Terugblik Erasmusweek 2018

In Rotterdam is de Erasmusweek gevierd rond 28 oktober, de verjaardag van Erasmus. De week had dit jaar als thema ‘Gesprek’, naar aanleiding van de publicatie van de ‘Colloquia’ (Samenspraak / Gesprekken) 500 jaar geleden. Van 26 oktober t/m 4 november werd een reeks evenementen rond de beroemdste Rotterdammer aller tijden georganiseerd.

Vrijdag 26 oktober
Lof der Zotheidspeld
De feestelijke uitreiking vond vanaf 17.30 uur plaats in de Burgerzaal van het stadhuis. Steven Lamberts, voorzitter van het Comité “Erasmus, icoon van Rotterdam” opende de bijeenkomst en maakte duidelijk wat dit comité in Rotterdam wil bereiken. O.a. stelde hij voor om het komende nationale cultuurcentrum op Rotterdam-zuid naar Erasmus te vernoemen. De tekst kunt u hier downloaden.

Hierna overhandigde Lamberts de nieuwe uitgave van het boekje “Erasmus van Rotterdam, een kennismaking” aan wethouder Judith Bokhove (Mobiliteit, Jeugd en Taal).
Het boekje is opnieuw uitgebracht in het kader van het lustrum van de Erasmus Universiteit (NL/Engels; tekst prof. Hans Trapman).

Prof. dr Edwin Rabbie (Erasmus Universiteit Rotterdam) sprak de Lof-der-Zotheidlezing uit over de Colloquia (Samenspraak / Gesprekken), het boek van Erasmus dat 500 jaar geleden het licht zag. De humoristische voordracht leidde regelmatig tot grote vrolijkheid in de zaal.
“Onze blik op Erasmus is vertekend. Nederlanders zijn tegenwoordig weliswaar ‘niet minder, maar anders religieus’, zoals eergisteren in de Volkskrant te lezen stond, maar in de huidige tijd en in dit land is het geïnstitutionaliseerde Christendom een steeds meer gemarginaliseerd verschijnsel aan het worden. Verder, de kennis van de klassieke talen Latijn en Grieks is steeds meer een uitzondering. Gevolg van beide is dat we geneigd zijn uit het oog te verliezen dat de Rotterdamse geleerde allereerst een classicus en filoloog was en een man voor wie de studie van de Bijbel, in het bijzonder het Nieuwe Testament, de kern was van zijn wetenschappelijke bestaan.
Als een hedendaagse geïnteresseerde al een boektitel van hem weet te noemen dan is dat, zou ik denken, vrijwel zeker de Lof der Zotheid. Nu valt inderdaad op de enorme populariteit van dat meesterwerkje niets af te doen – wie van u weet nog vijf boektitels van in de 16e eeuw verschenen literaire werken te noemen die iedereen nog kent? Ik kom ook niet veel verder dan Utopia en Il principe. Niettemin vermoed ik dat Erasmus zelf toch een licht gevoel van teleurstelling niet zou kunnen onderdrukken als hij zou weten dat hij juist door dit werk zou voortleven, een werk dat hij, in tegenstelling tot de dikke folianten van het Nieuwe Testament en de Adagia, toch als een soort niemendalletje beschouwde.
De complete tekst kunt u hier downloaden.

Vervolgens legde wethouder Bokhove glashelder uit waarom de Lof der Zotheidspeld dit jaar aan Hugo Borst is toegekend.
“Vandaag is een belangrijke dag voor Rotterdam, want Hugo Borst … vanavond speelt Sparta.
Daarnaast begint vandaag ook de week waarin we de geboortedag vieren van Rotterdams bekendste zoon: Desiderius Erasmus.
Erasmus zag hier 552 jaar geleden het levenslicht, geboren om zijn zicht lichtend te laten schijnen op mens en maatschappij. Zo schreef hij natuurlijk “Lof der Zotheid”. En 500 jaar geleden publiceerde hij de “Colloquia” – “Gesprekken”. Kritische dialogen, vaak over gevoelige onderwerpen, zonder blad voor de mond.
Kritisch. De dialoog. Geen blad voor de mond. Een Rotterdammer die dat stokje van Erasmus heeft overgenomen, is natuurlijk Hugo Borst – en dan vooral als je kijkt, Hugo, naar wat je allemaal hebt betekend voor het gesprek over de ouderenzorg. Voor hoe we in dit land omgaan met onze ouderen – onze vaders en moeders. Onze “pa’s en ma’s”.
De complete tekst kunt u hier downloaden

