Een Erasmiaan zijn / Being an Erasmian

Op de Erasmus Universiteit Rotterdam is begin dit jaar een nieuwe cursus van start gegaan: een Erasmiaan zijn – Being an Erasmian. In deze cursus bestuderen studenten niet alleen het leven en werk van de naamgever van de universiteit, maar leren ze ook beoordelen hoe zijn standpunten aansluiten bij een waarden-gedreven manier van kijken naar henzelf en onze samenleving. 

Er zijn nu drie colleges achter de rug. Volgende week volgt de laatste: een excursie naar de Erasmus collectie in de bibliotheek.

De eminente humanist Erasmus Roterodamus (1466-1536) werd geboren in Rotterdam en was de aangewezen persoon om zijn naam te geven aan de universiteit die vier eeuwen later in zijn geboortestad werd opgericht. Erasmus was een gerenommeerd geleerde en een uitzonderlijk pedagoog. In het geval van Erasmus zijn er nog meer redenen om deze specifieke persoon in huis te nemen: zelfs vandaag de dag trekt hij de aandacht als inspirerende figuur – getuige bijvoorbeeld het feit dat de Erasmuscollectie van de Openbare Bibliotheek Rotterdam in 2023 de UNESCO Werelderfgoed-status kreeg en dat de Erasmus Universiteit de kernwaarden die zijn vastgelegd in haar Strategie 2024 koppelde aan de historische figuur van Erasmus van Rotterdam.

Erasmus wordt algemeen geprezen om de manier waarop hij deskundigheid en nauwgezette wetenschap combineerde met humor, kritisch engagement en een onafhankelijke geest – zelfs in moeilijke politieke situaties. Als zodanig kan hij nog steeds inspireren door zijn voorbeeld van een geëngageerd geleerde met internationale bekendheid die een bijzonder oog had voor tolerantie, morele integriteit, sociale rechtvaardigheid en geweldloosheid.

Deze cursus brengt de idealen van de strategie van de EUR in de praktijk en behandelt de implicaties van het vertalen van het begrip Erasmiaanse Waarden naar een waarden-gedreven manier van denken en omgaan met hedendaagse maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatonrechtvaardigheid, polarisatie, behandeling van vluchtelingen, discriminatie, uitsluiting en eenzaamheid, globalisering en digitalisering. Er wordt dus verder gegaan dan Erasmus zelf en er zal worden onderzocht wat een Erasmiaan zijn vandaag de dag zou kunnen betekenen. Daarbij wordt niet alleen ingegaan op de mogelijkheden, maar ook op de mogelijke beperkingen van het nemen van een historische figuur als leidraad, door te richten 

op aspecten van historiografische mythe, tegenstrijdige recepties en paradoxen van inclusie, in al deze thema’s te koppelen aan zowel Erasmus als henzelf.

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus zullen de studenten (1) een basiskennis hebben verworven van het leven en werk van Erasmus van Rotterdam en in staat zijn om het soort impact te specificeren dat Erasmus heeft gemaakt op zijn eigen tijd en op latere perioden; (2) in staat zijn om betekenis te geven aan een waarden-gedreven manier van kijken naar maatschappelijke uitdagingen en maatschappelijke conflicten; en (3) in staat zijn om kritisch te reflecteren op de mogelijkheden en beperkingen van het gebruik van historische figuren als rolmodellen in onze eigen tijd.

Erasmus van Rotterdam – nieuwe stadswandeling

Rotterdam is sinds april een nieuwe stadswandeling over Erasmus rijker. 

In 2008 verscheen een eerste papieren versie, gemaakt door onze stichting. Deze wandeling was binnen 2 jaar uitverkocht.

Sinds 2022 kan er een Erasmusroute met een audio worden gewandeld. Deze route “neemt je mee door Rotterdam en laat je allerlei plekken zien die herinneren aan de bekende filosoof Desiderius Erasmus” – ingesproken door Hugo Borst.

Hiervoor download u de gratis app www.rotterdamroutes.nl  

En nu is er een zeer interessante en mooie tweede papieren uitgave, die u meeneemt in het bijzondere leven van de grootste Rotterdammer aller tijden.

