Erasmusweek 2018

In Rotterdam wordt de Erasmusweek gevierd rond 28 oktober, de verjaardag van Erasmus. De week heeft dit jaar als thema ‘Gesprek’, naar aanleiding van de publicatie van Erasmus’ Colloquia, 500 jaar geleden. Van 26 oktober t/m 4 november wordt een reeks evenementen rond de beroemdste Rotterdammer aller tijden georganiseerd.

Vrijdag 26 oktober
Uitreiking Lof der Zotheidspeld
Lezing door prof.dr. Edwin Rabbie (Erasmus Universiteit Rotterdam) over de Colloquia.
Uitreiking van de Lof der Zotheidspeld aan Hugo Borst door burgemeester A. Aboutaleb.


foto: Vera de Kok,, from Wikimedia Commons

Journalist, columnist en schrijver Hugo Borst krijgt de onderscheiding omdat hij werkt in lijn met het gedachtegoed van Erasmus, de beroemdste zoon van de stad. Daarmee is hij een ambassadeur van Rotterdam.
Net als bij Erasmus speelt taal een grote rol in het werk van ras-Rotterdammer Hugo Borst. Net als Erasmus neemt hij geen blad voor de mond als het gaat om zaken die hem bezighouden. En net als Erasmus onderkent hij het belang van de dialoog en de rol van humor, spot en ironie daarbij.
Met zijn boeken over zijn moeder (‘Ma’ en ‘Ach, moedertje’) en een krachtig pleidooi (samen met Carin Gaemers) richting beleidsmakers heeft hij zich de afgelopen jaren ingezet voor betere ouderenzorg en waardig oud worden. Daarmee toont hij zich schatplichtig aan Erasmus als humanist en diens nadruk op beschaafd gedrag en medeleven. De dialoog over dit belangrijke onderwerp gaat hij overal aan: met ministers, in de publiciteit en met mensen in zalen door het hele land.

Tevens presentatie van het boekje ‘Erasmus van Rotterdam: een kennismaking’ (NL/Engels, door prof. Hans Trapman).
Waarna receptie en borrel.
Locatie: Burgerzaal stadhuis, Coolsingel.
Tijd: 18.00 – 20.00 uur (inloop vanaf 17.30 uur).
Toegang: vrij, wel aanmelden via erasmusweek2018@gmail.com ovv ‘stadhuis’.

Zaterdag 27 oktober
Human Library Erasmus Special
Ter ere van de geboortedag van Erasmus kunt u in de Human Library interessante mensen’lenen’, die u in het dagelijks leven misschien niet snel spreekt. Klopt wat we denken over mensen op basis van de buitenkant wel met de werkelijkheid? Een vluchteling, ex-crimineel, transgender, dakloze en anderen zitten klaar om hun levensverhaal te vertellen in een gesprek met de “lener”. Ook gaan de “lener” en “het boek” met elkaar in gesprek n.a.v. een citaat van Erasmus.
Locatie: Bibliotheek Rotterdam / Centrale hal, Hoogstraat 100.
Tijd: 13.00 – 16.00 uur
Toegang: vrij.

Lezing: Met Erasmus in mijn rugzak
550 jaar na de geboorte van Desiderius Erasmus reisde student Job Zomerplaag (21) in de voetsporen van deze filosoof door Europa. Hij bezocht twaalf steden waarin Erasmus leefde en ging op zoek naar zijn nalatenschap. Daarvoor sprak hij o.a. met leeftijdsgenoten, met professoren, met Afrikaanse migranten, met de voorzitter van de jongerentak van het Franse Front National en met de geestelijk moeder van het beroemde Erasmus-uitwisselings-programma voor studenten. De reis is een zoektocht naar zijn gedachtegoed in onze tijd en een verhaal over een veranderend Europa.
Locatie: Bibliotheek Rotterdam / Desideriuszaal, 1e verdieping, Hoogstr. 100.
Tijd: 14.00 – 14.45 uur
Toegang: vrij, wel aanmelden via Eventbrite

Zondag 28 oktober
Pedagogiek van de Hoop
Het onmiskenbare belang van optimisme in opvoeding en onderwijs