Waarna Hugo Borst zijn dankrede uitsprak:
“Dat in de Rotterdamse geschiedenis mijn naam vandaag mag schampen aan die van Desiderius Erasmus is eervol. Wat hadden mijn ouders dat leuk gevonden.
Als ongelovige sta ik ver van Erasmus af. Ik ben geen christen en ook geen filosoof, ik beheers geen Latijn, meer dan een havodiplomaatje zat er niet in.
Ja, wij delen het ambacht van het schrijverschap, Erasmus en ik, maar ik maak me geen illusies, deze jongen wordt over 500 jaar niet meer gelezen.
Tenzij, tenzij Louis van Gaal de tand des tijds doorstaat natuurlijk. Over hem schreef ik een boek. Het zal u niet verbazen dat Louis zelf denkt dat zijn naam over 500 jaar nog regelmatig opduikt en dat is te hopen, want dan zal een historicus herontdekken dat ik ontdekte dat er een bizarre band bestaat tussen jawel Louis van Gaal en Desiderius Erasmus. Het is een leuk weetje, nou leuk weetje, wel meer dan dat. Ik mag u dat niet onthouden. Maar heb even geduld, eerst even aandacht voor het volgende.
Als u denkt: wat ziet die Borst bleekjes, ik heb de afgelopen nachten in boeken van Erasmus zitten lezen. Dat is wel het minste wat een (aanstaande) gelauwerde kan doen als in het persbericht staat dat hij net als Erasmus geen blad voor de mond neemt en schatplichtig aan hem is wat betreft medeleven en beschaafd gedrag. Dat laatste is niet zo, ik verlies mezelf zo nu en dan.”
De complete tekst kunt u hier downloaden.

Lof Der Zotheid Optocht
Na de uitreiking van de Lof Der Zotheidspeld hebben enkele mensen de Lof der Zotheid-optocht van het stadhuis naar het literair café Huis Der Zotheid aan het Haringvliet 401 gewandeld. De route liep via het Museum R’dam, het standbeeld van Erasmus voor de Laurenskerk, het Erasmusmonument , de plek waar Erasmus geboren is, de Centrale Bibliotheek en het Lof Der Zotheid Monument op de Bgm van Walsumweg.
In het Huis Der Zotheid werden gepofte kastanjes gegeten en werd muziek gemaakt.
Org: Huis Lof der Zotheid.

Zaterdag 27 oktober
Human Library Erasmus Special
Voor de bibliotheek openging, stond het publiek al rijen dik te wachten om enkele ‘boeken’ voor een poosje te ‘lenen’. De ‘boeken’ waren mensen, die in het dagelijks leven niet snel worden aangesproken. Het ‘lenen’ was het persoonlijke gesprek dat door de bezoekers met deze mensen werd gevoerd. Het evenement was een groot succes: er vonden tientallen interessante gesprekken plaats. Verrassing: Hugo Borst was de mystery guest.
Org: Bibliotheek Rotterdam

Met Erasmus in mijn rugzak
Ook de lezing van student Job Zomerplaag (21) over zijn reis in de voetsporen van Erasmus door Europa werd druk bezocht. Hij bezocht twaalf steden waarin Erasmus leefde en ging op zoek naar de actualiteit van zijn gedachtegoed in onze tijd in een veranderend Europa.
Org: Bibliotheek Rotterdam.

Zondag 28 oktober
Lof Der Zotheid Voorleesmarathon
Op de vele activiteiten in het bijzonder diverse programma van het 3e Lof der Zotheidfestival kwam niet voldoende respons. Voor de Erasmusweek 2019 focust de organisatie op
1. de Erasmuswandeling die na de uitreiking van de Lof der Zotheidspeld bij het stadhuis begint;
2. de Voorleesmarathon, waarbij eenieder haar/zijn favoriete hoofdstuk uit de Lof de Zotheid kan voorlezen;
3. en de workshop Schrijven.
Organisatie: Huis der Zotheid.

