Rotterdam, Stad van Erasmus


In het spoor van Erasmus

Een vijf-daagse reis in maart over Erasmus en Humanisme in Europa in de zestiende eeuw Ongeveer vijfhonderd jaar geleden verzorgde Erasmus een nieuwe tekstuitgave van het Griekse Nieuwe Testament: het Novum Instrumentum Graece. Die zou tot op de dag van vandaag een belangrijke rol vervullen als dé Griekse uitgave van het Nieuwe Testament. Reden genoeg om in de voetsporen te treden van Erasmus van Rotterdam, groot geleerde en humanist. Erasmus was tot op zekere hoogte ook wegbereider voor de Reformatie. Luther maakte enerzijds voor zijn Duitse Bijbelvertaling dankbaar gebruik van de Griekse tekst van Erasmus, maar anderzijds stond hij in theologisch opzicht tegenover deze grote humanist.

Reisprogramma

Dag 1: Erasmus en de Paus in Leuven
Erasmus verbleef verschillende keren in Leuven en was onder andere betrokken bij de stichting van het Leuvense Collegium Trilingue. Naast Erasmus komen we hier ook de enige Nederlandse paus, Adrianus VI tegen. Met het rijk versierde laatgotische stadhuis en de Sint-Pieterskerk is Leuven een Vlaamse parel die het meer dan waard is om te bezoeken. ‘s Avonds reizen we verder naar het zuiden en zullen ergens in de Ardennen overnachten.

Dag 2: Erasmus in Europa
In Straatsburg bezoeken we het Europees Parlement en hebben een ontmoeting met een van de parlementariërs die juist in deze week in Straatsburg vergaderen. Heeft Erasmus een relevante boodschap voor het Europa van vandaag?
Straatsburg is de stad waar Johannes Gutenberg een tijdlang werkte. De boekdrukkunst was het belangrijkste medium van toen, het betekende een enorme vooruitgang voor de wetenschap en de verspreiding van ideeën. Ook Erasmus maakte hier dankbaar gebruik van. Tegen de avond reizen we door naar Bazel.

Dag 3: Erasmus in Bazel
Deze hele dag brengen we door in Bazel. Uiteraard bezoeken we de Münster uit de 12e eeuw. In deze blikvanger, met de karakteristieke roodbruine stenen, bevindt zich de grafsteen van Erasmus. Hij is begraven in de stad waar hij een groot deel van zijn leven doorbracht. In Bazel zijn nog veel meer herinneringen aan Erasmus te vinden en aan de drukker Johannes Froben die veel werk van hem drukte. Ook de schilder Holbein de Jongere komen we in Bazel tegen, hij verzorgde de tekeningen in het beroemdste werk van Erasmus: ‘De Lof der Zotheid’.

Dag 4: Humanisten aan de Rijn
We volgen de Rijn stroomafwaarts. Een eerste stop maken we in Freiburg im Breisgau waar Erasmus een tijd lang verbleef. Het Haus zum Walfisch herinnert hier nog aan. Vervolgens bezoeken we Phorz-heim, de geboortestad van Johannes Reuchlin. Hij was de leermeester van bijvoorbeeld Philippus Melanchton, een van de Reformatoren. Hier staan we stil bij deze twee grote denkers. Tot slot komen we aan in Heidelberg, prachtig gelegen aan de Neckar, waar in die tijd de Bibliotheca Palatina te vinden was.

Dag 5: Eeuwenoude boeken in Mainz
We volgen de Rijn verder stroomafwaarts voor een bezoek aan Mainz waar we onder andere twee originele Gutenberg bijbels vinden. Daarnaast bekijken we de prachtige Kaiserdom. In de loop van de middag reizen we terug naar Nederland.

Reisinformatie:
Datum: 13 t/m 17 maart 2018. Gegarandeerd vertrek!
Vertrek: Utrecht P+R Westraven
Gids: Peter Bergwerff
Prijs: € 990,- p.p. op basis van 2-persoonskamer, € 1.090,- p.p. op basis van 1-persoonskamer
Inclusief: In deze 5-daagse reis zijn alle kosten voor vervoer, hotels, maaltijden, gidsen, entrees en infomatiepakket inbegrepen. Het inschrijfformulier treft u aan op deze plek

-------------------------------------------------------------------------------------

Erasmus, de ster aan Gutenbergs firmamen

De uitvinding van de boekdrukkunst, halverwege de vijftiende eeuw, maakte het opeens mogelijk om boeken in grote oplagen te verspreiden. Voor het eerst konden kennis en ideeën ongebreideld worden uitgedragen.