De plattegrond op deze Erasmuswandeling begint in het Centraal Station en voert u via Kruisplein, Stadhuisplein, Grotekerkplein en Bgm van Walsumweg naar de plek waar Eras-=mus’ standbeeld van 1622 tot 1943 stond: op de toenmalige Grote Markt (nu naast de Markthal, binnen het bouwterrein van het woongebouw  RottaNova). Zo komt u “langs alle kunstwerken en uitspraken die er van Erasmus in het centrum te vinden zijn”. Met uitgebrei-de informatie over zijn leven, de tijd waarin hij leefde en zijn werken, gelardeerd met interessante en leuke wetenswaardigheden en veel foto’s. Aan deze mooie wandelroute is veel zorg besteed en het nodige onderzoek voor verricht.

De uitgave is tweetalig (NL/Engels) en kost € 9,95. Te koop bij de Laurenskerk, het Rotter-dams Warenhuis, het NAI en bij de boekhandels Donner, van Gennep, Maximus, Amesz, Bosch&DeJong en bij Voorlopig en Walgenbach Art & Books. Bij aankoop van meerdere wandelingen krijgt u korting: 1 ex = € 10,-, 10 ex = € 65,- (6,50 p/st), 20 ex =  €120,- (6,- euro p/st), 50 ex = € 250,-  (5,- p/st).  Bestellen kan via anne@bakker.info

Plaquette van Erasmus in ErasmusMC

In het Erasmus Medisch Centrum heeft de naamgever van dit ziekenhuis toch wel een bijzondere plaats gekregen, namelijk op de 2e etage achterin, om een hoek bij het Onderwijs centrum. De metalen plaquette met een forse kop van Erasmus is gemaakt door de kunst-schilderes en beeldhouwster Charlotte van Pallandt (1898 – 1997). 

Er staat geen naam bij of vermelding waarom deze plaquette hier hangt. Bijna zeker dat iedereen die hier langs loopt niet weet wie hij is.

Er staat nog een ander beeld van Erasmus in dit gebouw. In de nieuwsbrief van maart 2023 plaatsten wij een tekst over een bijna 4 mtr hoog beeld van Erasmus te paard: “Vrijwel ongemerkt voor de stad is op 30 januari 2020 het Erasmus Medisch Centrum verblijd met het prachtige kunstwerk Erasmus te paard. Het is geschonken door het Gezelschap Rotterdam ’43 ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van dit gezelschap in 2018”. 

Het Gezelschap Rotterdam ‘43 is in 1943 door een aantal havenmensen opgericht, ter bevordering van de te verwachten wederopbouw van Rotterdam. Het genootschap bestaat sindsdien uit 70 academici die 10x per jaar een lezing voor elkaar organiseren. De spreker moet een actueel thema behandelen en daarna een link leggen met Erasmus, door zich af te vragen: “Wat zou Erasmus van dit thema vinden?” Als dank ontvangt de spreker een beeldje van Erasmus te paard. Als een lid van het genootschap de leeftijd van 44 jaar bereikt, moet hij uittreden. 

Het grote kunstwerk is gemaakt door kunstenaar Eric Claus en gebaseerd op het kleine beeldje van zijn hand, dat een spreker van het Gezelschap ‘43 na diens lezing ontvangt. 

In 2018 bestond het gezelschap 75 jaar. Tijdens het lustrumdiner ter ere van dit jubileum werd bedacht dat het mooi zou zijn om het ErasmusMC ter gelegenheid van de nieuwbouw met een passend geschenk te vereren. Er werd een lustrumcommissie gevormd die tot 2020 tijd noch moeite heeft gespaard om het doneren van dit prachtige beeld mogelijk te maken. Tijdens de receptie na de onthulling (30-01-2020) sloeg de voorzitter van het gezelschap een bruggetje met het ErasmusMC en Erasmus, waarbij hij de levenshouding van Erasmus zonder dogma’s benadrukte: niets staat vast en alles moet worden onderzocht. Verder belichtte hij uit Erasmus’ gedachtegoed dat de mens zelf in staat is het goede te doen en zaken beter te maken. Waar komt deze filosofie beter tot uiting dan in een ziekenhuis? 