Pedagogiek van de Hoop
Resultaten meten en kinderen labelen zijn zo belangrijk geworden in het onderwijs dat er soms weinig aandacht is voor het effect van hoop en optimisme. Dat zijn immers ook lastige, onmeetbare begrippen. Tijdens de lezing van het Huis van Erasmus op zondag 28 oktober werden ze concreet: wat kun je ermee en hoe?
‘Het is niet makkelijk om in deze tijd optimistisch te zijn’, vindt Micha de Winter, hoogleraar pedagogiek en de gastspreker van de dag. ‘Er komt zo veel negatief nieuws op ons af. Ook bij kinderen komt deze informatie bijna ongefilterd binnen via internet en sociale media.’ Het leren omgaan met al dit nieuws en met de ingewikkelde wereld waarin wij leven, is een taak van het onderwijs, vindt De Winter. “Ik geloof dat de rol van de opvoeder alleen maar belangrijker wordt. Niet alleen die van de leerkracht, maar ook die van de ouder en de volwassenen op bijvoorbeeld de sportclub en in de wijk.”
De complete tekst kunt u hier downloaden
Organisatie: Huis van Erasmus.

Dinsdag 30 oktober
Erasmus lunchconcert in Laurenskerk
Orgel: Hayo Boerema
m.m.v. Deborah Witteveen, saxofoon (i.s.m. Classic Young Masters)
— Orgel solo:
Johann Sebastian Bach (1685-1750): Praeludium et Fuga, BWV 545
— Orgel en sax:
Guy de Lioncourt (1885-1961): Clemens rector (uit: ‘Trois Mélodies Grégoriennes)
— Saxofoon solo:
Johann Sebastian Bach (1685-1750): Allemande (uit vioolpartita nr 2, BWV 1004)
— Orgel en sax:
Guy de Lioncourt (1885-1961): Puer Natus est (uit: ‘Trois Mélodies Grégoriennes)
— Saxofoon solo:
Johann Sebastian Bach (1685-1750): Courante (uit vioolpartita nr 2, BWV 1004)
— Orgel en sax:
Guy de Lioncourt (1885-1961): Pascha Nostrum (uit: ‘Trois Mélodies Grégoriennes)
— Orgel en sax:
Improvisatie
— Orgel solo:
Louis Vierne (1870-1937): Final (uit Symphonie I, op. 14)
Org: Laurenskerk.

Woensdag 31 oktober
Erasmuswandeling
De anderhalf uur durende wandeling van Het Gilde R’dam met een kleine groep geïnteresseerden leidde vanaf gebouw De Heuvel (Grote Kerkplein) langs alle belangrijke Erasmiana in de binnenstad naar de Erasmus Experience in de Bibliotheek (Hoogstraat).
Org: Het Gilde Rotterdam.

Donderdag 1 november
Erasmus voor de klas
Voor de 10e keer gingen de ruim 200 eersteklassers van het Erasmiaans Gymnasium terug naar hun basisschool om de groep-8-ers te vertellen over Erasmus. Op de basisscholen in en rond Rotterdam is de wereldberoemde filosoof en humanist Erasmus helaas geen onderdeel van het lesprogramma. Dankzij de eerstejaars van het EG leren jaarlijks zo’n 3.500 kinderen van 11 en 12 jaar Erasmus kennen. Na 10 jaar Erasmuslessen zijn dat er nu dus 35.000!!
De eersteklassers maken voor hun presentatie een ppp, waarvoor zij zich in het leven en denken van Erasmus moeten verdiepen. Dit is de reden dat het gymnasium dit project wil: elke eersteklasser kent de patroon van hun school niet!
Meer informatie kunt u hier downloaden.

Ter ere van dit lustrum sprak Erasmus de leerlingen voor vertrek toe.

De 30 eersteklassers die om een of andere reden niet met een presentatie naar hun basisschool konden, maakten met mw Ploeg van de Stg Erasmushuis Rdam een Erasmuswandeling.
Hier een ppp van één van de leerlingen en hier een verslag van de Erasmuswandeling.
Organisatie: Stichting Erasmushuis Rotterdam en Erasmiaans Gymnasium.

Zondag 4 november
Filosofie en islam
Spreker Gerko Tempelman nam een volle zaal op de 3e etage van de bibliotheek mee op reis door de geschiedenis van het Arabische Rijk en belichtte het ontstaan van wetenschap. In de 8e eeuw werd de islamitische filosofie en wetenschap via Spanje naar het intolerante en onverlichte Europa en zorgde zo voor de eerste aanzet van wetenschappelijk denken. Tempelman legde uit hoe dat in z’n werk ging en vooral: hoe Erasmus daarover schreef.
De volle zaal bewijst dat deze wereldreligie in de belangstelling staat.
Org: Bibliotheek Rotterdam.