Geïnspireerd door schrijvers uit de klassieke oudheid introduceerden de humanisten van de renaissance een revolutionair, onafhankelijk denken, waarbij de mens centraal stond in plaats van de kerk en de godsdienst. Met grote nieuwsgierigheid ontdekten ze de natuur en het menselijk lichaam. Wetenschappers, kunstenaars en schrijvers waren niet langer anoniem. Dankzij de boekdrukkers die zich overal in Europa vestigden, kon de mens zich bevrijden uit de greep van de middeleeuwen.

De Zweedse Nina Burton beschrijft dit tijdperk van ‘de eerste mediarevolutie’ aan de hand van het leven van Erasmus (1466 - 1536). Hij was de ster aan Gutenbergs firmament, de eerste bestseller-auteur uit de geschiedenis, een man die zijn tijd ver vooruit was en in contact stond met tal van intellectuelen en kunstenaars uit zijn tijd: Thomas More, Albrecht Dürer, Hans Holbein de Jonge, Paracelsus, Maarten Luther. Burton roept in mooie zinnen en beknopte beelden – ze is ook dichteres – een schitterend tijdsbeeld op. Daarbij beperkt ze zich niet tot Erasmus’ ideeën, maar beschrijft ze ook zijn dagelijks leven: van een vervaarlijke bootreis naar Engeland in zijn jonge jaren, via een triomftocht over de Rijn als gevierd schrijver tot aan zijn oude dag boven de drukkerij in Bazel. Natuurlijk gaat ze ook in op de invloed die Erasmus nog tot eeuwen na zijn dood had.

‘Nina Burton portretteert het vroeg-zestiende-eeuwse mediagenie met durf en finesse. Erasmus is de helderste ster aan het gedrukte literaire firmament’ – LitteraturMagazinet.

Over de auteur
Nina Burton, geb. 1946, is essayiste en dichteres. Ze is doctor in de literatuurwetenschap en lid van het literair genootschap Samfundet de Nio en van de Zweedse Academie van Wetenschappen. In 2012 won zij de grootste non-fictieprijs van Zweden voor Flodernas Bok. Voor ‘Erasmus, de ster aan Gutenbergs’ firmament ontving ze in 2016 de prestigieuze Zweedse Augustprijs.

Vertaald uit het Zweeds door Geri de Boer
352 blz. 210x150mm gebonden met stofomslag, geïllustreerd
Prijs: € 34,50 ISBN: 97890 6100 728 9

-------------------------------------------------------------------------------------

Erasmus: Pionier van Vredesopvoeding en een Cultuur van Vrede

Op 28 oktober jl. hield professor Peter van der Dungen ter ere van onze Erasmusweek een voordracht over Erasmus in het bibliotheektheater aan de Hoogstraat. De titel van de voordracht is tevens de kop van dit tekstje. Professor Van den Dungen was onder meer 25 jaar lang de coördinator van het Internationale Netwerk 'Musea voor Vrede'.
De tekst van de voordracht is hier te downloaden.

-------------------------------------------------------------------------------------

Workshops filosofie en levenskunst ‘Houd jezelf scherp’
Op zondagmiddag filosoferen over belangrijke onderwerpen uit het dagelijkse leven: zoals liefde, vriendschap en werk.

Dr. Peter Harteloh (praktijkfilosoof) en dr. Jan de Bas (cultuurhistoricus) vertellen in een open gesprek over dagelijkse levensonderwerpen, zoals liefde, vriendschap en werk. Denk mee- én tegen tijdens deze inspirerende workshops. Het programma bestaat uit een pakkende inleiding, een open gesprek en creatieve opdrachten in een kleine groep. Elke editie is los te volgen.

Drie workshops vonden plaats in oktober, november en december.

4. Erasmus & Alain de Botton over troost
Hoe oud filosofen ook zijn, wanneer ze ook geleefd mogen hebben, hun betekenis kan blijvend zijn. Kan filosofie ons troosten? Erasmus schreef over troost in diverse publicaties. Met 'De troost van de filosofie' bewijst Alain de Botton op originele wijze welke praktische steun de filosofie ons kan bieden. We bespreken filosofische troost.
21 januari | 14:00 | Bibliotheek Rotterdam, 3e etage | v.a. €5,- | incl. koffie en thee | meer info

5. Een socratisch gesprek
In de levensfilosofie is het zien van mogelijkheden een belangrijk thema voor de vorming van je eigen levenskunst. Een socratisch gesprek is daarbij een handig instrument. Dus: géén aannames hebben, het eigen oordeel uit te stellen, zélf denken en oprecht nieuwsgierig zijn naar wat je gesprekspartner te zeggen heeft. Op basis van een concrete situatie voeren we een socratisch gesprek.
11 februari | 14:00 | Bibliotheek Rotterdam, 3e etage | v.a. €5,- | incl. koffie en thee | meer info