‘Een wereldburger te zijn, gekenmerkt door een gepast besef van verplichting tegenover de gemeenschap waarin we geplaatst zijn, is het hoogste doel .’
Desiderius Erasmus over Onderwijs en Opvoeding
Huis van Erasmus hoopt bij te dragen aan een vreedzame wereld door een concrete hedendaagse invulling te geven aan het gedachtegoed van Erasmus.
Erasmus hield zich intensief bezig met opvoeding en onderwijs tot verantwoordelijke burgers. Dat is nu actueler dan ooit, gezien het verplichte onderdeel “burgerschapsvorming” in het onderwijs.
Huis van Erasmus verzorgt in het kader van de Erasmusweek een voordracht, met aansluitend een samenspraak, door MICHA DE WINTER.

Micha de Winter is nauw betrokken bij de concepten Vreedzame School en Vreedzame Wijk. Inmiddels hebben duizend (!!) basisscholen zich bij deze beweging aangesloten. In de lezing zal De Winter ingaan op het pedagogische offensief dat nodig is tegen ‘de democratie van de straat’.
De bijeenkomst zal door Erasmus in eigen persoon worden bijgewoond. Na de lezing volgt onder leiding van Theo Kemperman, directeur van de Bibliotheek, een samenspraak met De Winter, met u, het publiek, en met een panel! Daaraan nemen deel Jan de Bas (filosofiegroep Rotterdam, Pabo Dordrecht), Arie de Bruin (voorzitter Korczak-stichting), Hélène Dongelmans (De Vreedzame School Rotterdam), Dennis de Vries (De Vreedzame Wijk Utrecht) en Joke van der Zwaard (onderzoekster, initiatiefneemster Leeszaal-West).
Na de bijeenkomst wordt de discussie nog korte tijd informeel voortgezet.
Organisatie: Huis van Erasmus.
Locatie: Bibliotheek Rotterdam Bibliotheektheater
Aanvang: 14.00 uur (zaal open 13.30 uur).
Entree: € 5, 00 incl. consumptie. Aanmelden via r.heijne@huisvanerasmus.nl

Presentatie 16e brievenboek van Erasmus
Brieven 2204 – 2356
De correspondentie van Erasmus is een van de meest interessante briefwisselingen die de wereldliteratuur heeft voortgebracht. In dit 16e deel van de integrale uitgave van alle 3141 brieven van en aan Erasmus zijn de brieven opgenomen die van augustus 1529 t/m juli 1530 werden geschreven. Dit deel is vertaald door Tineke ter Meer.

In het voorjaar van 1530 reisden vele vorsten en andere hooggeplaatste personen uit het Heilige Roomse Rijk naar Augsburg om de rijksdag bij te wonen. Op de agenda stond natuurlijk de godsdienstkwestie. De grote afwezige hierbij was, in de ogen van zijn correspondenten, Erasmus. Het gerucht ging dat de keizer hem ontboden had, maar dit was naar zijn zeggen niet waar. Zelfs als dat wel het geval was geweest, was hij niet naar Augsburg gegaan, want hij was ziek. Bovendien zag hij geen oplossing voor het probleem. ‘Als iemand iets redelijks naar voren brengt, krijgt hij meteen “Dat is lutheranisme!” naar zijn hoofd’. Dit laatste schrijft hij aan Melanchthon, die evenals anderen een uitvoerige beschrijving van zijn ziekte krijgt.

Erasmus haalt in een pamflet over een eventuele oorlog tegen de Turken fel uit naar de handel in aflaten als manier om een dergelijke onderneming te bekostigen. Om te voorkomen dat hij hierdoor met Luther geassocieerd wordt, legt hij die kritiek in de mond van ‘de mensen’. Hij wil immers geen reformatie waarbij kerkelijke gebruiken die op zichzelf goed zijn, op de schop gaan omdat sommigen ze misbruiken. Op aandringen van de bisschop van Londen, Cuthbert Tunstall, spreekt hij duidelijk zijn acceptatie van de traditionele visie van de kerk op de eucharistie uit.