Zondag 11 november
Presentatie 16e brievenboek van Erasmus
Brieven 2204 – 2356

Door het plotselinge overlijden van uitgever Willem Donker in oktober, werd de presentatie verplaatst van 28 oktober naar 11 november.
De correspondentie van Erasmus is een van de meest interessante briefwisselingen die de wereldliteratuur heeft voortgebracht.
Uitgeverij Donker te Rotterdam geeft sinds 2004 alle brieven van Erasmus uit. Met de in totaal 3141 brieven zijn 20 boeken (delen) voorzien.
De uitgever verrichtte dit werk samen met de Stichting ter bevordering van de uitgave van de volledige correspondentie van Desiderius Erasmus.
Voorzitter dan deze stichting is Steven Lamberts (tevens voorzitter Erasmus Comité).
In zijn testament heeft Willem Donker de uitgeversrechten bij zijn overlijden overgedragen aan de stichting.
De stichting heeft voldoende geld voor de uitgave van de 4 boeken die de laatste 759 brieven zullen bevatten. De boeken worden gefinancierd door allerlei fondsen (Stg Volkskracht, VSB en vele anderen), de gemeente Rotterdam en door onbekende weldoeners.
De vertaling van de laatste 4 boeken is gaande bij de diverse vertalers en loopt door tot begin 2020, waarna deze delen worden geproduceerd en uitgegeven door Uitgeverij Donker.
Org: Uitgeverij Donker.

Der Stein des Weisen

Het kunstwerk Der Stein des Weisen van kunstenaar Kathrin Schlegel is op 3 september jl. onthuld op het terrein van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).  Het monumentale buitenkunstwerk is gesitueerd in Park Noord op campus Woudestein. In dit hedendaags ensemble is de historische sokkel, die eeuwen het Erasmusbeeld van Hendrick de Keyser heeft gedragen, door de kunstenaar samengebracht met een monumentale RVS sculptuur. Het gepolijste oppervlak van de sculptuur, die qua vorm het midden houdt tussen een spreek- en gedachtewolk, reflecteert de toeschouwer en de omgeving. Het kunstwerk nodigt de toeschouwer uit om denkbeeldig in de voetstappen van Erasmus te treden, de gedachten van de filosoof te overdenken en zijn nalatenschap opnieuw te overwegen.
Bij de onthulling werd ook een publicatie gepresenteerd met teksten die ingaan op het ontstaansproces, de context en betekenis van het ensemble. Daarnaast is in de Erasmus Gallery een installatie en video-animatie te zien van kunstenaar Kathrin Schlegel.

 

Waar ik mij goed voel ben ik thuis

De Rotterdamse binnenstad is weer een spreuk (adagium) van Erasmus rijker!

In april is de spreuk op het Albeda College aan de Watermolenstraat geplaatst.

De Watermolenstraat loopt evenwijdig aan het spoor, nabij het Hofplein. Te bereiken via de Schiekade, rechtsaf Provenierstraat, linksaf Watermolenstraat, aan het eind met de bocht mee naar links. Vanuit de Schiestraat (2e straat achter het Weena, ook langs het spoor lopend) is de spreuk goed te zien. Hier is de foto gemaakt. De beste plek echter om deze spreuk te zien, is vanuit de trein, getuige deze tweet.

Zoals eerder gemeld, ijvert de gemeente om meer adagia (spreuken) van Erasmus in de binnenstad te plaatsen. Hoewel er vorig jaar niets geplaatst is, is er achter de schermen wel met enkele partijen onderhandeld. Dit gebeurde door medewerkers van het bedrijf The Mothership, dat ingehuurd is om te komen tot het plaatsen van adagia.

De onderhandelingen met de Chinese supermarkt Wah Nam Hong op de Kruiskade zijn helaas op niets uitgelopen. Het plan was om de spreuk op de muur van deze supermarkt (naast het wijkpark Het Oude Westen) ook in Chinese karakters te vermelden.

De besprekingen met de Erasmus Universiteit R’dam zijn weer hervat, na aanvankelijke afwijzing. Ook het Erasmiaans Gymnasium is geïnteresseerd. En sinds kort wordt ook met het Zadkine College gesproken over een adagium op de gevel van één van hun vestigingen.

Brandgrenssteen met spreuk van Erasmus

In 2011 werd de grote brandgrenssteen, met daarop de spreuk van Erasmus “Zoet is de oorlog totdat je hem proeft”, van het Kruisplein verplaatst naar het pleintje voor het Schielandshuis. De steen is onderdeel van het aangeven van de grens waarbinnen aan het begin van de Tweede Wereldoorlog vrijwel de gehele binnenstad werd verwoest. De steen moest wijken voor de bouw van het nieuwe Centraal Station en omgeving. In het Latijn luidt de tekst: Dulce bellum inexpertis.