6. Ik ben echt niet creatief
Wat is creatief denken? Creatief denken gaat simpelweg over vele mogelijkheden zien en die kunnen vertalen. Kunnen wij hierbij van Erasmus leren? De principes van creatief denken worden uitgelegd en toegepast in interactieve denkoefeningen.
11 maart | 14:00 | Bibliotheek Rotterdam, 3e etage | v.a. €5,- | incl. koffie en thee | meer info

7. Denkwandelen
Om te werken aan je eigen levenskunst is het goed om af en toe een filosofische wandeling te maken. Nadenken gaat soms gewoon beter als je loopt. Er zijn verschillende modellen denkwandelingen. We proberen er een paar uit, waarbij we citaten van Erasmus centraal stellen. Deze modellen kan je later zelf toepassen op je eigen filosofische ommetjes. 08 april | 14:00 | Bibliotheek Rotterdam, 3e etage | v.a. €5,- | incl. koffie en thee | meer info
Deze serie is mede mogelijk gemaakt door de Erasmus Experience en Filosofiegroep Rotterdam. 36 Erasmuscartoons van Jan Zandstra


Boekhandel Verkaaik, Lange Tiendeweg 35, 2801 KE Gouda
email: info@boekhandelverkaaik.nl
.
-------------------------------------------------------------------------------------

Brieven van Erasmus: zevende (en laatste) deel verschenen

Erasmus was een verwoed briefschrijver, met contacten in heel Europa. Al tijdens zijn leven werden zijn brieven voortdurend gekopieerd, uitgegeven en gretig gelezen. Voor Erasmus was een goede brief een volmaakt vormgegeven geheel, steeds aangepast aan de omstandigheden en persoonlijkheid van de verzender en de ontvanger, en aan de beschreven gebeurtenissen.

Zo zien we hem zelf fraaie verhalen vertellen, scherp argumenteren, ongenadig schelden, welsprekend vleien, spotten of klagen. Bij alle variatie blijft hij de opvoeder en overtuigd humanist die zijn correspondenten het beste uit de oudheid voorhoudt, maar altijd in het licht van het christendom; de filoloog en tekstuitgever die de nieuwe wetenschap van taal en tekst verdedigt tegen de conservatieve theologen.

Uitgeverij Athenaeum, Polak & Van Gennep werkte de afgelopen jaren gestaag aan de publicatie van Erasmus’ verzamelde werk. Eerder verschenen Gesprekken (2001), Lof en blaam, beter bekend als Lof der Zotheid (2004), Opvoeding (2006), Verweerschriften (2007), Spreekwoorden – Adagia (2011) en Theologie (2015).
In oktober is het zevende deel van de serie: Brieven van Erasmus verschenen. De brieven in dit deel zijn gekozen, vertaald en toegelicht door Harm-Jan van Dam, jarenlang universitair hoofddocent Latijn aan de Vrije Universiteit. Hij vertaalde eerder Lof der Blaam (Zotheid).

De gevarieerde selectie brieven in deel zeven toont Erasmus’ vele contacten met de vorsten van zijn tijd, zijn felle pacifisme, groeiende afkeer van Luther en diens hervorming, vooruitstrevende opvattingen over geleerde vrouwen, en vaak polemische verdediging van zijn eigen werk; maar ook de liefde, zware reizen, vechtende vrouwen en blaasstenen komen te sprake.

De redactieraad voor het Verzameld werk van Erasmus bestond uit: Hans Trapman, Harm-Jan van Dam, Chris Heesakkers en Jeanine de Landtsheer.

ISBN 9789025307882; 454 pagina’s; € 35,00.
Te bestellen bij libris.nl. Ook als e-book voor € 17,99.

-------------------------------------------------------------------------------------

Brieven van Erasmus: Waarom het misging tussen de humanist en Luther

Het Reformatorisch Dagblad plaatste op 15 november een uitgebreide recensie door redacteur Maarten Stolk, waarin gefocust wordt op de vier brieven die Erasmus aan Maarten Luther schreef. Beide mannen waren vóór de hervorming van de kerk, maar de toon van hun briefwisseling werd steeds feller.

Alle brieven van Erasmus aan Luther die bewaard zijn gebleven, staan in het onlangs verschenen zevende en laatste deel van Erasmus’ ”Verzameld werk” (uitg. Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam). In de bundel zijn 122 brieven van deze Nederlandse christenhumanist opgenomen, geschreven tussen 1484 en 1536. Erasmus richtte ze aan gewone mensen, maar ook aan koningen, bisschoppen en geleerden.