De 23 brieven uit dit deel die Erasmus en Bonifacius Amerbach met elkaar wisselden, hebben duidelijk een privé-karakter. Amerbach, jurist aan de universiteit van Bazel, kon tegenover Erasmus ongeremd zijn ongenoegen uiten over de reformator Oecolampadius, die iedereen bij ‘zijn’ avondmaal wil hebben. Omgekeerd kon Erasmus bij Amerbach terecht met zijn zorgen over zijn petekind Erasmius Froben. Over de opleiding van de ongeveer vijftienjarige jongen, zoon van de drukker Johann Froben, was enige discussie. Uiteindelijk vertrekt Erasmius naar Leuven met een aanbevelingsbrief voor de hoogleraar Latijn van het Drietalencollege aldaar, Conradus Goclenius.
Vertaald uit het Latijn / 334 blz. 246x169mm gebonden met stofomslag.
Prijs: €39,50. ISBN: 97890 6100 742 5.
De presentatie vindt plaats ten huize van uitgever Willem Donker (alleen voor genodigden).

Uitgeverij Ad. Donker, Rotterdam geeft sinds 2004 alle brieven van Erasmus uit. Met de in totaal 3141 brieven zijn 22 boeken (delen) voorzien. De uitgever verricht dit werk onder auspiciën van de Stichting ter bevordering van de uitgave van de volledige correspondentie van Desiderius Erasmus.
Tot nu toe zijn 15 boeken uitgegeven. Deze zijn gefinancierd door allerlei fondsen (Stg Volkskracht, VSB en vele anderen) en de gemeente Rotterdam. En de laatste paar boeken door onbekende weldoeners.

Dinsdag 30 oktober
Erasmus lunchconcert in Laurenskerk
Muziekkeuze door organist Hayo Boerema.
Tijd: 12.45 – 13.15 uur
Toegang: vrij.

Woensdag 31 oktober
Erasmuswandelingen
Gidsen van Het Gilde Rotterdam leiden u langs alle belangrijke Erasmiana in de binnenstad.
Beginpunt: Gebouw De Heuvel, Grotekerkplein 5, 3011 GC.
Eindpunt: Bibliotheek Rotterdam bij de Erasmus Experience, met gelegenheid deze te bezoeken.
Tijden: 11.00 – 12.00 / 13.00 – 14.00 en 15.00 – 16.00 uur.
Aanmelden via erasmus@gilderotterdam.nl

Donderdag 1 november
Erasmus voor de klas
Voor de 10e keer gaan de ruim 200 eersteklassers van het Erasmiaans Gymnasium terug naar hun basisschool om de schoolverlaters te vertellen over Erasmus. Op de basisscholen in en rond Rotterdam is de wereldberoemde filosoof en humanist Erasmus geen onderdeel van het lesprogramma. Dankzij de eerstejaars van het EG leren jaarlijks zo’n 3.500 kinderen van 11 en 12 jaar Erasmus kennen. Na de les van vandaag zijn dat er dus 35.000!!


Ter ere van dit lustrum zal Erasmus de leerlingen voor vertrek toespreken.
Organisatie: Stichting Erasmushuis Rotterdam en Erasmiaans Gymnasium.
Besloten bijeenkomst.

Zondag 4 november
Filosofie en islam
Ga mee op reis door de geschiedenis van het Arabische Rijk en denk mee over het ontstaan van wetenschap tijdens deze lezing door Gerko Tempelman. Het hoogontwikkelde Arabische Rijk bracht filosofie en wetenschap naar het intolerante en onverlichte Europa en zorgdevoor de eerste aanzet van wetenschappelijk denken. Hoe ging dat in z’n werk? En hoe
schreef Erasmus daarover? Ontdek het tijdens deze lezing.
Locatie: Erasmus Experience, 3e etage Bibliotheek Rotterdam, Hoogstr. 100.
Toegang: vrij, wel aanmelden via Eventbrite

Filosoof Gerko Tempelman houdt zich bezig met de diepere menselijke drijfveren. Als docent maakt hij graag de filosofie toegankelijk aan de hand van actuele vragen. Iets wat hij onder andere bij de Vrije Academie, Volksuniversiteit en School of Life heeft toegepast. Gerko verdiept zich graag in wat hij ideeëngeschiedenis noemt, of: in de vraag hoe het komt dat mensen denken zoals ze denken. Vaak zijn daar in de geschiedenis allemaal oorzaken voor aan te wijzen. En dat zegt iets over jouzelf maar net zo goed over die vreemde, onbegrijpelijke ander.

