Filosofie van de vriendschap

Workshop op do. 5 en do. 12 oktober

20.00 – 21.45 u

Wat is het wezen van vriendschap? Bestaat ware vriendschap? Is vriendschap een vorm van dynamische verbondenheid of juist een constante relatie? Kan je vrienden maken? Of gebeurt dat nu eenmaal? Kan echte vriendschap eindigen? 

Er wordt gebruik gemaakt van het essay “Vriendschap” van Michel de Montagne, van “Een tweede ik” van Catharina de Haas (2016) en van “Over vriendschap. De praktische filosofie van Kant” van Donald Loose (2019). 

Het wordt een workshop met informatie, filmpjes, opdrachten en gesprekken.

Tevens wordt er aandacht geschonken aan Erasmus’ denken over vriendschap.

Organisatie en docent: dr Jan de Bas (cultuurhistoricus)
Locatie: RFG (R’dams Filosofisch Genootschap), Statenweg 96 – a, 3039 JJ Rotterdam.

Prijs: € 37,50  /   inschrijven jan.debas@inholland.nl 

Erasmusreis in Nederland en Europa

Historizon is een reisorganisatie met een passie voor reizen op het cultureel historische vlak. De historische excursies en reizen voeren door Nederland en Europa waarbij vooral de beleving van de geschiedenis voorop staat. Lijnen die beginnen in een ver verleden blijken verrassend tot in het heden door te lopen. Meer info: www.historizon.nl

In oktober organiseert Historizon een zesdaagse busreis in de voetsporen van drie humanistische geleerden, die elk tot op vandaag hun invloed doen gelden:
Reis door Europa in de voetsporen van drie priesters en humanisten.

Hoe geheel verschillend ze ook waren qua persoon en temperament, hoezeer hun opvattingen uiteenliepen en hun levensgang onvergelijkbaar was, drie dingen hadden de befaamde geleerde Erasmus van Rotterdam, de Nederlandse paus Adrianus VI en de Italiaanse filosoof Bruno Giordano gemeen: ze leefden in dezelfde tijd, ze begonnen elk als priester en ze waren ook alle drie onmiskenbaar beïnvloed door het Humanisme.

Paus Adrianus

Bleef Adrianus, wat dan heet, een ‘trouw zoon’ van de Rooms-Katholieke Kerk, de band met de kerk van Erasmus was al flink wat losser en Giordano Bruno verwijderde zich zo sterk van zijn religieuze verleden dat hij eindigde op de brandstapel en vandaag door overtuigde vrijdenkers als een belangrijke historische voorman wordt gezien.

Giordano Bruno

De reis wordt geleid door journalist Peter Bergwerff, die onderweg lezingen houdt over de drie hoofdpersonen van de reis, en Annemiek Biermans.
We beginnen in eigen land: Gouda, de plaats waaraan – evenals in zijn geboorteplaats Rotterdam – de naam van Desiderius Erasmus is verbonden.

“Erasmusreis in Nederland en Europa” verder lezen

Erasmus Seminars in het najaar

Het Erasmus of Rotterdam Research Centre (ERRC) organiseert regelmatig de zogeheten Erasmus Seminars, waar academici bij elkaar worden gebracht die vanuit hun onderzoekwerk geïnteresseerd zijn in Erasmus. De inhoud van de seminars is divers, van discussies over recente publicaties tot uitgebreide lezingen. 

Komende seminar-data: 

Donderdag 28 sept: 

Lezing door dr Raf van Rooy (Katholieke Universiteit Leuven)  over Erasmus en “code swithing”. Dr van Rooy heeft onlangs een essay gepubliceerd over Erasmus en de verbreiding van Nieuw Oud Grieks.

Locatie: Polak Gebouw 2 – 14, EUR Campus Woudestein

Tijd: 15.00 – 17.00 u. De voertaal is Engels.