Psalmcommentaar
De eerste brief van Erasmus aan Luther verscheen in 1519, bijna twee jaar nadat de Duitse monnik zijn 95 stellingen tegen de aflaathandel publiceerde. Erasmus had die stellingen aanvankelijk zonder enig commentaar toegevoegd aan een brief aan zijn vriend Thomas More. Erasmus hield zich nogal op de vlakte over de kerkhervormer uit Wittenberg, hoewel hij het in een aantal opzichten met hem eens was.
Meer tekst hier

Op de site van het Reformatorisch Dagblad zijn ook de volgende voorgaande artikelen over Erasmus te vinden:

Waarom Erasmus tegen Luther streed (14-08-2015)
Erasmus over goede omgangsvormen (07-11-2013)
Spreekwoorden als spiegel (20-12-2011)
„Ach, ik, arme stakker” (14-11-2007)
Kiemen van vroomheid in jonge harten (13-09-2006)
Erasmus’ boek verslonden en verscheurd (13-02-2002)
Erasmus spreekt aan, al is hij wat bleek (19-02-2001)

-------------------------------------------------------------------------------------

Brieven van Erasmus: Een schitterende inkijk in het leven van Desiderius Erasmus

Brieven is het slotdeel van de reeks Verzameld werk van Erasmus en is een prachtige uitgave. We krijgen een schitterende inkijk in het leven van Desiderius Erasmus (1466-1536), hoe hij werkte, hoe zijn netwerk was opgebouwd en hoe hij correspondeerde met alle groten der aarde in zijn tijd.

De eerste brief in de bundel is geschreven toen Erasmus achttien jaar was, is gericht aan een van zijn voogden en gaat over zorgen over zijn erfenis. De laatste brief van Erasmus is van twee weken voor zijn dood. Erasmus belooft er zijn vriend Goclenius te helpen bij een rechtszaak die tegen hem dreigde te worden aangespannen. Voor elke brief staat een toelichting en uitleg van Van Dam waardoor het heel gemakkelijk is om de brieven in Erasmus te plaatsen en volop te genieten van deze erudiete humanist. Brieven is een prachtig boek, heerlijk voor de komende donkere avonden in de winter. De Leeslub van Alles publiceert als voorpublicatie twee brieven uit de bundel: een brief aan Maarten Luther en een aan Thomas Moore, met telkens de uitleg van Harm-Jan van Dam erbij.

Tekst hier

-------------------------------------------------------------------------------------

De klacht van de vrede

In december 1517 verscheen bij drukkerij Froben in Basel van de hand van Erasmus diens “Querela Pacis”, de “Klacht van de Vrede”, een hartstochtelijk pleidooi tegen de oorlog, nog steeds actueel. Ter gelegenheid van dit 500-jarig jubileum is de in 1947 gedrukte vertaling van Truus van Leeuwen (naar we vermoeden een medewerkster van de Gemeentebibliotheek Rotterdam) omgezet naar een digitale versie, die u hier als pdf-bestand kunt downloaden.-------------------------------------------------------------------------------------


Erasmusmonument

Op het Erasmus monument naast de Laurenskerk ontbreekt de vermelding dat het monument geplaatst is als markering van de plek waar Erasmus in 1466 geboren is. (meer informatie) Die geboorte vond plaats in het huis van zijn grootmoeder aan de Wijde Kerksteeg (nu achterdeel van winkel Xenos aan de Hoogstraat).

Ter ere van de Erasmusweek (22 t/m 29 oktober j.l.) heeft René van der Schans, vriend van de Stichting Erasmushuis Rotterdam, een tekst achter het monument geplaatst die dit wel aangeeft. Deze tekst is een latere vertaling van een in 1583 opgetekende Latijnse tekst.

-------------------------------------------------------------------------------------


Boeket voor Erasmus

Om de 551e verjaardag van Erasmus te vieren, heeft de Stichting Erasmushuis Rotterdam weer een boeket op de sokkel naast de Markthal geplaatst. Op deze locatie stond het standbeeld van Erasmus van 1622 tot in de Tweede Wereldoorlog. Toen de nazi’s al het ijzer, brons e.a. metalen gingen verzamelen voor hun munitiefabrieken in Duitsland, is het beeld in de tuin van museum Boymans van Beuningen begraven.
Na de oorlog werd het beeld eerst voor de toenmalige HBU geplaatst (op de Coolsingel nabij het Churchillplein). In 1965 moest het daar wijken voor de aanleg van de metro. Sindsdien prijkt het standbeeld op het Grotekerkplein, voor de Laurenskerk.-------------------------------------------------------------------------------------


Uitreiking Lof der Zotheid speld

Nadat Carrie Jansen op 27 oktober j.l., in de Burgerzaal van het stadhuis, de Lof der Zotheidsspeld ontving, was één van haar belangwekkendste stellingen dat 1 procent van het budget voor Defensie besteed zou moeten worden aan vredesonderwijs op de basisscholen. Daar moet iedereen zich toch hard voor willen maken! In de komende weken worden de teksten van de diverse lezingen in de Erasmusweek (22 t/m 29 oktober) verzameld.
Binnenkort vindt u ze op deze website.