Vrijdag 9 november
Erasmus en de gezondheid van wetenschappers: fysiek, emotioneel, spiritueel
In de 39e Erasmus Birthday Lecture gaat YASMIN HASKELL in op de plaats van Erasmus in de geschiedenis van wetenschappelijke ‘hygiëne’, zowel met betrekking tot zijn tijdgenoten (humanistische artsen, wetenschappers en theologen) als in een langere traditie van het schrijven over de gezondheid van wetenschappers, melancholie, ‘hypochondrie’ en de passies.
Locatie: Trippenhuis KNAW, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Tijd: 16.00 – 17.30 uur
Toegang: vrij, wel aanmelden via dit aanmeldformulier.

Yasmin Haskell, FAHA, is Chair of Latin en de directeur van de Institute of Greece, Rome and the Classical Tradition aan de University of Bristol, VK. Van 2003-2016 was zij Cassamarca Foundation Chair in Latin Humanism aan de University of Western Australia in Perth. Ze is Partner Investigator (voorheen Foundation Chief Investigator) in het Australian Research Council Centre of Excellence for the History of Emotions: 1100-1800.

Haskell heeft monografieën, artikelen, en geredigeerde uitgaven op haar naam staan over neoLatijnse poëzie, de receptie van klassieke auteurs, de Latijnse cultuur van de vroegmoderne Jezuïeten, Latijn in de Verlichting en de geschiedenis van psychiatrie en emoties, waaronder Loyola’s Bees: Ideology and Industry in Jesuit Latin Didactic Poetry (Oxford: British Academy en Oxford University Press, 2003), Prescribing Ovid: The Latin Works and Networks of the Enlightened Dr Heerkens (Londen: Bloomsbury, 2013), Diseases of the Imagination and Imaginary Disease in the Early Modern Period (Turnhout: Brepols, 2011), (met Juanita Ruys), Latinity and Alterity in the Early Modern Period (Tempe, AZ en Turnhout: Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies en Brepo), en (met Raphaële Garrod), Changing Hearts: Performing Jesuit Emotions Between Europe, Asia and the Americas (te verschijnen bij Brill, Leiden, 2018).

Erasmus’ Nieuwe Testament
In 1516 publiceerde Erasmus zijn Nieuwe Testament (Novum Instrumentum).
Als inleiding schreef hij drie teksten die hem bij uitstek kenmerken: Aansporing, Methode en Pleidooi.
Deze zijn nu vertaald in het Nederlands en gratis online beschikbaar: klik hier (pdf)

Erasmus als serious game
Voor kinderen in de leeftijd van 10 – 15 jaar hebben 4 tweedejaarsstudenten Gamification van de Willem de Kooning Academie in Rotterdam een Erasmus-spel bedacht: SWITCH. Vragen in het spel zijn o.a.: Wat zou jij doen? Hoe zou jij reageren, als een vriendin wordt gepest op social media? Of als je hoort dat de moeder van een vriend heel ziek is? Of je nu jong of oud bent, soms is het lastig een goeie keuze te maken. Met het spel SWITCH beleef je, hoe anderen én jijzelf zouden reageren in bepaalde situaties.

In 2016 was het 550 jaar geleden dat Erasmus werd geboren in Rotterdam en 500 jaar geleden dat hij z’n belangrijkste boek uitgaf. Dat was alle reden dus om Erasmus te vieren en vooral zijn ideeën. Dat doet SWITCH.