Vorig jaar is de steen weer op zijn — min of meer — oorspronkelijke plek teruggeplaatst: op het pleintje tussen de Doelen en het woongebouw Calypso, tegenover het Kruisplein.

Ankertegels met pictogram Erasmus gevonden

Toen vorig jaar de herinrichting van het marktterrein op de Binnenrotte startte, bleken op een dag alle ankertegels met daarop een pictogram van Erasmus (ontwerp architect Adriaan Geuze) te zijn weggehaald. Aan deze ankertegels werden bij harde wind de marktkramen vastgebonden.

Het was niet eenvoudig om te achterhalen waar deze ankertegels beland waren, maar het is gelukt. Het zijn er 211 en ze liggen opgeslagen bij de Gemeentewerf Centrum. De roestvrijstalen platen meten 10 x 34 cm. Aan elk plaatje zit een blok beton vast, dat 31 cm hoog x 20,5 cm breed x 45 cm lang is. Voorlopig liggen ze daar goed, maar ze kunnen er niet nog jaren blijven liggen. Gemeentewerken hoopt dat er binnen een jaar een bestemming voor komt. Er is al geopperd om de ankertegels per opbod op een veiling te verkopen, waarbij de opbrengst ten goede kan komen aan Erasmus-activiteiten in de stad. Meer ideeën zijn welkom.

Erasmus: eerste bestseller auteur in de geschiedenis

Geri de Boer vertaalde Erasmus, de ster aan Gutenbergs firmament van Nina Burton uit het Zweeds naar het Nederlands.

Wat vindt u van het boek?
‘Ik ben er lyrisch over, het is een schitterend boek. Behalve de titel dan, die kan eenvoudiger… Verder is er bijna geen passage die ik niet leuk vind. De invalshoek van de mediarevolutie is nieuw voor mij en de schrijfstijl van Nina Burton is geweldig!’

Hoe is het boek opgebouwd?
‘Het boek geeft een beschrijving van het leven van Erasmus. Van zijn geboorte in Rotterdam tot de uitgebreide correspondenties in zijn latere leven met alle grote intellectuelen van zijn tijd zoals Thomas More, koning Jacobus IV van Schotland, koning Hendrik VIII van Engeland, hertog Karel (de latere keizer Karel V), paus Leo X (Giovanni de Medici) en Maarten Luther. Allemaal proberen ze hem aan hun kant te krijgen, want Erasmus was een beroemdheid.’

Hoe kwam dat?
‘Grotendeels doordat zijn gedachtegoed kon worden gedrukt en verspreid. De invloed van de boekdrukkunst is dan ook een belangrijk aspect in het boek. Bazel was het centrum daarvan, en dat is niet vreemd: het ligt ideaal voor de distributie via de Rijn. De verkoop verliep via colporteurs en boekenlijsten die werden bezorgd, en niet in de laatste plaats via de Frankfurter Buchmesse, die al sinds 1470 bestond.’

Erasmus stond aan de wieg van massamedia marketing …
‘Precies! Schrijvers en drukkers wilden niet alleen hun naam aan het werk toevoegen, maar ook hun beeltenis. Erasmus liet de grote kunstenaars van zijn tijd afbeeldingen maken voor zijn boek, van hem maar ook andersoortige illustraties. Denk aan Massys, Dürer en Holbein.’

Wat voor man was Erasmus?
‘Twee typerende voorbeelden: in mei 1524 stond er een legertje boeren voor de poorten van Bazel; op advies van Erasmus hoorde het stadsbestuur hen aan, en na een kalme discussie vertrokken ze weer. Tegen het eind van zijn leven krijgt Erasmus geld en aanbiedingen uit heel Europa om zich ergens te vestigen. Hij wijst ze allemaal af omdat hij zijn geestelijke  vrijheid niet wil verkopen.’

Waarom is dit boek relevant?
‘De schrijfster schetst interessante overeenkomsten tussen toen en nu: het begon met een mediarevolutie (toen de  boekdrukkunst, nu de digitale revolutie), daarna kwam er een informatie-explosie die gevolgen had voor onderwijs, wetenschap en cultuur. Het is te vergelijken met wat er nu in de wereld speelt.’

