkzaam als solist, maar werkt ook regelmatig samen met koren en instrumentale ensembles.

Toegang vrij / aanmelden niet nodig / collecte na afloop.

Hieropvolgend presenteert Jan de Bas om 13.30 uur zijn nieuwe boek Desiderius Erasmus Levenswijsheden. De presentatie krijgt een muzikale omlijsting met een optreden van saxofonist Pjotr Jurtschenko die een speciale Erasmuscompositie speelt.  Samen met Jan de Bas speelt hij vervolgens een paar korte muzikale dialogen bij levenswijsheden van Erasmus.
Locatie: Laurenskerk, Grotekerkplein 27, 3011 GC
Toegang vrij / aanmelden niet nodig.

— ’s avonds:

Bibliotheekcollege
MET ERASMUS TEGEN POLARISATIE
Discussies over waarden zijn helemaal terug, maar we lijken vergeten hoe dat ook alweer moet. Erasmus kan het ons weer leren. Kom naar het Bibliotheekcollege om hier meer over te leren!We zijn allemaal eigenzinnige mensen, met onze eigen waarden en normen. We hechten aan onze eigen identiteit. Maar we hebben tevens gedeelde waarden nodig, we moeten immers ook samenleven. We zijn onderdeel van de gemeenschap. Erasmus van Rotterdam (1466-1536) liet zien hoe we als individuen tot gedeelde waarden kunnen komen. Juist door onszelf individueel te ontwikkelen leren we ook de verplichtingen die we hebben tegenover elkaar.In deze tijd van polarisatie is de filosofie van Erasmus weer volop actueel, zo zal Ronald van Raak laten zien. Hij is hoogleraar Erasmiaanse waarden, aan de Erasmus Universiteit. Van Raak doet onderzoek naar de leer en het leven van Erasmus. In dit college zal hij putten uit de filosofie van Erasmus en ook uit zijn ervaringen in de politiek. Van Raak is bijna twintig jaar actief geweest in de Haagse politiek, onder meer als lid van de Eerste en de Tweede Kamer.

Tijd: 19.30 – 20.30 u
Locatie: Bibliotheektheater, Hoogstraat 110, 3011 PV Rotterdam
Toegang: gratis / wel registreren via Bibliotheekcollege

donderdag 27 oktober
— ’s middags:
UITREIKING LOF DER ZOTHEIDSPELD 2022
Het Comité Erasmus, Icoon van Rotterdam heeft de Lof der Zotheidspeld 2022 toegekend aan de Rotterdamse schilder Peter Koole (Middelburg, 1958) voor zijn geëngageerde werk.
Om 17.00 u ontvangt Koole de prijs in de Burgerzaal van het Rotterdamse stadhuis, uit handen van de heer Faouzi Achbar, wethouder Welzijn, Samenleven, Sport en Digitale inclusie.

De schilderijen van de Rotterdamse beeldend kunstenaar Peter Koole (1958) zijn stille, des te meer indrukwekkende getuigenissen van dramatische en onrechtvaardige gebeurtenissen die de wereld schokken. Gebeurtenissen die voor korte of langere tijd de media beheersen om daarna meestal weer naar de achtergrond te verdwijnen. Helaas moeten we vaak later erkennen dat juist deze gebeurtenissen van historische betekenis zijn gebleken en dat we ze hadden kunnen lezen als signalen, zo je wilt als waarschuwingen voor de toekomst.

De val van Srebrenica, de ramp met de MH17, de moord op de Russische journaliste Anna Politkovskaja, de arrestatie van de leden van Pussy Riot, zijn enkele van de onderwerpen die hij in beeld brengt.

Als basis voor zijn schilderijen compileert Koole elementen uit de media: nieuwsfoto’s, krantenkoppen, fragmenten uit ondertitels op televisie. Deze compilaties vergroot hij uit in fotorealistische schilderijen van monumentaal formaat. Zo brengt hij de talen van de schilderkunst en de massamedia samen in krachtige statements. Aan die beelden hoeft hij persoonlijk niets meer toe te voegen. Het resultaat is dat de inhoud van een schilderij van Koole vaak leest als een aanklacht en de vorm te verstaan is als een oproep om nooit te vergeten. Toch noemt de schilder zich liever geen activist. Hij verslaat de werkelijkheid in een iconografisch idioom dat bij iedereen binnenkomt.