Erasmus schreef over taal, gedrag en geloof. Zijn boeken draaien om mensen. Hij wilde mensen beter maken, het liefst door spel en humor. Hoe kunnen mensen gelukkig en geweldloos met elkaar samenleven? Volgens Erasmus is het vooral belangrijk dat mensen met elkaar in gesprek gaan en blijven. Zo kun je empathie, begrip en respect voor elkaar krijgen. SWITCH wil dit in de praktijk brengen. Het is een (niet-digitaal) spel dat je met elkaar speelt. SWITCH geeft je de kans om je in allerlei mensen te verplaatsen. Om te bedenken wat jij zou doen als je in hun schoenen stond. Steeds opnieuw, steeds anders, steeds verrassend.

SWITCH is gemaakt in opdracht van Bibliotheek Rotterdam en Erasmus Universiteit R’dam. Het is ontwikkeld en geproduceerd door Playspace Rotterdam. De eerste spelconcepten zijn bedacht door tweedejaarsstudenten Gamification van de Willem de Kooning Academie in Rotterdam (WDKA/HR) onder leiding van Bruno Setola en Kimberley Spreeuwenberg. Alle concepten zijn wekenlang getest op drie scholen (De Kralingsche School en OSG Hugo de Groot in Rotterdam en Het College Vos in Vlaardingen). Het winnende spelconcept is bedacht door de studenten Amy Marks, Nikki de Pree, Myrthe van der Kleij en Matej Moravec.
Switch kopen? Stuur een e-mail naar: erasmusexperience@bibliotheek.rotterdam.nl

Der Stein des Weisen

Het kunstwerk Der Stein des Weisen van kunstenaar Kathrin Schlegel is op 3 september jl. onthuld op het terrein van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).  Het monumentale buitenkunstwerk is gesitueerd in Park Noord op campus Woudestein. In dit hedendaags ensemble is de historische sokkel, die eeuwen het Erasmusbeeld van Hendrick de Keyser heeft gedragen, door de kunstenaar samengebracht met een monumentale RVS sculptuur. Het gepolijste oppervlak van de sculptuur, die qua vorm het midden houdt tussen een spreek- en gedachtewolk, reflecteert de toeschouwer en de omgeving. Het kunstwerk nodigt de toeschouwer uit om denkbeeldig in de voetstappen van Erasmus te treden, de gedachten van de filosoof te overdenken en zijn nalatenschap opnieuw te overwegen.
Bij de onthulling werd ook een publicatie gepresenteerd met teksten die ingaan op het ontstaansproces, de context en betekenis van het ensemble. Daarnaast is in de Erasmus Gallery een installatie en video-animatie te zien van kunstenaar Kathrin Schlegel.

 

Waar ik mij goed voel ben ik thuis

De Rotterdamse binnenstad is weer een spreuk (adagium) van Erasmus rijker!

In april is de spreuk op het Albeda College aan de Watermolenstraat geplaatst.

De Watermolenstraat loopt evenwijdig aan het spoor, nabij het Hofplein. Te bereiken via de Schiekade, rechtsaf Provenierstraat, linksaf Watermolenstraat, aan het eind met de bocht mee naar links. Vanuit de Schiestraat (2e straat achter het Weena, ook langs het spoor lopend) is de spreuk goed te zien. Hier is de foto gemaakt. De beste plek echter om deze spreuk te zien, is vanuit de trein, getuige deze tweet.

Zoals eerder gemeld, ijvert de gemeente om meer adagia (spreuken) van Erasmus in de binnenstad te plaatsen. Hoewel er vorig jaar niets geplaatst is, is er achter de schermen wel met enkele partijen onderhandeld. Dit gebeurde door medewerkers van het bedrijf The Mothership, dat ingehuurd is om te komen tot het plaatsen van adagia.

De onderhandelingen met de Chinese supermarkt Wah Nam Hong op de Kruiskade zijn helaas op niets uitgelopen. Het plan was om de spreuk op de muur van deze supermarkt (naast het wijkpark Het Oude Westen) ook in Chinese karakters te vermelden.

De besprekingen met de Erasmus Universiteit R’dam zijn weer hervat, na aanvankelijke afwijzing. Ook het Erasmiaans Gymnasium is geïnteresseerd. En sinds kort wordt ook met het Zadkine College gesproken over een adagium op de gevel van één van hun vestigingen.