Leg uit…
‘Netwerken van internationale correspondenten bespraken/bespreken de actualiteit en publicatie van die commentaren beïnvloedde/ beïnvloedt het publieke leven: onlusten, intolerantie, vluchtelingenstromen, fanatici. Destijds schudde het humanisme – met de nadruk op tolerantie – op zijn grondvesten. Nu voeren we een vergelijkbare discussie over humaniteit.’

(noot: tekst overgenomen uit de maart & april editie van de Rotterdamse Kunst & Cultuur Krant)

www.goedeboekjes.nl

“Erasmus: eerste bestseller auteur in de geschiedenis” verder lezen

Erasmus: Pionier van Vredesopvoeding en een Cultuur van Vrede

Op 28 oktober 2017 hield professor Peter van der Dungen ter ere van de Erasmusweek een voordracht over Erasmus in het bibliotheektheater aan de Hoogstraat. De titel van de voordracht is tevens de kop van dit tekstje. Professor Van den Dungen was onder meer 25 jaar lang de coördinator van het Internationale Netwerk ‘Musea voor Vrede’.

De tekst van de voordracht is hier te downloaden.

Brieven van Erasmus: zevende (en laatste) deel verschenen

Erasmus was een verwoed briefschrijver, met contacten in heel Europa. Al tijdens zijn leven werden zijn brieven voortdurend gekopieerd, uitgegeven en gretig gelezen. Voor Erasmus was een goede brief een volmaakt vormgegeven geheel, steeds aangepast aan de omstandigheden en persoonlijkheid van de verzender en de ontvanger, en aan de beschreven gebeurtenissen.

Zo zien we hem zelf fraaie verhalen vertellen, scherp argumenteren, ongenadig schelden, welsprekend vleien, spotten of klagen. Bij alle variatie blijft hij de opvoeder en overtuigd humanist die zijn correspondenten het beste uit de oudheid voorhoudt, maar altijd in het licht van het christendom; de filoloog en tekstuitgever die de nieuwe wetenschap van taal en tekst verdedigt tegen de conservatieve theologen.
“Brieven van Erasmus: zevende (en laatste) deel verschenen” verder lezen

Brieven van Erasmus: Een schitterende inkijk in het leven van Desiderius Erasmus

Brieven is het slotdeel van de reeks Verzameld werk van Erasmus en is een prachtige uitgave. We krijgen een schitterende inkijk in het leven van Desiderius Erasmus (1466-1536), hoe hij werkte, hoe zijn netwerk was opgebouwd en hoe hij correspondeerde met alle groten der aarde in zijn tijd.

De eerste brief in de bundel is geschreven toen Erasmus achttien jaar was, is gericht aan een van zijn voogden en gaat over zorgen over zijn erfenis. De laatste brief van Erasmus is van twee weken voor zijn dood. Erasmus belooft er zijn vriend Goclenius te helpen bij een rechtszaak die tegen hem dreigde te worden aangespannen. Voor elke brief staat een toelichting en uitleg van Van Dam waardoor het heel gemakkelijk is om de brieven in Erasmus te plaatsen en volop te genieten van deze erudiete humanist. Brieven is een prachtig boek, heerlijk voor de komende donkere avonden in de winter. De Leeslub van Alles publiceert als voorpublicatie twee brieven uit de bundel: een brief aan Maarten Luther en een aan Thomas Moore, met telkens de uitleg van Harm-Jan van Dam erbij.

Tekst hier

Op zoek naar Erasmus

550 jaar na de geboorte van Desiderius Erasmus reisde EM-verslaggever en IBCoM-student Job Zomerplaag vorig jaar in Erasmus’ voetsporen door Europa. In het EM (Erasmus Magazine, een uitgave van de Erasmus Universiteit Rotterdam) waren Job’s omzwervingen te lezen in de verhalenserie ‘Op zoek naar Erasmus’, een zoektocht in het Europa van nu met Erasmus als een reisgids.

“Vanaf het moment dat ik naar Rotterdam verhuisde, kom ik de naam Erasmus vrijwel dagelijks tegen. Maar wat ik als 20-jarige student nou zou kunnen hebben aan de ideeën van een dode denker? Ik had geen flauw idee. Maar nu, na een reis langs twaalf steden waar Erasmus ooit heeft rondgelopen, heb ik hem gevonden. En wel in tientallen stukjes, die als verhalen verspreid liggen over het Europese continent.”
“Op zoek naar Erasmus” verder lezen