Programma Erasmusweek 2023  

Dit jaar is het 75  jaar geleden dat de “Universele verklaring van de rechten van de mens” in de Verenigde Naties werd aangenomen. In de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 10 december 1948. Dit is ook het thema van de Erasmusweek die van 23 t/m 29 oktober in Rotterdam wordt gevierd. Bij elke activiteit zal de relatie met het werk van Erasmus aan de orde komen. 

— maandag 23 okt

15.00 – 16.00 u Erasmus uit de kluis

In Bibliotheek Rotterdam bevindt zich de grootste Erasmuscollectie ter wereld, die door Unesco als werelderfgoed is erkend. Tijdens ‘Erasmus uit de kluis’ zal conservator John Tholen enkele bijzondere objecten uit de collectie laten zien en er samen met de bezoekers het gesprek over aangaan. Je kunt het gehele uur binnenlopen, er is geen vast programma.  

Organisatie en presentatie: John Tholen, conservator Erasmus collectie
Locatie: Bibliotheek R’dam (Hoogstraat 110, 3011 PV) 3e etage
Toegang: gratis (vrije inloop)

— dinsdag 24 okt

12.45 – 13.15 u Lunchconcert in de Laurenskerk

Orgelconcert “Erasmus, Luther en de rechten van de mens”.

Op het programma werken van Bach, De Lange en een improvisatie op de declamatie van de verklaring voor de rechten van de mens.

Organist: Hayo Boerema
Organisatie: Laurenskerk
Locatie: Laurenskerk, Grotekerkplein 15
Toegang: gratis; met collecte achteraf.

16.00 – 17.30 u Opening van de tentoonstelling
‘Erasmus: the man, the myth, the legend, the university’.

De opening vindt plaats in de Senaatszaal in het hoofdgebouw van de EUR (voertaal Engels). De tentoonstelling is ingericht in de studiezaal van de Universiteitsbibliotheek en in de penningenvitrine in de Erasmus Gallery. 

Sinds 1973, nu precies vijftig jaar geleden, noemt de universiteit zich Erasmus Universiteit. Het gedachtengoed en de persoon Erasmus (1466-1536) zijn alomtegenwoordig op de campus. Ook de stad Rotterdam heeft de denker in zijn hart gesloten. Maar wie was Erasmus eigenlijk, en waarom vinden wij hem zo’n belangrijke inspiratiebron?
Aan de hand van boeken, brieven, foto’s en andere documenten presenteert de Universiteitsbibliotheek de persoon, zijn werk en zijn betekenis voor de stad en de universiteit. 

De tentoonstelling in de studiezaal vindt plaats in het kader van het Lustrumjaar en is samengesteld door gastconservator Sanne Steen in samenwerking met de Universiteits Bibliotheek, het Rotterdamsch Leeskabinet, de Erasmus School of Philosophy en de Bibliotheek Rotterdam. 

In de Erasmus Gallery is daarnaast een expo te zien met Erasmus-penningen uit de collectie van het Nederlands Economisch PenningKabinet. 

De tentoonstellingen lopen van 25 oktober tot 24 januari 2024. 

Vanaf 24 oktober zal ook de digitale tentoonstelling online komen.

Locatie: Erasmus Universiteit Rotterdam, Bgm Oudlaan 50, 3062 PA
Tijd: inloop vanaf 15.45 u in de Senaatszaal.
Toegang: aanmelden via https://eur-nl.libcal.com/calendar/exhibition/Erasmus

Sponsors: 
Lustrum Erasmus University Rotterdam en het Comité Erasmus Icoon van Rotterdam.

19.30 – 20.30 u The Right to Protest 
door Amnesty International ism Justice and Peace en Shelter City 
–  Biblotheekcollege

Vrouwen mogen stemmen. Een werkdag duurt 8 uur. Mannen kunnen trouwen met mannen en vrouwen met vrouwen. Dat is allemaal volkomen normaal. Maar ooit was het dat niet. Daarom kwamen mensen in actie, bijvoorbeeld door te demonstreren. En dat hielp. Demonstraties hebben aantoonbaar bijgedragen aan historische maatschappelijke verbeteringen.

