Brieven van Erasmus: zevende (en laatste) deel verschenen

Erasmus was een verwoed briefschrijver, met contacten in heel Europa. Al tijdens zijn leven werden zijn brieven voortdurend gekopieerd, uitgegeven en gretig gelezen. Voor Erasmus was een goede brief een volmaakt vormgegeven geheel, steeds aangepast aan de omstandigheden en persoonlijkheid van de verzender en de ontvanger, en aan de beschreven gebeurtenissen.

Zo zien we hem zelf fraaie verhalen vertellen, scherp argumenteren, ongenadig schelden, welsprekend vleien, spotten of klagen. Bij alle variatie blijft hij de opvoeder en overtuigd humanist die zijn correspondenten het beste uit de oudheid voorhoudt, maar altijd in het licht van het christendom; de filoloog en tekstuitgever die de nieuwe wetenschap van taal en tekst verdedigt tegen de conservatieve theologen.

Uitgeverij Athenaeum, Polak & Van Gennep werkte de afgelopen jaren gestaag aan de publicatie van Erasmus’ verzamelde werk. Eerder verschenen Gesprekken (2001), Lof en blaam, beter bekend als Lof der Zotheid (2004), Opvoeding (2006), Verweerschriften (2007), Spreekwoorden – Adagia (2011) en Theologie (2015).

In oktober is het zevende deel van de serie: Brieven van Erasmus verschenen. De brieven in dit deel zijn gekozen, vertaald en toegelicht door Harm-Jan van Dam, jarenlang universitair hoofddocent Latijn aan de Vrije Universiteit. Hij vertaalde eerder Lof der Blaam (Zotheid).

De gevarieerde selectie brieven in deel zeven toont Erasmus’ vele contacten met de vorsten van zijn tijd, zijn felle pacifisme, groeiende afkeer van Luther en diens hervorming, vooruitstrevende opvattingen over geleerde vrouwen, en vaak polemische verdediging van zijn eigen werk; maar ook de liefde, zware reizen, vechtende vrouwen en blaasstenen komen te sprake.

De redactieraad voor het Verzameld werk van Erasmus bestond uit: Hans Trapman, Harm-Jan van Dam, Chris Heesakkers en Jeanine de Landtsheer.

ISBN 9789025307882; 454 pagina’s; € 35,00.
Te bestellen bij libris.nl. Ook als e-book voor € 17,99.