The Human Library 2021

in gesprek met levende boeken
vanaf 13.30 u in de hal van bibliotheek Rotterdam (tot 17.00 u)

In de Human Library worden geen boeken gelezen, maar mensen. Interessante mensen, die men in het dagelijks leven niet snel spreekt. Klopt wat we denken over mensen op basis van de buitenkant wel met de werkelijkheid?  Benieuwd naar de levensverhalen van mensen die te maken hebben met vooroordelen? Kom dan naar de Human Library en ontdek welke verhalen er schuil gaan achter het stereotype. 

In de bibliotheek Rotterdam werden 66 gesprekken gevoerd met de 14 “boeken” die zich voor deze ‘lezing’ hadden opgesteld: Afghaanse Nederlander, Autistische vrouw, Depressie, Dragqueen, Echtgenote van transgender, Epilepsie, Ex-verslaafd, Gevangenisdirecteur, Leven met een psychiatrische patient, Seksueel misbruikt, Transgender/Militair, Vluchteling, Zelfmoordpoging en Ex-gedetineerde. In de gesprekken kon alles gevraagd en besproken worden.

Het werd een zeer geslaagde middag. Enige commentaren:

“Het was heel mooi. In het dagelijks leven maak je altijd je eigen aannames. Nu is mooi om iemand vragen te kunnen stellen om te kijken of iets klopt of niet”

“Enorm veel inzichten verkregen over van alles wat met epilepsie te maken heeft”

“Het was super interessant! Ik heb er ontzettend van geleerd en ik denk dat dit heel goed is voor de ontwikkeling voor elk persoon!”

“Great concept and the most interesting conversation I’ve had in a while! (een prima concept en het interessantste gesprek dat ik in lang heb gevoerd!) “

De sfeer was heel ontspannen en bijna feestelijk. De medewerkers van The human Library constateerden na afloop dat ze “nog nooit zo’n prettige middag hadden meegemaakt”.

Durft u het aan om uw ‘vooroordeel’ te ontmoeten? De Human Library is een beproefd con-cept van Deense oorsprong, dat mensen met elkaar in contact brengt om zo vooroordelen te onderzoeken en tegen te gaan. Net als in een gewone bibliotheek waar boeken toegang geven tot onbekende werelden, biedt de Human Library bezoekers de mogelijkheid in de belevingswereld van een ander te stappen. Op een hele simpele manier: door onbevangen met elkaar in gesprek te gaan. 

Doelen van de Human Library zijn:

–  creëren van een ruimte voor dialoog en begrip;

–  bevorderen van respect voor mensenrechten;

–  delen van ervaringen van mensen die te maken hebben met stereotypering, vooroor-

       delen, stigmatisering, uitsluiting en discriminatie;

–  ontwikkelen van een houding van openheid en acceptatie van mensen die ‘anders’ zijn. 

Deelname aan de Human Library is vrijwillig en de lezers dienen open te staan voor een gesprek. Het is een ontmoeting, waarbij het gesprek alle kanten op kan gaan, maar de basis voor het gesprek vormt de titel (en daarmee het vooroordeel) van het levende boek, bijvoor-beeld ‘Dakloos’ of ‘Transgender’. Het is nadrukkelijk niet bedoeld als ‘verhalen vertellen’,

maar als een echte dialoog. Ook de lezer komt aan het woord en kan gericht vragen stellen.

“Het is leuk en interessant om elkaars verhalen te kennen, dat verbindt. En laat je ook eens lezen, we lopen vaak als gesloten boeken door de wereld. Het kennen van elkaars verhalen voorkomt dat we oordelen en veroordelen op grond van vooroordelen. We denken in patro-nen, dat doen we allemaal. Jij, wij, zij, ik, hij. Die moeten we doorbreken en ontrafelen.”

— Vincent Bijlo, cabaretier en schrijver

Lees meer op onze website en via  www.ivinglibrary.nl

De voornaamste initiator van het project is Europe Direct. Europe Direct brengt Europees beleid dichtbij de mensen. In dit geval gaat het om respect voor diversiteit. Wij wonen met heel veel verschillende mensen in Europa, soms zonder veel van elkaar te weten. Met de Human Library komen mensen dichter bij elkaar.