Demonstreren is een mensenrecht en geldt voor iedereen, of je het nou met de boodschap eens bent of niet. Het vormt één van de fundamenten van de democratische rechtsstaat. Dit fundamentele recht staat nu wereldwijd onder druk, ook in Nederland. Daarom voert Amnesty actie voor het recht om te demonstreren.

Ga met ons mee voor een uur debat en getuigenissen van lokale activisten.

Waar onrecht heerst en mensen onderdrukt worden, komt Amnesty in actie: ze onderzoeken onrecht, voeren campagnes, lobbyen bij regeringen en ze geven voorlichting. Amnesty is een wereldwijde beweging van meer dan 7 miljoen mensen. In meer dan 150 landen voeren ze actie voor gerechtigheid, vrijheid, menselijke waardigheid en gelijkheid.

Justice and Peace

Justice and Peace gelooft dat lokale changemakers de sleutel zijn tot mensenrechten en sociale gerechtigheid voor iedereen, overal. Hun werk richt zich op het vergroten van de impact van deze vreedzame activisten die zich inzetten voor gelijkheid, vrijheid van meningsuiting, rechten van vluchtelingen of het milieu. Samen met Nederlandse en internationale partners biedt Amnesty hen veiligheid, trainingen en kansen om hun netwerk en capaciteiten uit te breiden.

Anita Nanhoe

Anita Nanhoe houdt zich als onderzoeker voornamelijk bezig met het zelfbeschikkingsrecht en aanverwante vraagstukken. Zelfbeschikkingsrecht is een paraplubegrip dat verwijst naar het recht om aan het stuur te staan van je eigen lichaam en leven. We kunnen hierbij denken aan vraagstukken als huiselijk geweld, mensenhandel, emancipatie en seksuele diversiteit.

Organisatie: Bibliotheek Rotterdam
Locatie: Bibliotheektheater (Hoogstraat 110) – Toegang: gratis / aanmelden: via Eventbrite

— woensdag 25 okt

13.00 – 16.00 u Erasmus meets ijsbrekers 

Door middel van een interactieve installatie met een acteur in de rol van Erasmus worden toevallige bezoekers van de bibliotheek niet alleen in contact gebracht met elkaar en gestimuleerd tot dialoog en spel, maar ook van harte uitgenodigd om de Erasmus Experience met elkaar te doorlopen.

Organisatie: Bibliotheek R’dam
Locatie: hal bibliotheek
Toegang gratis (vrije inloop); aanmelden niet nodig

— donderdag 26 okt

12.30 u Erasmus voor de klas

Alle 209 eersteklassers van het Erasmiaans Gymnasium gaan terug naar hun basisschool om de groep-8-ers een Erasmusles te geven. 90 basisscholen doen dit jaar mee.

Organisatie: Erasmiaans Gymnasium en Stichting Erasmushuis R’dam.

20.00 u Mensenrechten in de stad van Erasmus

In de Universele verklaring van de rechten van de mens wordt de waarde van het menselijk leven, en de gelijkwaardigheid van mensen benadrukt. Er wordt in omschreven wat er nodig is om een menselijk leven in welzijn te kunnen leven en aangegeven dat elk mens daar ook recht op heeft. De Verklaring vormde de basis van mensenrecht-verdragen alsook de kinderrechten. Welke plek hebben de mensenrechten in het beleid en in het dagelijks leven in de stad? Waar komen rechten in de knel en is ‘mensenrechten doen’ onze uitdaging? Over het tegengaan van discriminatie, en het creëren van gelijke kansen en welzijn voor iedereen. Met speciale aandacht voor jongeren, over het belang van goed onderwijs en opgroeien in veilige wijken. 

