Europese Erasmus munten

Herdenkingsmunten bij 35-jarig Europese Erasmus studieprogramma

In 2022 is het 35 jaar geleden dat het ERASMUS programma werd opricht door de Europese Unie. De naam ERASMUS is een acroniem voor  European  Community  Action  Scheme for the  Mobility of  University  Students. Het programma geeft studenten door heel Europa de mogelijkheid om op uitwisseling te gaan naar andere scholen. De naam voor het programma is ook geïnspireerd door Desiderius Erasmus, humanist en kritische geest uit de 15e eeuw. Vooral goed onderwijs en goede opvoeding stonden bij Erasmus hoog in het vaandel. Hij geloofde erin dat een betere wereld begon bij de jeugd: een goede basis bij jongeren zou vanzelf zorgen voor een oprechtere maatschappij.

Sinds 1087 heeft het programma al miljoenen studenten in Europa de gelegenheid gegeven om op uitwisseling te gaan. 

Ter ere van het 35-jarig bestaan heeft de Koninklijke Nederlandse Munt een 2 euro herdenkingsmunt in coincard laten slaan, de eerste sinds 2015. Alle landen die aan het ERASMUS studieprogramma meedoen, konden aan deze actie deelnemen.

Per land mogen twee herdenkingsmunten van 2 euro worden uitgegeven, deze worden gewijd aan een speciaal thema of historische gebeurtenis. Het is 7 jaar geleden sinds de laatste Nederlandse 2 euro herdenkingsmunt werd uitgebracht.

De UNC-kwaliteit 2 euro voor 35 jaar ERASMUS programma is geplaatst in een coincard, waar de kleuren oranje en wit de boventoon voeren. In de coincard staan de jaartallen vermeld en de tekst ’35 jaar ERASMUS programma’. Op de voorzijde van de munt prijkt het profiel van Erasmus, geïnspireerd op het portret van tijdgenoot en kunstenaar Hans Holbein. Het portret van Erasmus is omgeven door de jaartallen 1987 – 2022 en de tekst ERASMUS programma. Centraal staat de landsaanduiding ‘NL’, met net onder het uiteinde van de pen die Erasmus vasthoudt de initialen van de ontwerper. In het maaswerk aan de linkerkant is het getal 35 te ontdekken: dit staat voor de 35 jaar waarin het programma vele uitwisselingen heeft georganiseerd onder Europese studenten. Onderaan bevindt zich het munthuisteken mercuriusstaf en het muntmeesterteken raaf.

19 Landen hebben de munt al uit laten brengen oftewel: laten slaan. Dat zijn België, Finland, Litouwen, Slowakije, Cyprus, Frankrijk, Luxemburg, Spanje, Duitsland, Italië, Oostenrijk, Estland, Letland en Portugal. Meer info op: www.knm.nl