Dat maakt van zijn schilderijen geen makkelijke werken. Op het eerste gezicht zijn het prettige, evenwichtige composities in een verfijnde en consciëntieuze schilderstijl. Maar al snel herkennen we de afgebeelde onderwerpen als confrontaties met die ongemakkelijke gebeurtenissen die we liever als incidenten beschouwen, dan als de tekenen van onze tijd. Juist om die reden is de enorme consistentie in zijn oeuvre van de afgelopen decennia bewonderenswaardig en zelfs dapper.

In deze tijd herkennen we in zijn werk de momenten waarop we hadden kunnen weten dat er zaken grondig misgingen. Het beperken van de persvrijheid in Rusland, politieke moord, het brutaal aanvallen van burgerdoelen. Wegkijken is in het werk van Peter Koole nooit een optie geweest. In Rotterdam is het werk van Peter Koole tentoongesteld in onder meer de Laurenskerk en BRUTUS.

Programma
16.30 u Inloop / (een afdruk van) uw uitnodiging en identiteitsbewijs meebrengen.
17.00 u Opening door de heer Steven Lamberts, voorzitter van het Comité Erasmus.
Uitreiking van de Lof der Zotheidspeld 2022 en de cheque door burgemeester Aboutaleb aan Peter Koole.
Een videoportret van Peter Koole door Marcella Kuiper.
Lof der Zotheid lezing door Siebe Thissen(historicus en filosoof):
‘Erasmus als moreel kompas in tijden van oorlog. Hendrik Jan Mispelblom Beyer en Rotterdam (1941 – 1948)’
18.00 u Receptie op de omloop voor de zaal
19.00 u Einde.
Toegang vrij (120 bezoekers) / registreren verplicht via verjaardagerasmus2022@gmail.com

vrijdag 28 oktober
— ’s avonds:
DEBAT EN INFORMATIE: NEPNIEUWS wat doen we er mee?
Een boeiende en leerzame avond over de herkenbaarheid van nepnieuws en fake weten-schap. Hoe krijgen volwassenen en kinderen inzicht in desinformatie en hoe kunnen zij zich daartegen verdedigen?

Bij oorlogen is de waarheid meestal het eerste slachtoffer. Berichtgeving daarover ontaardt al snel in propaganda. Met feiten wordt willekeurig en slordig omgegaan. Kritisch denken wordt verdrongen en opmerkzame vragen worden niet op prijs gesteld. Voor veel mensen wordt het dan lastig om tot een goed oordeel te komen.

Een avond met een panel van specialisten:
Pien van der Hoeven – historicus en mediaspecialist over o.a. nepnieuws in oorlogen;
Lieven Vandersypen – Spinozaprijs-winnaar over fake-wetenschap en
Carolien Roelants – NRC-journaliste en Midden-Oostendeskundige.

Met filmopnamen van een vormingsles voor scholieren over nepnieuws als onderdeel van de Leergang Burgerschap (www.huisvanerasmus.nl)
En de uitreiking ‘Journalist voor de vrede 2022’.
Meer informatie is hier te vinden.

Org: Bibliotheek Rotterdam, Huis van Erasmus en Het Humanistisch Vredesberaad.
Locatie: Bibliotheektheater, Hoogstraat 100, 3011 PV Rotterdam
Tijd: 20.00 – 22.00 uur / inloop vanaf 19.30 uur
Toegang vrij / wel registreren via deze link.

zaterdag 29 oktober

s middags

PRESENTATIE BOEK “Desiderius Erasmus LEVENSWIJSHEDEN”
door schrijver Jan de Bas aan dr John Tholen, conservator van de Erasmuscollectie in de bibliotheek Rotterdam.
Met een inleiding ‘Erasmus en de letteren’ door drs Arie Bijl en met een optreden door de Blijdorpboys.
Locatie: 3e etage bibliotheek Rotterdam, Hoogstraat 110, 3011 PV
Tijd: 15.00 uur
Toegang vrij / aanmelden niet nodig.

s avonds

“KLACHT VAN DE VREDE”
theatervoorstelling / concert in de Laurenskerk, door Capella Brabant i.s.m. bibliotheek Rotterdam.