Het programma bestaat uit een aantal inleidingen en een panel waarin sprekers met elkaar in gesprek gaan, alsook met het publiek in de zaal. Ook is er een kleine informatiemarkt. 

Abdelkader Benali, schrijver en journalist, zal de avond presenteren 

Sprekers / panelleden zijn: 

Rabin Baldewsingh, Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme 
Stans Goudsmit, Kinderombudsman Rotterdam Rijnmond 
Saïda Ouarirou, Rotterdams verbinder en sociaal ondernemer 
Arun Jagram, Politie Rotterdam, lid Veiligheidsalliantie 

Abdelkader Benali schrijft romans, verhalen en poëzie, maar ook toneel en journalistiek werk. Hij is tevens presentator, programmamaker, adviseur en coach. 

Rabin Baldewsingh, Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. Hij is in 2021 door de regering op nadrukkelijk verzoek van de Tweede Kamer aangesteld. De NCDR heeft een eerste Nationaal Programma tegen Discriminatie en Racisme uitgebracht, binnenkort volgt een tweede. Hij zorgt ervoor dat er wordt samengewerkt, dat het gesprek gevoerd wordt, en dat de plannen uitgevoerd worden. Een belangrijke rol dus in Nederland. Rabin was eerder raadslid en wethouder in Den Haag. 

Stans Goudsmit, kinderombudsman Rotterdam Rijnmond, actief in Rotterdam, Albrands-waard, Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, Nissewaard en Voorne aan Zee. Zij is ook plaatsvervangend ombudsman. De kinderombudsman behandelt klachten over de gemeente en o.a. jeugdhulp en onderwijs. Loop je vast bij de gemeente, heb je problemen in de jeugdhulp of op school? Dan kan je bij de kinderombudsman en haar medewerkers terecht. 

Saïda Ouarirou, Rotterdams verbinder en sociaal ondernemer. Vanuit haar eigen Buro Sociabel werkt zij als projectleider, adviseur, trainer/coach, en spreker, op gebieden als diversiteit, inclusie, onderwijs, leiderschap, en mobiliteit. Tevens is zij operationeel directeur van Team Toekomst dat kinderen begeleidt in hun talentontwikkeling. 

Arun Jagram, Politie Rotterdam. Hij is lid van de Veiligheidsalliantie, en is verbonden aan een project m.b.t. jongeren in veilige wijken.

Organisatie: Huis van Erasmus 
Locatie: Bibliotheektheater, Hoogstraat 110, 3011 PV Rotterdam
Tijd: 20.00 – 22.00 uur; inloop vanaf 19.30 u

Toegang vrij; aanmelding via de website van de Bibliotheek Rotterdam: https://www.bibliotheek.rotterdam.nl/erasmusconferentie

20.00 u Filosofie van de vriendschap

Wat is het wezen van vriendschap? Bestaat ware vriendschap? Is vriendschap een vorm van dynamische verbondenheid of juist een constante relatie? Kan je vrienden maken? Of gebeurt dat nu eenmaal? Kan echte vriendschap eindigen? 

Er wordt gebruik gemaakt van het essay “Vriendschap” van Michel de Montagne, van “Een tweede ik” van Catharina de Haas (2016) en van “Over vriendschap. De praktische filosofie van Kant” van Donald Loose (2019). 

Het wordt een workshop met informatie, filmpjes, opdrachten en gesprekken. Tevens wordt er aandacht geschonken aan Erasmus’ denken over vriendschap.

Organisatie en docent: dr Jan de Bas (cultuurhistoricus)
Locatie: RFG (R’dams Filosofisch Genootschap), Statenweg 96 – a, 3039 JJ.

Prijs: € 37,50 – inschrijven jan.debas@inholland.nl

— vrijdag 27 okt

13.00 – 16.00 u IJsbrekers in ontmoeting met Erasmus (zie wo. 25 okt.)