-------------------------------------------------------------------------------------


Erasmus, de Bergrede en de Vrede

“Het echte geluk is voor mensen die vrede sluiten.
Want zij zullen kinderen van God genoemd worden.”


Dit is een uitspraak in de Bergrede, uit het evangelie naar Matteüs 5:9, in de bewoordingen van de Bijbel in de Gewone Taal. In 1522 heeft Erasmus een parafrase, een hertaling met toelichting, over dit evangelie geschreven, in het Latijn. Dit werk is later, onder meer in 1594, in het Nederlands vertaald en daarna herhaaldelijk opnieuw uitgegeven. Ter gelegenheid van de Erasmusweek 2017 met als thema “vrede” (en geluk) is van een in 1660 in Rotterdam verschenen herdruk een digitale bewerking gemaakt, met een ingeleide en een uitgeleide, totaal 160 pagina’s plus een omslag. Op de achtergrond staat de vraag hoe de relatie is tussen Erasmus’ geloof (en dat van een christen in het algemeen) en diens maatschappelijke opvattingen. U kunt deze bewerking, die in een zeer kleine oplage ook in boekvorm buiten de handel wordt verspreid, hier als pdf-bestand in hoge kwaliteit laden.


In deze publicatie wordt ook verwezen naar een werk van Maarten Luther uit 1523: “Van wereldlijke overheid, in hoeverre men haar gehoorzaamheid verschuldigd is”. Ook daarvan is een digitale versie gemaakt, hier te downloaden.

-------------------------------------------------------------------------------------

Nieuw beeld van Erasmus

In de tuin van het Schielandshuis is op 22 juni een 3D geprint beeld van Erasmus onthuld. Met de plaatsing van het beeld tegenover het kantoor van Rotterdam Tourist Information aan de Coolsingel hoopt Rotterdam Partners (voorheen VVV) de verbondenheid van Erasmus met de stad verder uit te dragen. Het 3D geprinte standbeeld staat symbool voor de innovatieve kracht van Rotterdam en de vernieuwer die Erasmus was.


Het beeld is een replica van het standbeeld dat nu op het Grotekerkplein staat, maar dat van 1945 tot 1963 op het plein voor het Schielandshuis stond.

-------------------------------------------------------------------------------------

Op zoek naar Erasmus

550 jaar na de geboorte van Desiderius Erasmus reisde EM-verslaggever en IBCoM-student Job Zomerplaag in de maanden mei en juni van dit jaar in Erasmus’ voetsporen door Europa. In het EM (Erasmus Magazine, een uitgave van de Erasmus Universiteit Rotterdam) waren Job’s omzwervingen te lezen in de verhalenserie ‘Op zoek naar Erasmus’, een zoektocht in het Europa van nu met Erasmus als een reisgids.


“Vanaf het moment dat ik naar Rotterdam verhuisde, kom ik de naam Erasmus vrijwel dagelijks tegen. Maar wat ik als 20-jarige student nou zou kunnen hebben aan de ideeën van een dode denker? Ik had geen flauw idee. Maar nu, na een reis langs twaalf steden waar Erasmus ooit heeft rondgelopen, heb ik hem gevonden. En wel in tientallen stukjes, die als verhalen verspreid liggen over het Europese continent.”

In ‘Op zoek naar Erasmus’ volgt u deze reis van Job in de geest van Erasmus, waarin hij dwars door landsgrenzen en sociale lagen heen dendert, zo nu en dan op zoek naar een confrontatie, maar bovenal op zoek naar de dialoog.

Zijn zoektocht naar Erasmus in Europa voerde hem langs de pro-Europese universiteitsbubbel van Cambridge, het Parijse hoofdkwartier van het extreemrechtse Front National, een door vluchtelingen gekraakt Olympisch dorp in Turijn en het Romeinse appartement van de 82-jarige ‘Mamma Erasmus’.

De 'Erasmusroute' die Job Zomerplaag maakte.

Hier zijn eerste verhaal: de proloog.

Van bastaardzoon tot wereldberoemd denker
In 1466, 1467 of 1469 – de historici worden het maar niet eens – begint een leven dat leest als een middeleeuws jongensboek. Een verhaal dat start in een nietszeggend stadje aan de Maas, waar Desiderius Erasmus wordt geboren als zoon van een ongetrouwde moeder en een priester.

Wat niemand dan kan vermoeden, is dat deze Rotterdamse bastaardzoon zal uitgroeien tot een van de belangrijkste denkers uit zijn tijd. Erasmus is een pacifist in tijden van oorlog, een dromer in tijden van wanhoop. Vaak controversieel, altijd op zoek naar de confrontatie met tijdgenoten, maar bovenal iemand die de samenleving een spiegel voorhoudt, en mensen aan het denken zet. Hoewel hij rusteloos door Europa trekt, blijft hij zijn geboortestad Rotterdam altijd trouw. Want overal waar hij staat en gaat, noemt hij zichzelf Desiderius Erasmus van Rotterdam.

