Meer adagia

“Laat ieder z’n eigen overtuiging eren zonder die van een ander te beledigen”.
Deze spreuk staat op het Kruisplein, tegenover het Centraal station. Aan de andere kant van het Kruisplein, nabij ingang Kruiskade, staat “De belangrijkste voorwaarde voor geluk is dat je wilt zijn wie je bent.”
De spreuk ernaast staat in Gouda, op een vier meter hoge witte muur.

Klein boekje over Erasmus

In mei zag een aardig klein boekje over Erasmus het licht, waarvan de opbrengst bestemd is voor de daklozen in Rotterdam. Het is een initiatief van Anne Bakker, een nicht van Willem Donker (uitgeverij Ad. Donker Rotterdam). Zij zegt via haar oom een groot fan van Erasmus en diens gedachtegoed te zijn geworden en het belangrijk te vinden om dat gedachtegoed uit te dragen.
Het boekje kostte 2 euro en is inmiddels uitverkocht. Hier is de link naar het digitale boekje: https://issuu.com/uitgeverij11/docs/erasmus_boekje_web
Graag wil de uitgeefster een herdruk maken doch de nodige financiën ontbreken.

Erasmusboeken uit Spijkenisse

In december kwam een inwoner uit Spijkenisse via onze website met de vraag of wij een aantal Erasmusboeken van zijn overleden vader wilden hebben. Uiteraard wilden wij dat graag. Het bleek een aantal fraaie boeken te zijn waaronder enkele collector’s items:

—  “Erasmus” in de serie “Prominenten” door dr Gilbert Degroote uit 1955, uitgeverij Elsevier;

—  “Triomf en tragiek van Erasmus van Rotterdam” door Stefan Zweig, uit 1959, uitgeverij Meulenhoff;

—  “Een keuze uit de brieven 1488 – 1536” gekozen, vertaald en toegelicht door dr O. Noordenbos en Truus van Leeuwen met voorwoord door prof. Dr J. Huizinga, uit 1986, uitgeverij Aula / Het Spectrum;

—  “Erasmus” in de serie “Grote figuren uit heden en verleden” door A. Vloemans, uit 1969, uitgeverij Kruseman Den Haag;

—  “Erasmus” door Daniel van Damme, uit 1960, uitgeverij Pictua boeken / Het Spectrum;

—  “Erasmus” door prof. Dr M.A. Nauwelaerts, uit 1969, uitgeverij Fibula – Van Dishoeck;

—  “Erasmus / Oorlog” door dr Nico van Suchtelen, uit 1969, uitgeverij Wereldbibliotheek – Vereniging;

—  “Oorlog Feestgelag ter ere van Erasmus” door dr Nico van Suchtelen, uit 1939, uitgeverij Wereldbibliotheek N.V.;

—  “De klacht van de vrede” vertaald door Truus van Leeuwen, met inleiding door Johanna J.M.Meyers, uit 1986, Uitgeversmaatschappij Ad. Donker BV;

—  “De lof der zotheid” vertaald door mr r J.B. Kan, 13e druk uit 1952, uitgeverij Wereld-bibliotheek;

— “Erasmus De actualiteit van zijn denken” door zeven auteurs, onder wie J. Sperna Weiland, uit 1986, uitgeverij Uniepers B.V.

—  “Erasmus rebel tegen wil en dank” door Annet van Battum, uit 1969, Moussault’s Uitgeverij N.V.

—  “Erasmus” door J. Huizinga, uit 1936, Uitgeverij H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V. (in cassette).

Verslag van de overige activiteiten Erasmusweek 2019

Wandel de Erasmus Route
Erasmus was een priester, theoloog, filosoof, schrijver en humanist. Zijn gedachtegoed gaat vooral over de vorming van mensen op het gebied van taal, gedrag en geloof. Door zijn boeken werd Erasmus een internationaal befaamd denker – en daarmee wereldwijd een icoon voor Rotterdam. De Erasmusroute laat de plekken zien die ons herinneren aan Erasmus en zijn gedachtegoed. In onze stad zijn namelijk veel herinneringen en eerbetonen aan Erasmus te vinden. Denk aan de Erasmusbrug, het Erasmus MC en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Download gratis de app Rotterdam Routes en wandel de Erasmus route via rotterdamroutes.nl

woensdag 30 oktober
Erasmus lunchconcert in Laurenskerk

Huisorganist Hayo Boerema sloot met Laureaat Classic Young Masters de serie orgelpauzeconcerten van dit jaar feestelijk af.

donderdag 31 oktober
Erasmus voor de klas

Dit jaar gingen de eersteklassers van het Erasmiaans Gymnasium (EG) voor de 11e keer terug naar hun basisschool om de groep-8-ers te vertellen over Erasmus. 218 studenten bezochten 98 basisscholen. Op de basisscholen in en rond Rotterdam is de wereldberoemde filosoof en humanist Erasmus geen onderdeel van het lesprogramma. Daarom is het EG blij met dit project: elke eersteklasser kent de naamgever van het gymnasium namelijk niet!