17.00 u Uitreiking Lof der Zotheid penning aan laureaat Lilian Gonçalvez 

Het Comité Erasmus, Icoon van Rotterdam, nodigt u uit voor de viering van de verjaardag van Desiderius Erasmus Roterodamus (1466 – 1536) in de Burgerzaal van het stadhuis Rotterdam, Coolsingel 40 (3011 AD).

16.30 u INLOOP  / s.v.p. een identiteitsbewijs meenemen

17.00 u START PROGRAMMA IN DE BURGERZAAL

Opening door Steven Lamberts, voorzitter van het Comité Erasmus

Lof der Zotheidlezing door prof. dr H. A. van Ruler, hoogleraar Intellectuele Geschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam “Erasmus, juist nu!”

Uitreiking van de Lof der Zotheidspeld door burgemeester Ahmed Aboutaleb aan mevrouw Lilian Gonçalvez – Ho Kang You, jurist en mensenrechtenactivist. Mevrouw Gonçalvez krijgt de speld voor haar grote verdiensten op het gebied van de mensenrechten.

18.00 u RECEPTIE

19.00 u Einde programma

Wij verzoeken u uw komst aan te melden via verjaardagerasmus2023@gmail.com

Organisatie: Comité Erasmus Rotterdam

Locatie: Burgerzaal, 1e etage stadhuis

Toegang: op uitnodiging 

19.00 – 20.45 u Goed gesprek: Een grap of een belediging: Zijn er grenzen aan de vrijheid van meningsuiting?  

Vind jij dat er in de samenleving steeds meer mensen tegenover elkaar komen te staan? Dat degenen die het hardst roepen, de meeste aandacht krijgen? En dat sommige mensen zich daardoor niet gehoord en buitengesloten voelen? Bibliotheek Rotterdam biedt eerste hulp bij meningsverschillen en organiseert Goede Gesprekken om tegenstellingen in de maatschappij bespreekbaar te maken. Hierbij wordt de Deep Democracy-methode toegepast.

Is het een mensenrecht om zomaar alles te zeggen wat er in je opkomt? Vind je dat alles gezegd moet kunnen worden? Of vind je dat een beetje zelfcensuur geen kwaad kan? Deze editie gaat over de vrijheid van meningsuiting.

Over Deep Democracy

Deep Democracy is een gespreksmethode waar naar elkaar luisteren de basis vormt voor dialoog. De methode is ontwikkeld in Zuid-Afrika en ingezet om de bevolking na het Apartheidsregime met elkaar in gesprek te laten gaan. De methode is bedoeld voor iedereen die met conflicten om wil gaan waarbij de kracht van verschillende meningen wordt gebruikt om tot nieuwe inzichten te komen. Leer van elkaars opvattingen en ga met een positief gevoel naar huis.

Organisatie: Quardin
Locatie: 3e verdieping, Bibliotheek Rotterdam (Hoogstraat 110)
Toegang: gratis, inloop 18.30 u met drankje, start programma 19.00 u
Aanmelden: via Eventbrite

— zaterdag 28 okt (geboortedatum Erasmus in 1466)

10.30    – 15.30 u studiedag Remonstranten in de ban van Erasmus

Programma:

Erasmus, Rotterdam en het tolerantiebegrip (professor Wiep van Bunge)

De terugkeer van Erasmus. Jean le Clerc en Erasmus’ Verzameld Werk (drs Lense Lijzen), 

Erasmus en de Rotterdamse remonstranten: twee erfgoedcollecties in Bibliotheek Rotterdam (dr John Tholen)

In het spoor van Erasmus: Hugo de Groot als bijbelvorser (professor Henk Nellen) 

Jacobus Westerbaen: een Arminiaans gezind heer van Ockenburg en zijn Lof der Sotheydt (dr Koen Holtzapffel)

Remonstranten, kinderen van Erasmus of van de Reformatie?  (dr Tjaard Barnard, n.a.v. G.J. Heerings’ rede in Erasmus’ 400e sterfjaar)

Organisatie: Remonstrants Erfgoed i.s.m. Remonstrantse Vereniging Rotterdam

Locatie: Arminiuskerk, Museumpark 3,  3015 CB 

Tijd: inloop vanaf 10u, de dag begint om 10.30 u en eindigt om 15.30 u (nazit tot 16.15 u).