De rest van de proloogtekst plus het verslag van zijn reis vindt hier

-------------------------------------------------------------------------------------

Erasmus, de uitvinder van de ironie

Vorige maand stond in HUMAN, een uitgave van het Humanistisch Verbond en omroep HUMAN, een interessant artikel over Erasmus, als uitvinder van de ironie. Deze tekst, van Bas Nabers, paste in een tv-collegereeks Durf te denken, die te vinden is op de site human.nl/durf-te-denken/erasmus. Op deze site blijkt dat deze reeks liep in 2011. Omdat het artikel nog steeds interessant en vooral nu relevant is, wordt het hier alsnog geplaatst.

Satiricus, strijder voor het vrije woord, filosoof, literator, kerkhervormer en kosmopoliet, wat was ERASMUS eigenlijk niet? In een tijd van religieuze oorlogen bestreed hij met ironie en humor koningen, kerkvaders, dikdoeners en boekenwurmen. Hij spaarde niemand, ook zichzelf niet.

“Niets is lager dan te censureren wat men niet begrijpt.” Toen humanist Desiderius Erasmus deze woorden opschreef, wist hij nog niet dat al zijn werk zou worden verboden. Kort na zijn dood verketterde de katholieke kerk zijn oeuvre als een verzameling leugens. De Reformatie was sinds 1517 in volle gang en had de kerk in stukken gebroken. In een sfeer van godsdiensttwisten, groeiend fanatisme en bombastische waarheidsclaims zinde de paus op herstel van zijn gezag. Voor oude criticasters zoals Erasmus was daarom geen ruimte meer. Sterker nog, het zou tot 1900 duren voordat zijn werk van de lijst met verboden boeken werd gehaald en de katholieke kerk enigszins gewend was geraakt aan zijn revolutionaire woorden: “In een vrij land moeten ook de tongen vrij zijn.”

Prins der humanisten
Beladen met boeken reisde Erasmus voortdurend door Europa om mensen te verenigen onder het vaandel van beschaving. Tegenstanders noemden hem ‘Errans Mus’ (Latijn voor dolende rat). Voor anderen was hij de ‘prins der humanisten’. Tegen de gevestigde dogma’s en strenge zondeleer van de kerk in brak hij als geen ander een lans voor individuele vrijheid, zelfontplooiing en het vrije debat.

Zijn motto was: mensen woorden niet geboren, maar gemaakt; zij kunnen door onderwijs en zelfstandig denken groeien in naastenliefde, tolerantie en redelijkheid. Daarbij liet hij zich inspireren door de studia humanitatis, dat wil zeggen de studie naar de grote, antieke filosofen en hun vormingsidealen (vandaar ook het woord ‘humanist’). De christelijke kerk verweet hij dogmatisme en hypocrisie.

Toch probeerde hij het christendom niet af te breken, maar te hervormen. Erasmus geloofde in de macht van het woord en het tij zat hem aanvankelijk mee: zijn boekje Lof der Zotheid was in 1511 de eerst bestseller van de net uitgevonden boekddukkunst. Hij adviseerde de jonge prins Karel, de latere keizer Karel V, en stond ondanks zijn scherpe tong op goede voet met de paus. Maar toen de reformatie de christelijke wereld verscheurde, verdween Erasmus langzaam uit zicht. Hij was een man van de nuance, en kreeg het verwijt geen keuze te maken. Een zwetser zonder ruggengraat werd hij genoemd. Een boekengeleerde die zich afzijdig hield en niet begreep wat zijn medemensen echt nodig hadden. Onterecht. Want hij hield zich juist bezig met de vraag: hoe bied je weerwoord tegen dogmatiek, barbarij en fanatisme, zonder jezelf daartoe te verlagen, en zonder mensen in het harnas van hun eigen bubbels, vooroordelen, waarheid en leugens te jagen?