Capella Brabant laat vredesboodschap Erasmus weerklinken. De Vredesgodin rukt de haren uit haar hoofd: waarom lukt het de mens maar niet om in vrede te leven?! Vijf eeuwen geleden luchtte Nederlands belangrijkste humanist Desiderius Erasmus zijn hart in het profetische essay De Klacht van de Vrede. De klaaglijke woorden van zijn Vredesgodin dreunen nu keihard door. De vredesschreeuw klinkt luider dan ooit.

Over De Klacht van de Vrede
Erasmus’ wijze, vredestichtende woorden komen in de Laurenskerk tot leven in een gloed-nieuwe muziektheater-voorstelling van Capella Brabant. Toneelschrijver Jibbe Willems en componist Lucas Wiegerink namen in opdracht van Capella Brabant Erasmus’ iconische werk als basis voor het indringende theaterconcert De Klacht van de Vrede. In de muziek van Lucas Wiegerink zijn de invloeden te horen van oude muziek, jazz en wereld muziek. Een vertroostende compositie voor stem, gemengd koor, orgel en viool. De intense klacht van de Vredesgodin wordt vertolkt door actrice Anna Schoen. Op haar vredesmissie wordt ze vergezeld door organist Arno van Wijk en violist Pieter van Loenen. Capella Brabant staat onder leiding van Marc Versteeg. In een speciale setting van regisseur Saskia Bonarius wordt het publiek onderdeel van de humanistische boodschap. Want iedereen begrijpt het: dit is een voorstelling die de actualiteit pijnlijk op de huid zit.

IN ‘DE KLACHT VAN DE VREDE’ IS DE VREDE DE WANHOOP NABIJ!
De vurige en swingende voorstelling ‘De klacht van de Vrede’, geënt op het gelijknamige pamflet van Erasmus, speelt scherp in op de crises van ons tijdsgewricht.

foto: Karin Jonkers


Muziektheater
Het ‘theaterconcert’ De klacht van de Vrede speelt scherp in op de crises van ons tijdsgewricht, maar dat zijn tekst zó akelig actueel zou zijn, had zelfs librettist Jibbe Willems waarschijnlijk niet kunnen vermoeden. Voor Capella Brabant maakte hij een vurige en swingende monoloog, geënt op het gelijknamige vijf eeuwen oude pamflet van Erasmus, waarin de gepersonifieerde Vrede zich beklaagt over de mens. Die, bij Willems, ‘stikkend beweert dat er lucht genoeg is’. Pandemie, klimaatcatastrofe, humanitaire rampen: de Vrede is de wanhoop nabij, en sinds de Russische inval in Oekraïne een zorg rijker.

Erasmus’ tekst staat aan de basis van de voorstelling als inspiratiebron voor het denken over vrede. De roep om vrede kent een lange traditie, geworteld in de Europese identiteit. Daar- voor zal een digitale omgeving worden ingericht, waarop de prachtig vormgegeven oude drukken van de tekst uit de vroege 16de eeuw in beeld worden gebracht en van historische context worden voorzien. Deze digitale omgeving zal bovendien uitgebreid stilstaan bij de blijvende relevantie en actualiteitswaarde van Erasmus’ tekst, via koppelingen naar modern oorlogsgeweld en vredesdenken.
De voorstelling zal vanuit de cultuurhistorische context en het boekhistorische erfgoed van de Klacht van de Vrede het publiek aan het denken proberen te zetten over de blijvende relevantie van Erasmus’ gedachtegoed.

. . . lees verder

Lezing vooraf
Elke voorstelling wordt voorafgegaan door een lezing door dr John Tholen, Conservator Erfgoedcollecties van de Bibliotheek Rotterdam. De bewerking van de Latijnse tekst van ‘Querela Pacis’ van Erasmus wordt door hem ondersteund. Bibliotheek Rotterdam beheert de grootste Erasmuscollectie ter wereld, met onder andere handgeschreven documenten van theoloog, filosoof, schrijver en humanist Erasmus.Een concertkaartje biedt toegang tot de lezing.