Zoom: klik hier

“Erasmus Seminars in het najaar” verder lezen

Erasmus met Comenius op bronzen deur in Praag

In 2007 werd een mooi oud gebouw in Praag (hoofstad Tsjechië) gerestaureerd. Het staat aan de Mosteckastraat 17 in de wijk Pala Strana. Aangezien de mede-eigenaar van het gebouw een Nederlander was, kreeg de voordeur een Nederlands tintje: een bronzen deur met een voorstelling van een ontmoeting tussen de Nederlander Desiderius Erasmus en de Tsjech Jan Amos Comenius. Beiden waren hervormers en theologen

In werkelijkheid konden de twee elkaar onmogelijk ontmoet hebben omdat Comenius 56 jaar na de dood van Erasmus geboren werd. De werken van Erasmus werden in Tsjechië in vertaling gelezen en Comenius week uit naar het tolerante Amsterdam. Daar bracht hij zijn laatste jaren door en werd in Naarden begraven.

De deur heeft twee vleugels. Comenius (met baard) zit links en Erasmus rechts.

De wereld, gesymboliseerd door de kamer waar ze zitten, wordt samengevoegd door de deuren te sluiten en gesplitst door de deuren te openen.

Op de tafel staat een globe die de wereld symboliseert. Comenius heeft zijn hand op een opengeslagen boek. Op de tafel ligt een envelop die dient als mailbox die geopend kan worden Op de grond links zit een kat en rechts een muis. Er liggen boeken en een opengevouwen perkament met de naam van de kunstenaar, Petr Cisarovsky, en de datum 2007-2008.

buitenzijde (links) en binnenzijde van de deur

De binnenkant van de deur is even interessant als de buitenkant. Dezelfde kamer maar nu modern ingericht en met twee lege stoelen. Op de tafel ligt, in plaats van het boek, een mobiele telefoon met op het display het telefoonnummer van de kunstenaar.

Een vage afbeelding van de Erasmusbrug in Rotterdam symboliseert de moderne Nederlandse architectuur en een afbeelding van het Dansende huis staat voor hedendaagse Tsjechische architectuur. Op de plaats waar de kat zat, liggen nu overblijfselen, op de plaats van de muis is nu een laptop met een computermuis. Op het scherm staat het email-adres van de kunstenaar.

Aan een notitieboekje in de linker benedenhoek zijn 57 sleutels bevestigd. De kunstenaar Petr Cisarovsky was 57 jaar toen hij de deur maakte.

De Nederlandse tekst op het verklarende bordje naast de deur luidt: “Lectori Salutem. Deze bronzen voordeur geeft een symbolische dialoog weer tussen Jan Amos Comenius (1592 – 1670 Tsjechisch humanist, pedagoogen filosoof) en Desiderius Erasmus van Rotterdam (1466 – 1536 Nederlands humanist en katholiek theoloog). De deur is ontworpen en gesmeed door Petr Cisarovsky in 2007/8 ter gelegenheid van de restauratie van het gebouw Mostecka 17/276.”

Het gebouw schijnt als een soort Holland Huis te fungeren, met een bibliotheek vol Nederlandse boeken, een Albert Heyn winkel en een restaurant met Hollandse gerechten.

Klik hier voor de locatie van het gebouw in Google Streetview.

Erasmuscollectie van wereldbelang voor de mensheid

In december 2021 werd de Erasmuscollectie Rotterdam door de Nederlandse Unesco Commissie genomineerd voor toevoeging aan het Unesco Memory of the World Register. Een enorme eer én bijzondere erkenning voor deze wereldwijd unieke erfgoedcollectie, die wordt bewaard en beheerd in de Centrale Bibliotheek van Rotterdam. 

Op 18 mei j.l. maakte Unesco bekend dat de Erasmuscollectie inderdaad is toegevoegd aan hun internationale Memory of the World Register.

Op 23 mei j.l. werden tijdens een feestelijke bijeenkomst in de bibliotheek twee Unesco vlaggen overhandigd aan Rotterdam: een voor de Erasmuscollectie en een voor de Atlas van Stolk collectie (in beheer bij Bibliotheek Rotterdam en al eerder aan dit Unesco Register toegevoegd).

Beide vlaggen wapperen nu dagelijks voor de bibliotheek.

Foto Mischa Mannot

Achtereenvolgens spraken Theo Kemperman, directeur-bestuurder van de bibliotheek Rotterdam, dr John Tholen, conservator van de Erasmuscollectie, Said Kasmi, wethouder Onderwijs, Cultuur en Evenementen en de heer Berendse, voorzitter van de Nederlandse Unesco Commissie.

“Erasmuscollectie van wereldbelang voor de mensheid” verder lezen