Ook dit beeld staat enigszins achteraf op de 1e etage van het EMC (na de hoofdingang 3x rechtsaf). En ook zonder vermelding wie het is en waarom dat beeld daar staat.

Erasmus Collection Fellowship op de Erasmus Universiteit

Het Erasmus of Rotterdam Research Centre (ERRC) en de Openbare Bibliotheek Rotterdam kondigen met trots een nieuwe editie van hun fellowship aan met betrekking tot de unieke Erasmuscollectie die in de bibliotheek wordt bewaard. Geïnteresseerde wetenschappers kunnen vanaf nu op deze functie solliciteren.

De Openbare Bibliotheek Rotterdam herbergt ’s werelds grootste Erasmuscollectie, die teruggaat tot 1604. De collectie omvat meer dan 3000 vroegmoderne edities van Erasmus’ werken en handgeschreven brieven, en een breed scala aan moderne vertalingen, edities, artikelen en boeken met betrekking tot Erasmus en zijn receptie van de 16e eeuw tot heden. Dit biedt een unieke kans voor junior en senior onderzoekers om zich bezig te houden met Erasmus Studies in de context van (neo-Latijnse) filologie, filosofie, typografie, boekgeschie-denis, Renaissance Studies en aanverwante vakgebieden. Het ERRC en de Openbare Bibliotheek Rotterdam willen internationale onderzoekers faciliteren bij het bestuderen van ’s werelds grootste Erasmuscollectie. 

Wetenschappers van over de hele wereld worden hierbij uitgenodigd om een ​​Erasmus Collection Fellowship aan te vragen en deel te nemen aan onderzoek gerelateerd aan de collectie. Alle geïn-eresseerde academici, journalisten en onafhankelijke onderzoekers worden aangemoedigd om te solliciteren.  Voor meer informatie over de toepassing: 

https://www.eur.nl/en/esphil/erasmus-collection-fellowship

The Erasmus of Rotterdam Research Centre (ERRC) and the Rotterdam Public Library is happy to announce a new edition of their fellowship with regard to the uniqe Erasmus Collection that is being preserved in the library. Interested scholars are able to apply for this position as of now.

The Rotterdam Public Library hosts the world’s largest Erasmus Collection which goes back to 1604. The Collection includes more than 3000 early-modern editions of Erasmus’ works and handwritten letters, and a vast range of modern translations, editions, articles and books related to Erasmus and his reception from the 16th century to the present. This provides a unique opportunity for junior and senior researchers to engage with Erasmus Studies in the context of (neo-latin) philology, philosophy, typography, book history, Renaissance Studies, and related fields.

ERRC and the Rotterdam Public Library aim to facilitate international researchers to study the world’s largest Erasmus Collection. We invite scholars from all over the world to apply for an Erasmus Collection Fellowship and engage in research related to the Collection. We encourage all interested academics, journalists and independent researchers to apply.

For further information on the application: 

https://www.eur.nl/en/esphil/erasmus-collection-fellowship

Pieter van der Hoeven fietst in de voetsporen van Erasmus door Europa

Sedert april 2022 fietst Pieter van der Hoeven (1955 Rotterdam) naar allerlei steden en dorpen in Europa waarvan hij weet of heeft gehoord dat er zich een Erasmus-school of -instituut bevindt of dat er een Erasmus-activiteit plaatsvindt.

Zijn zoon suggereerde hem na zijn pensionering “een bekend persoon na te gaan fietsen”. Omdat hij Erasmiaan is, koos hij voor Erasmus. Tevens wilde hij met fietsen zijn lichaam lenig houden. Gaandeweg leerde hij daardoor niet alleen de bestemming te waarderen, maar ook de reis zelf. En hoewel de gesprekken over Erasmus oorspronkelijk bedoeld waren om de geest lenig te houden, leerde hij zo ook Erasmus meer te waarderen.