Muggen
Dat is nog steeds een actuele vraag. In zijn beroemde Lof der Zotheid gaf Erasmus een even actueel antwoord: de strijd voor een humane beschaving kan niet zonder humor, satire en een beetje zelfspot. Hij kwam op dit idee toen hij de Alpen overstak. Op de hoge bergpassen bezag hij het menselijke leven vanuit een komisch-kritisch perspectief. “Als men de opschuddingen der stervelingen vanaf de maan kon bekijken, zou men denken een zwerm vliegen of muggen te zien die ruziën, strijden, hinderlagen leggen, roven, schertsen, uitgelaten zijn, geboren worden, sneuvelen, sterven. Men kan niet begrijpen wat een drukte, wat een drama’s zo’n klein wezentje veroorzaakt, terwijl het zo gauw zal sterven.” In Lof der Zotheid voert Erasmus ‘Vrouwe Zotheid’ ten tonele, die een lofrede houdt op zichzelf en als een komiek het starre denken openbreekt. Want “dezelfde uitspraak die, uit de mond van een wijze gekomen, hem zijn hoofd zou hebben gekost, bezorgt, van een gek gehoord, ongelooflijk plezier.” Hoe grappig ook, Vrouwe Zotheid fileert intussen alle (religieuze) autoriteiten, hoewel nooit bij naam. Zo begint hij over ‘iemand die bijzonder getikt – pardon - geléérd was’ om vervolgens een verhaal af te steken over filosofen die door hun spitsvondigheden het meest eenvoudige geluk vergeten; bisschoppen die zich hun roeping pas herinneren wanneer er iets te graaien valt; pausen die anderen met het zwaard doorboren zonder iets af te doen aan hun vroomheid en naastenliefde. Tegelijk overstijgt Erasmus steeds de tegenstellingen; hij laat zich voor geen énkel karretje spannen.

Dat komt doordat hij ‘helemaal niemand met name’ kritiseert, maar alle dwaasheden de revue laat passeren, ook de meest alledaagse en onschuldige (zoals een vader die zegt dat zoonlief ‘een beetje loenst’ terwijl hij knetterscheel is). Bijna ongrijpbaar beweegt hij tussen enerzijds bijtende spot en anderzijds het milde advies af en toe een oogje dicht te knijpen. Zonder zelf een duidelijke positie in te nemen, gaat hij via Vrouwe Zotheid op lichtvoetige wijze boven de partijen staan, ongeveer zoals Arjen Lubach dat nu doet. De lezer blijft achter met vragen als: hoe serieus moet ik die Vrouwe Zotheid zelf nemen? In hoeverre identificeert Erasmus zich met haar? Wat moet ik nu eigenlijk van al die dwaasheden vinden? Wat als zelfs het goddelijke ‘dwaas’ wordt genoemd? Zo prikkelt hij lezers om zélf na te denken.

Niemand ontkomt aan de Lof der Zotheid.

Klik hier voor meer Erasmus in de tv- collegereeks Durf te denken.

-------------------------------------------------------------------------------------

Nederland is Europa en Rotterdam is de stad van Erasmus-------------------------------------------------------------------------------------

Erasmuslijn 2017 uitgezet: een pleidooi voor zichtbaarmaking

Tien jaar geleden, in 2007, vroeg Stichting Erasmushuis aan landmeter René van der Schans (sindsdien vriend van de stichting) om uit te willen zoeken waar nu precies het geboortehuis van Erasmus had gestaan. Dit onderzoek liep in 2007 uit in de brochure “De plek waar eens de wieg van Erasmus stond” en een bescheiden markering van die plaats. In 2014 kwam er nog een uitvoerige bronnenverzameling “De grenzen van Erasmus’ erf” met alle relevante stukken over het geboortehuis en zijn omgeving, en beschouwingen over grenzen en Erasmus’ relatie daarmee.

Eind vorig jaar verrees er, na een prijsvraag, vlak bij de locatie van het geboortehuis een “Erasmusmonument”, echter zonder enige verwijzing naar geboorte of exacte plek. Daarnaast is begin vorig jaar, als “bijvangst” van de onderzoekingen, de oude plek van Erasmus’ standbeeld (1622 – 1940) provisorisch gemarkeerd. En er is een “Erasmuslijn” benoemd die de oude en nieuwe standplaats via het geboortehuis en het Erasmusmonument verbindt. Deze onderdelen van de Erasmuslijn zijn een paar keer op verschillende wijzen tijdelijk uitgezet, dit vanuit de behoefte om de historische gelaagdheid van dit deel van de stad in het terrein tastbaar en zichtbaar, en daarmee inzichtelijk te maken, toegespitst op Erasmus.

Van der Schans heeft nu een notitie gemaakt met een --- in de komende jaren in te vullen --- permanent zichtbare “Erasmuslijn 2017”. Hij pleit ervoor alles als één samenhangend geheel te zien, wat bij een wandeling ook als zodanig ervaren kan worden.

Van der Schans wil nu graag weten of er draagvlak is voor zijn Erasmuslijnvoorstel. Een voorstel dat door de Stichting Erasmushuis Rotterdam warmhartig wordt ondersteund. Wellicht is niet alles wat te bedenken of te overwegen valt, nu op papier gezet. Er zijn ongetwijfeld nog meer mogelijkheden voor een zinvolle uitwerking. Dus een verzoek: denk mee!