Brandgrenssteen met spreuk van Erasmus

In 2011 werd de grote brandgrenssteen, met daarop de spreuk van Erasmus “Zoet is de oorlog totdat je hem proeft”, van het Kruisplein verplaatst naar het pleintje voor het Schielandshuis. De steen is onderdeel van het aangeven van de grens waarbinnen aan het begin van de Tweede Wereldoorlog vrijwel de gehele binnenstad werd verwoest. De steen moest wijken voor de bouw van het nieuwe Centraal Station en omgeving. In het Latijn luidt de tekst: Dulce bellum inexpertis.

Vorig jaar is de steen weer op zijn — min of meer — oorspronkelijke plek teruggeplaatst: op het pleintje tussen de Doelen en het woongebouw Calypso, tegenover het Kruisplein.

Ankertegels met pictogram Erasmus gevonden

Toen vorig jaar de herinrichting van het marktterrein op de Binnenrotte startte, bleken op een dag alle ankertegels met daarop een pictogram van Erasmus (ontwerp architect Adriaan Geuze) te zijn weggehaald. Aan deze ankertegels werden bij harde wind de marktkramen vastgebonden.

Het was niet eenvoudig om te achterhalen waar deze ankertegels beland waren, maar het is gelukt. Het zijn er 211 en ze liggen opgeslagen bij de Gemeentewerf Centrum. De roestvrijstalen platen meten 10 x 34 cm. Aan elk plaatje zit een blok beton vast, dat 31 cm hoog x 20,5 cm breed x 45 cm lang is. Voorlopig liggen ze daar goed, maar ze kunnen er niet nog jaren blijven liggen. Gemeentewerken hoopt dat er binnen een jaar een bestemming voor komt. Er is al geopperd om de ankertegels per opbod op een veiling te verkopen, waarbij de opbrengst ten goede kan komen aan Erasmus-activiteiten in de stad. Meer ideeën zijn welkom.

Erasmus: eerste bestseller auteur in de geschiedenis

Geri de Boer vertaalde Erasmus, de ster aan Gutenbergs firmament van Nina Burton uit het Zweeds naar het Nederlands.

Wat vindt u van het boek?
‘Ik ben er lyrisch over, het is een schitterend boek. Behalve de titel dan, die kan eenvoudiger… Verder is er bijna geen passage die ik niet leuk vind. De invalshoek van de mediarevolutie is nieuw voor mij en de schrijfstijl van Nina Burton is geweldig!’

Hoe is het boek opgebouwd?
‘Het boek geeft een beschrijving van het leven van Erasmus. Van zijn geboorte in Rotterdam tot de uitgebreide correspondenties in zijn latere leven met alle grote intellectuelen van zijn tijd zoals Thomas More, koning Jacobus IV van Schotland, koning Hendrik VIII van Engeland, hertog Karel (de latere keizer Karel V), paus Leo X (Giovanni de Medici) en Maarten Luther. Allemaal proberen ze hem aan hun kant te krijgen, want Erasmus was een beroemdheid.’

Hoe kwam dat?
‘Grotendeels doordat zijn gedachtegoed kon worden gedrukt en verspreid. De invloed van de boekdrukkunst is dan ook een belangrijk aspect in het boek. Bazel was het centrum daarvan, en dat is niet vreemd: het ligt ideaal voor de distributie via de Rijn. De verkoop verliep via colporteurs en boekenlijsten die werden bezorgd, en niet in de laatste plaats via de Frankfurter Buchmesse, die al sinds 1470 bestond.’

Erasmus stond aan de wieg van massamedia marketing …
‘Precies! Schrijvers en drukkers wilden niet alleen hun naam aan het werk toevoegen, maar ook hun beeltenis. Erasmus liet de grote kunstenaars van zijn tijd afbeeldingen maken voor zijn boek, van hem maar ook andersoortige illustraties. Denk aan Massys, Dürer en Holbein.’