Opgave vóór 15 okt.: administratie@remonstrantenrotterdam.nl.  Uw opgave is definitief na overmaking van € 20 (incl. lunch) op NL23INGB0000170714 t.n.v. Remonstrantse Gemeente Rotterdam o.v.v. Erasmusdag.

12.30 – 16.00 u Living Library

In de Living Library lees je geen boeken, maar mensen. Mensen die in het dagelijks leven veel met vooroordelen te maken krijgen. Interessante mensen, die jij wellicht niet snel spreekt maar die veel te vertellen hebben.

De Living Library is een concept van Deense oorsprong, dat mensen met elkaar in contact brengt om zo vooroordelen te onderzoeken en tegen te gaan. Net als in een gewone bibliotheek waar boeken toegang geven tot ongekende werelden, biedt de Living Library bezoekers ook de mogelijkheid in de belevingswereld van een ander te stappen. Op een hele simpele manier: door onbevangen met elkaar in gesprek te gaan.

Organisatie: Martijn Bergsma

Locatie: Bibliotheek Rotterdam (Hoogstraat 110)

Toegang: gratis (vrije inloop) 

13.00 – 16.00 u IJsbrekers in ontmoeting met Erasmus (zie wo. 25 okt.)

13.30 – 15.00 uur Write for rights ism Amnesty International

Schrijf met ons mee en laat jouw pen het verschil maken. Bij Write for Rights sturen we jaarlijks honderdduizenden brieven naar ministers, presidenten en koningen wereldwijd.

Organisatie: Amnesty International

Locatie: hal van Bibliotheek R’dam

Toegang gratis / aanmelden niet nodig

— zondag 29 okt

14.00 – 16.00 u Filosofie workshop Durf te denken over…. Erasmiaanse Waarden

Durf jij vragen te stellen? Durf jij in gesprek te gaan met anderen? Durf jij je eigen mening op het spel te zetten? Kom dan filosoferen in de Bibliotheek Rotterdam onder leiding van filosoof Ruby Knipscheer!

We vieren de Erasmusweek in de Bibliotheek Rotterdam! Ter ere van Erasmus’ geboortedag gaan we deze sessie met elkaar filosoferen over de Erasmiaanse waarden. We bespreken de waarden en ideeën die Erasmus had over samenleven en het opvoeden van goede burgers. U zult verrast staan van de actualiteit en relevantie van Erasmus’ denkbeelden. We zullen zijn ideeën toepassen op onze moderne tijd. 

Durft u onze samenleving door de kritische bril van Erasmus te bekijken? 

Denk mee!

Locatie: Centrale bibliotheek, 3e verdieping
Toegang: € 7,50 (leden) / € 10,00 (niet leden)
Aanmelden: tickets aan de balie of via de button website

Deze serie wordt mogelijk gemaakt door de Erasmus Experience.

Erasmusreis in Nederland en Europa

Historizon is een reisorganisatie met een passie voor reizen op het cultureel historische vlak. De historische excursies en reizen voeren door Nederland en Europa waarbij vooral de beleving van de geschiedenis voorop staat. Lijnen die beginnen in een ver verleden blijken verrassend tot in het heden door te lopen. Meer info: www.historizon.nl

In oktober organiseert Historizon een zesdaagse busreis in de voetsporen van drie humanistische geleerden, die elk tot op vandaag hun invloed doen gelden:
Reis door Europa in de voetsporen van drie priesters en humanisten.