Programma
19.15 u Inloop, koffie/thee
19.45 u Lezing door dr John Tholen, beheerder Erasmuscollectie in bibliotheek Rdam
20.10 u Pauze
20.30 u Concert Capella Brabant
21.30 u Bar open.
Org: Capella Brabant en stg Erasmushuis Rotterdam
Locatie: Laurenskerk Rotterdam, Grotekerkplein 27, 3011 GC
Toegang: Normaal €19.50 / Vriend Laurenskerk €14.50 / CJP t/m 29 jaar €10.00.
Kaarten verkrijgbaar via deze link.

zondag 30 oktober
— ’s middags:
FILOSOFIE WORKSHOP met boeken uit de Erasmuscollectie

Durf jij vragen te stellen? Durf je in gesprek te gaan met anderen? Durf je jouw eigen mening op het spel te zetten? Kom dan filosoferen bij Bibliotheek Rotterdam o.l.v. Ruby Knipscheer (filosoof, docent, onderwijsontwikkelaar, projectleider, spreker en auteur / EUR).

Om de verjaardag van Erasmus te vieren denken we tijdens deze workshop na over zijn ideeën. Hoe zag een goede samenleving er volgens Erasmus uit? Wat zijn volgens Erasmus de voorwaarden voor een goed gesprek? En hoe heeft Erasmus andere filosofen geïnspireerd? Er is zelfs een mogelijkheid om met Erasmus in gesprek te gaan bij de Erasmus Experience en om te luisteren naar zijn adviezen. Durf jij je mening op het spel te zetten met Erasmus?

Locatie: Bibliotheek Rotterdam, 3e etage
Tijd: 14.00 – 16.00 u.
Toegang: € 10,00 / € 7,50 voor leden bibliotheek.
Kaartverkoop via deze link.

donderdag 3 november
— ’s middags:
ERASMUS VOOR DE KLAS
voor de 13e maal bezoeken de eersteklassers van het Erasmiaans Gymnasium met een Erasmus-les groep 8 van hun lagere scholen. Hierna weten 20.500 kinderen in en rond Rotterdam wie Erasmus was en dat zijn gedachtegoed nog steeds actueel is.

de eersteklassers dragen tijdens hun Erasmusles een Erasmus baret.

Gigant Erasmus vaart terug naar zijn roots

Feest 750 jaar Gouda

Op donderdag 28 juli hebben enkele honderden historische zeil- en motorschepen Erasmus van Rotterdam naar Gouda begeleid onder de titel “Erasmus terug naar zijn roots”. Dit evenement maakte deel uit van de viering van het 750-jarig bestaan van Gouda.
In 1272 kreeg Gouda stadsrechten van Graaf Floris V van Holland. Voor de viering waren 9 Goudse Giganten gemaakt: 4 à 5 mtr hoge poppen die sleutelfiguren uit de goudse historie uitbeeldden. Zoals Coornhert, Floris V, Jacoba van Beieren, oud-bgm James, het kaasmeisje enz. En uiteraard Erasmus, die enkele jeugdjaren in Gouda doorbracht en daar ook naar school ging. Erasmus is de bekendste Gouwenaar.

Gouda nodigde de LVBHB (Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig) uit om haar 48e verjaardag met de traditionele vlootbijeenkomst dit jaar in Gouda te laten plaatsvinden. En om dan Erasmus van zijn geboorteplaats naar Gouda te vervoeren. Met medewerking van Erfgoedhavens Rotterdam konden de historische schepen zich voor 28 juli in Rotterdam verzamelen en overnachten.

De 25 km lange vaartocht over de Hollandse IJssel verliep vanaf de Willemsbrug via de Van Brienenoordbrug, Krimpen aan den IJssel, Ouderkerk, Nieuwerkerk en Moordrecht naar Gouda, waar Erasmus en de schepen met muziek en andere feestelijkheden werden verwelkomd.

Tot en met zondag 31 juli lagen de schepen in en om de binnenstad van Gouda aangemeerd en stond Erasmus in de Sint Jan.