Wat voor man was Erasmus?
‘Twee typerende voorbeelden: in mei 1524 stond er een legertje boeren voor de poorten van Bazel; op advies van Erasmus hoorde het stadsbestuur hen aan, en na een kalme discussie vertrokken ze weer. Tegen het eind van zijn leven krijgt Erasmus geld en aanbiedingen uit heel Europa om zich ergens te vestigen. Hij wijst ze allemaal af omdat hij zijn geestelijke  vrijheid niet wil verkopen.’

Waarom is dit boek relevant?
‘De schrijfster schetst interessante overeenkomsten tussen toen en nu: het begon met een mediarevolutie (toen de  boekdrukkunst, nu de digitale revolutie), daarna kwam er een informatie-explosie die gevolgen had voor onderwijs, wetenschap en cultuur. Het is te vergelijken met wat er nu in de wereld speelt.’

Leg uit…
‘Netwerken van internationale correspondenten bespraken/bespreken de actualiteit en publicatie van die commentaren beïnvloedde/ beïnvloedt het publieke leven: onlusten, intolerantie, vluchtelingenstromen, fanatici. Destijds schudde het humanisme – met de nadruk op tolerantie – op zijn grondvesten. Nu voeren we een vergelijkbare discussie over humaniteit.’

(noot: tekst overgenomen uit de maart & april editie van de Rotterdamse Kunst & Cultuur Krant)

www.goedeboekjes.nl

“Erasmus: eerste bestseller auteur in de geschiedenis” verder lezen

Erasmus: Pionier van Vredesopvoeding en een Cultuur van Vrede

Op 28 oktober 2017 hield professor Peter van der Dungen ter ere van de Erasmusweek een voordracht over Erasmus in het bibliotheektheater aan de Hoogstraat. De titel van de voordracht is tevens de kop van dit tekstje. Professor Van den Dungen was onder meer 25 jaar lang de coördinator van het Internationale Netwerk ‘Musea voor Vrede’.

De tekst van de voordracht is hier te downloaden.

Brieven van Erasmus: zevende (en laatste) deel verschenen

Erasmus was een verwoed briefschrijver, met contacten in heel Europa. Al tijdens zijn leven werden zijn brieven voortdurend gekopieerd, uitgegeven en gretig gelezen. Voor Erasmus was een goede brief een volmaakt vormgegeven geheel, steeds aangepast aan de omstandigheden en persoonlijkheid van de verzender en de ontvanger, en aan de beschreven gebeurtenissen.

Zo zien we hem zelf fraaie verhalen vertellen, scherp argumenteren, ongenadig schelden, welsprekend vleien, spotten of klagen. Bij alle variatie blijft hij de opvoeder en overtuigd humanist die zijn correspondenten het beste uit de oudheid voorhoudt, maar altijd in het licht van het christendom; de filoloog en tekstuitgever die de nieuwe wetenschap van taal en tekst verdedigt tegen de conservatieve theologen.
“Brieven van Erasmus: zevende (en laatste) deel verschenen” verder lezen

Brieven van Erasmus: Een schitterende inkijk in het leven van Desiderius Erasmus

Brieven is het slotdeel van de reeks Verzameld werk van Erasmus en is een prachtige uitgave. We krijgen een schitterende inkijk in het leven van Desiderius Erasmus (1466-1536), hoe hij werkte, hoe zijn netwerk was opgebouwd en hoe hij correspondeerde met alle groten der aarde in zijn tijd.

De eerste brief in de bundel is geschreven toen Erasmus achttien jaar was, is gericht aan een van zijn voogden en gaat over zorgen over zijn erfenis. De laatste brief van Erasmus is van twee weken voor zijn dood. Erasmus belooft er zijn vriend Goclenius te helpen bij een rechtszaak die tegen hem dreigde te worden aangespannen. Voor elke brief staat een toelichting en uitleg van Van Dam waardoor het heel gemakkelijk is om de brieven in Erasmus te plaatsen en volop te genieten van deze erudiete humanist. Brieven is een prachtig boek, heerlijk voor de komende donkere avonden in de winter. De Leeslub van Alles publiceert als voorpublicatie twee brieven uit de bundel: een brief aan Maarten Luther en een aan Thomas Moore, met telkens de uitleg van Harm-Jan van Dam erbij.

Tekst hier