Voor hun voordracht maakten de eersteklassers een power point presentatie, waarvoor zij zich in het leven en denken van Erasmus moeten verdiepen. Daartoe kregen zij op het EG lessen van enkele docenten. In de bibliotheek bezochten zij de interactieve tentoonstelling “Erasmus Experience”.

Vervolgens kozen zij een thema van Erasmus, of een à twee adagia (spreuken) die zij aan de groep-8-ers wilden uitleggen. De presentatie duurde 20 minuten, waarbij zij een Erasmus-muts droegen (gefinancierd door de EG-ouderraad).

De leerkrachten van hun vorige basisschool hebben de presentaties beoordeeld. Dit cijfer is belangrijk voor het onderdeel Erasmus van het vak Culturele Vorming.

Eén basisschool in Rotterdam wil niets over Erasmus horen. Van de 12 leerlingen die van deze school naar het EG kwamen, konden er 5 met een collega-eersteklasser naar diens school. De overige 7 maakten met mw Ploeg van de Stg Erasmushuis Rdam een Erasmuswandeling waarvan zij een verslag maakten voor het cijfer van Culturele Vorming

De cijfers waren dit jaar opmerkelijk hoog: 13x een 10, 84x een 9,5/9, 86x een 8,5/8, 25x een 7 en 3x een 6,5. Naast het enthousiasme van de eersteklassers en de informatie over de persoon Erasmus werden vooral geroemd dat de voordrachten boeiend waren en dat vrijwel allen de hele voordracht uit het hoofd deden. Complimenten hiervoor aan de docenten van het EG en aan de bibliotheek!

Uiteraard waren er een paar aandachtspuntjes zoals te moeilijke woorden, tekst zonder plaatjes, uitwerking Q&A’s, niet werkende USB-stick, geen oogcontact enz. Deze worden volgend jaar in de voorbereiding meegenomen.

Dankzij de eerstejaars van het EG leren jaarlijks 3.500 kinderen van 11 en 12 jaar in en rond Rotterdam Erasmus kennen. Na 11 jaar Erasmuslessen zijn dat er nu 38.500.

Lees verder: Erasmus Wandeling 1 | Erasmus Wandeling 2 | Erasmus Wandeling 3 | Erasmus Powerpoint Presentatie 1 | Erasmus Powerpoint Presentatie 2.

Workshop over Erasmus
In drie avonden (10, 17, 31 okt.) werd met 10 deelnemers in de bibliotheek R’dam ingegaan op het gedachtegoed van de belangrijke Nederlandse, Rotterdamse denker Desiderius Erasmus. Daarbij ging het om zijn gedachten over thema’s en onderwerpen die in drie van zijn werken centraal staan. Elke avond stond een van zijn bekende werken centraal. Tijdens de workshop werden opdrachten gemaakt, geluisterd naar de docent en naar elkaar en werd gesproken over de betekenis van Erasmus voor de deelnemers. Op 10 okt. was er aandacht voor de Lof der zotheid; op 17 okt. voor Over de vrije wil en op 31 okt. voor De klacht van de vrede. Het was opvallend dat tijdens de tweede avond de religieuze dimensie van Erasmus denken over de vrije wil minder receptie had dan zijn denken over zelfkritiek, maatschappijkritiek en vrede.

Het waren zeer waardevolle bijeenkomsten. De workshops werden geleid door: Jan de Bas (cultuurhistoricus).

Lees meer: filosofiegroeprotterdam.wordpress.com

Mozaïek van Erasmus te paard van Rotterdam naar Bazel op de Coolsingel, op linker hoekgebouw Stadhuisplein (tegenover het stadhuis)

Ankertegels met pictogram Erasmus in België

Een Belgische vriend van onze stichting heeft het bedrijf in Herstal, dat in december 2018 180 ankertegels via een veiling bij Gemeentewerf Centrum kocht, opgebeld. Hij kreeg te horen dat wij ze voor 5000 euro konden komen ophalen.

Voor een ontwerp op de plek waar het beeld van Erasmus oorspronkelijk stond (naast de Markthal, waar wij in 2017 een informatiezuil hebben geplaatst) zijn er ongeveer 100 nodig. Daarvoor moet dan rond de 3000 euro worden betaald.

Tot nu toe hebben wij nog geen handen op elkaar gekregen voor een actie om dit geld bij elkaar te krijgen. Vaker wordt opgemerkt dat wij ons verlies maar moeten nemen, omdat:

  1. De ankertegels door miscommunicatie bij de gemeente het land uit zijn.
  2. Of er ooit een memorial op de oorspronkelijke plaats van het standbeeld komt mét ankertegels, is een open vraag.