Pieter studeerde na het Erasmiaans gymnasium enige tijd in Leiden en daarna een jaar via een bilateraal uitwisselingsverdag wiskunde in Parijs. Rond 2000 werkte hij een tijdje aan de Erasmus-universiteit en daarna bij Hogeschool Inholland, Tot corona ging hij een of twee keer per jaar naar een buitenlandse hogeschool of universiteit in het kader van het ERASMUS-uitwisselings-programma. Dus heel wat Erasmus in zijn CV!

Sinds hij in 2022 gepensioneerd is, fietst hij in de voetsporen van Erasmus door Europa. Erasmus reisde voornamelijk te paard; dat is in onze tijd wel erg ingewikkeld, zeker voor iemand zonder ruiterervaring, maar de fiets heet niet voor niets een stalen ros. Pieter had tevoren eigenlijk alleen fietservaring naar werk en winkel en zo, maar ontdekt nu dat je op een fietstocht weliswaar minder kilometers maakt dan met auto, trein of vliegtuig, maar ondertussen wel veel meer leuke belevenissen smaakt.

Pieter van der Hoeven

Inmiddels heeft hij meer dan twintig scholen en instituten bezocht in vijftien steden, in Nederland, Duitsland, België, Engeland en Frankrijk. Toen hij op het Erasmiaans zat, had hij er eigenlijk geen idee van wie Erasmus was en tijdens zijn fietstocht ontdekt hij dat veel mensen zich Erasmiaan noemen zonder te snappen hoe waardevol diens erfenis voor ons kan zijn. Want dat die erfenis waardevol kan zijn, ontdekte Pieter toen hij zich in Erasmus en diens werk ging verdiepen. Erasmus was een compleet ander mens dan hij, met een heel ander taalgebruik in een heel andere tijd, maar toch zijn zijn opvattingen verrassend genoeg in feite nog super-actueel en toepasbaar als het erom gaat goede en gelukkige mensen te worden.

Meer informatie is te vinden op erasmusxxi.eu.

Erasmusweek 2023 in Rotterdam

23 t/m 29 oktober

De Erasmusweek had een vol en mooi programma met interessante activiteiten.

Het thema was het 75-jarig bestaan van de universele Verklaring van de rechten van de mens, welk thema door alle participerende organisaties enthousiast was overgenomen.

— ma. 23 okt. Erasmus uit de kluis, in de centrale bibliotheek R’dam.

— di. 24 okt. Lunchconcert door organist Hayo Boerema in de Laurenskerk 

en “IJsbrekers in ontmoeting met Erasmus” organisatie de Laurenskerk, in de bibliotheek

en opening van een Erasmustentoonstelling in de Senaatzaal van de Erasmus Universiteit

en het Bibliotheekcollege “The right to protest” door Amnesty International ism Justice and Peace and Shelter City.

— wo. 25 okt. “IJsbrekers in ontmoeting met Erasmus” door en in de bibliotheek.

— do. 24 okt. “Erasmus voor de klas” door het Erasmiaans Gymnasium en de stg Erasmushuis R’dam

en “Mensenrechten in de stad van Erasmus” door stichting Huis van Erasmus in het bibliotheektheater. 

— vrij. 27 okt. Uitreiking van de Lof der Zotheidspeld aan mw Lilian Gonçalves – Ho Kang You in de Burgerzaal van het stadhuis, door stichting Comité Erasmus

en “Goed gesprek: Een grap of een belediging: zijn er grenzen aan de vrijheid van meningsuiting” door organisatie Quardin, in de bibliotheek.

— zat. 28 okt. “IJsbrekers in ontmoeting met Erasmus” in en door de bibliotheek

en “Living library – geen boeken maar mensen lenen/lezen”, door Martijn Bergsma in de bibliotheek

en “Write for rights” in en door de bibliotheek ism Amnesty International

en studiedag “Remonstranten in de ban van Erasmus” in gebouw Arminius, door het Remonstrants Erfgoed ism Remonstrantse Vereniging Rotterdam.

— zo. 29 okt. Filosofie workshop “Durf te denken over…..Erasmiaanse waarden” door filosoof Ruby Knipscheer in de bibliotheek.

Steven Lamberts beschrijft enkele activiteiten in zijn welkomstoespraak bij de uitreiking van de Lof der Zotheidspeld.