Hoe geheel verschillend ze ook waren qua persoon en temperament, hoezeer hun opvattingen uiteenliepen en hun levensgang onvergelijkbaar was, drie dingen hadden de befaamde geleerde Erasmus van Rotterdam, de Nederlandse paus Adrianus VI en de Italiaanse filosoof Bruno Giordano gemeen: ze leefden in dezelfde tijd, ze begonnen elk als priester en ze waren ook alle drie onmiskenbaar beïnvloed door het Humanisme.

Paus Adrianus

Bleef Adrianus, wat dan heet, een ‘trouw zoon’ van de Rooms-Katholieke Kerk, de band met de kerk van Erasmus was al flink wat losser en Giordano Bruno verwijderde zich zo sterk van zijn religieuze verleden dat hij eindigde op de brandstapel en vandaag door overtuigde vrijdenkers als een belangrijke historische voorman wordt gezien.

Giordano Bruno

De reis wordt geleid door journalist Peter Bergwerff, die onderweg lezingen houdt over de drie hoofdpersonen van de reis, en Annemiek Biermans.
We beginnen in eigen land: Gouda, de plaats waaraan – evenals in zijn geboorteplaats Rotterdam – de naam van Desiderius Erasmus is verbonden.

“Erasmusreis in Nederland en Europa” verder lezen

Erasmus met Comenius op bronzen deur in Praag

In 2007 werd een mooi oud gebouw in Praag (hoofstad Tsjechië) gerestaureerd. Het staat aan de Mosteckastraat 17 in de wijk Pala Strana. Aangezien de mede-eigenaar van het gebouw een Nederlander was, kreeg de voordeur een Nederlands tintje: een bronzen deur met een voorstelling van een ontmoeting tussen de Nederlander Desiderius Erasmus en de Tsjech Jan Amos Comenius. Beiden waren hervormers en theologen

In werkelijkheid konden de twee elkaar onmogelijk ontmoet hebben omdat Comenius 56 jaar na de dood van Erasmus geboren werd. De werken van Erasmus werden in Tsjechië in vertaling gelezen en Comenius week uit naar het tolerante Amsterdam. Daar bracht hij zijn laatste jaren door en werd in Naarden begraven.

De deur heeft twee vleugels. Comenius (met baard) zit links en Erasmus rechts.

De wereld, gesymboliseerd door de kamer waar ze zitten, wordt samengevoegd door de deuren te sluiten en gesplitst door de deuren te openen.

Op de tafel staat een globe die de wereld symboliseert. Comenius heeft zijn hand op een opengeslagen boek. Op de tafel ligt een envelop die dient als mailbox die geopend kan worden Op de grond links zit een kat en rechts een muis. Er liggen boeken en een opengevouwen perkament met de naam van de kunstenaar, Petr Cisarovsky, en de datum 2007-2008.

buitenzijde (links) en binnenzijde van de deur

De binnenkant van de deur is even interessant als de buitenkant. Dezelfde kamer maar nu modern ingericht en met twee lege stoelen. Op de tafel ligt, in plaats van het boek, een mobiele telefoon met op het display het telefoonnummer van de kunstenaar.

Een vage afbeelding van de Erasmusbrug in Rotterdam symboliseert de moderne Nederlandse architectuur en een afbeelding van het Dansende huis staat voor hedendaagse Tsjechische architectuur. Op de plaats waar de kat zat, liggen nu overblijfselen, op de plaats van de muis is nu een laptop met een computermuis. Op het scherm staat het email-adres van de kunstenaar.

Aan een notitieboekje in de linker benedenhoek zijn 57 sleutels bevestigd. De kunstenaar Petr Cisarovsky was 57 jaar toen hij de deur maakte.

De Nederlandse tekst op het verklarende bordje naast de deur luidt: “Lectori Salutem. Deze bronzen voordeur geeft een symbolische dialoog weer tussen Jan Amos Comenius (1592 – 1670 Tsjechisch humanist, pedagoogen filosoof) en Desiderius Erasmus van Rotterdam (1466 – 1536 Nederlands humanist en katholiek theoloog). De deur is ontworpen en gesmeed door Petr Cisarovsky in 2007/8 ter gelegenheid van de restauratie van het gebouw Mostecka 17/276.”

