Conferentie Oorlog en Vrede – Nepnieuws wat doen we ermee?

vrijdag 28 oktober

Deze bijeenkomst, georganiseerd door het Huis van Erasmus in de aula van de Bibliotheek Rotterdam, stond in het teken van de nieuwe bouwsteen in de Leergang Burgerschap: Nepnieuws en Nep Wetenschap.

In deze leergang worden – losjes aan de hand van Erasmus, om te laten zien dat Burgerschap van alle tijden is – allerlei thema’s uit de huidige maatschappij, en dus Burgerschap, duidelijk gemaakt aan leerlingen van 10 tot 16 jaar oud.

Deel van deze leergang Burgerschap is niet om een uitputtende informatiestroom aan te bieden, maar juist om, via dialoog en discussie in de klas, leerlingen vertrouwd te maken met deze onderwerpen.

De onderdelen van de leergang Burgerschap, inclusief filmpjes en actieve werkvormen, zijn gratis te downloaden op www.huisvanerasmus.nl