Reacties graag naar: r.vanderschans@hccnet.nl en/of stichting@erasmushuisrotterdam.nl

De Notitie Erasmuslijn is hier te downloaden.download een grote versie hier

-------------------------------------------------------------------------------------

Erasmusprijs 2017 toegekend aan Michèle Lamont

De Stichting Praemium Erasmianum heeft de Erasmusprijs 2017 toegekend aan de Canadese cultuursocioloog Michèle Lamont (1957). Zij is hoogleraar Sociologie aan Harvard University, waar zij werkzaam is als Professor of African and African American Studies en als Robert I. Goldman Professor of European Studies. Zij ontvangt de prijs voor haar geëngageerde bijdrage aan het onderzoek in de sociale wetenschappen naar de relatie tussen kennis, macht en diversiteit.

De Erasmusprijs wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of instelling die een buitengewone bijdrage heeft geleverd op het gebied van de geesteswetenschappen en de kunsten, in Europa en daarbuiten. De Erasmusprijs bestaat uit een bedrag van € 150.000.

Het is een bekronende prijs voor geleverde prestaties. De nadruk ligt op tolerantie, culturele veelvormigheid en ondogmatisch, kritisch denken – humanistische waarden die tot uitdrukking komen in de keuze van de prijswinnaars. De Erasmusprijs wordt jaarlijks toegekend door het bestuur van de Stichting Praemium Erasmianum. Zijne Majesteit de Koning is Regent van de Stichting.


Lamont heeft haar wetenschappelijke carrière gewijd aan de vragen hoe maatschappelijke omstandigheden ongelijkheid en sociale uitsluiting teweegbrengen en hoe gestigmatiseerde groepen hun eigenwaarde bewaken. In haar onderzoek staan kwesties centraal als: Hoe bepaalt iemands afkomst (wat betreft klasse, etniciteit en gender) hoe deze persoon tegen de werkelijkheid aankijkt? Hoe verhoudt het welbevinden van minderheden zich tot het welbevinden van de samenleving als geheel? Op basis van baanbrekend internationaal-comparatief onderzoek laat zij zien dat er voor achtergestelde groepen wel degelijk perspectieven bestaan om te komen tot nieuwe vormen van eigenwaarde en respect.

Met haar interdisciplinaire aanpak, kritische blik en internationale oriëntatie betoont Lamont zich een voorvechter van het waarborgen van diversiteit in wetenschap en maatschappij. Daarmee belichaamt zij het Erasmiaanse gedachtegoed dat de stichting uitdraagt.

De Erasmusprijs is op 28 november jl. uitgereikt door koning Willem-Alexander. Naar aanleiding van de toekenning van de Erasmusprijs is een gevarieerd activiteitenprogramma rond Michèle Lamont en het thema ‘Kennis, Macht en Diversiteit' georganiseerd.

Meer info: www.erasmusprijs.org

-------------------------------------------------------------------------------------

Wij hebben elkaar nodig
Onderstaande tekst sprak koning Willem-Alexander uit tijdens zijn Kerstrede 2016:

"Eerder dit jaar opende ik in Bibliotheek Rotterdam een tentoonstelling gewijd aan de beroemde Rotterdammer Desiderius Erasmus. Hij leefde 500 jaar geleden, niet zo lang na de uitvinding van de boekdrukkunst, het internet van de 16de eeuw. Erasmus was een van de eersten die daarvan profiteerde. Heel lezend Europa kende zijn werk.

Erasmus was een diepgelovig mens met een kritische geest en een scherpe pen. Een man die heilige huisjes omver durfde te werpen. Niets menselijks was hem vreemd en hij kon zich enorm opwinden over de misstanden van zijn tijd. Maar altijd bleef hij zijn kracht zoeken in redelijke argumenten en de vreedzame uitwisseling van ideeën. We hebben elkaar immers nodig.

‘De natuur heeft onze gaven zo verdeeld, dat de ene mens het niet kan stellen zonder de hulp van de ander’, schreef hij."

-------------------------------------------------------------------------------------

Meer spreuken van Erasmus in Rotterdam

In het café van Bibliotheek Rotterdam aan de Hoogstraat is op twee kolommen een spreuk van Erasmus aangebracht.


Wat een mooie plaats voor deze spreuk die een duidelijke relatie met de bibliotheek heeft.

Het lettertype onderscheidt zich echter van het gemeentelijke initiatief om Erasmus via spreuken meer zichtbaar te maken in Rotterdam. Zoals de gemeente in Bazel zich ook voorgenomen heeft om te doen, en wel in het lettertype Erasmus font. Navraag leerde dat deze spreuk een initiatief is van de directie van het bedrijf dat een aantal bibliotheekcafé’s (waaronder dat aan de Hoogstraat) exploiteert.

Wat een mooi particulier gebaar nu er op diverse plaatsen in de binnenstad al enkele spreuken van Erasmus te vinden zijn. Een actie die duidelijk navolging verdient!!

-------------------------------------------------------------------------------------