Het gebouw schijnt als een soort Holland Huis te fungeren, met een bibliotheek vol Nederlandse boeken, een Albert Heyn winkel en een restaurant met Hollandse gerechten.

Klik hier voor de locatie van het gebouw in Google Streetview.

Erasmuscollectie van wereldbelang voor de mensheid

In december 2021 werd de Erasmuscollectie Rotterdam door de Nederlandse Unesco Commissie genomineerd voor toevoeging aan het Unesco Memory of the World Register. Een enorme eer én bijzondere erkenning voor deze wereldwijd unieke erfgoedcollectie, die wordt bewaard en beheerd in de Centrale Bibliotheek van Rotterdam. 

Op 18 mei j.l. maakte Unesco bekend dat de Erasmuscollectie inderdaad is toegevoegd aan hun internationale Memory of the World Register.

Op 23 mei j.l. werden tijdens een feestelijke bijeenkomst in de bibliotheek twee Unesco vlaggen overhandigd aan Rotterdam: een voor de Erasmuscollectie en een voor de Atlas van Stolk collectie (in beheer bij Bibliotheek Rotterdam en al eerder aan dit Unesco Register toegevoegd).

Beide vlaggen wapperen nu dagelijks voor de bibliotheek.

Foto Mischa Mannot

Achtereenvolgens spraken Theo Kemperman, directeur-bestuurder van de bibliotheek Rotterdam, dr John Tholen, conservator van de Erasmuscollectie, Said Kasmi, wethouder Onderwijs, Cultuur en Evenementen en de heer Berendse, voorzitter van de Nederlandse Unesco Commissie.

“Erasmuscollectie van wereldbelang voor de mensheid” verder lezen

Een Erasmusbeeld in het ErasmusMC

Vrijwel ongemerkt voor de stad is op 30 januari 2020 het Erasmus Medisch Centrum verblijd met het prachtige kunstwerk ‘Erasmus te paard’. Het bijna 4 meter grote kunstwerk is geschonken door het Gezelschap Rotterdam ’43 ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van dit gezelschap in 2018.

Het Gezelschap Rotterdam ‘43 is in 1943 door een aantal havenmensen opgericht, ter bevordering van de te verwachten wederopbouw van Rotterdam. Het genootschap bestaat sindsdien uit 70 academici die 10x per jaar een lezing voor elkaar organiseren. De spreker moet een actueel thema behandelen en daarna een link leggen met Erasmus, door zich af te vragen: “Wat zou Erasmus van dit thema vinden?” Als dank ontvangt de spreker een beeldje van Erasmus te paard. Als een lid van het genootschap de leeftijd van 44 jaar bereikt, moet hij uittreden.  

Het grote kunstwerk is gemaakt door kunstenaar Eric Claus en gebaseerd op het kleine beeldje dat een spreker van het Gezelschap ‘43 na diens lezing ontvangt. Claus is ook de maker van dit kleine beeldje.

In 2018 bestond het gezelschap 75 jaar. Tijdens het lustrumdiner ter ere van dit jubileum werd bedacht dat het mooi zou zijn om het ErasmusMC ter gelegenheid van de nieuwbouw met een passend geschenk te vereren. Er werd een lustrumcommissie gevormd die in de jaren tot 2020 tijd noch moeite heeft gespaard om het doneren van dit prachtige beeld mogelijk te maken. 

Tijdens de receptie na de onthulling (30-01-2020) sloeg de voorzitter van het gezelschap een bruggetje met het ErasmusMC en Erasmus, waarbij hij de levenshouding van Erasmus zonder dogma’s benadrukte: niets staat vast en alles moet onderzocht worden. Verder belichtte hij uit Erasmus’ gedachtegoed dat de mens zelf in staat is het goede te doen en zaken beter te maken. Waar komt deze filosofie beter tot uiting dan in een ziekenhuis?