Nieuws Archief


Brieven van Erasmus: zevende (en laatste) deel verschenen

Erasmus was een verwoed briefschrijver, met contacten in heel Europa. Al tijdens zijn leven werden zijn brieven voortdurend gekopieerd, uitgegeven en gretig gelezen. Voor Erasmus was een goede brief een volmaakt vormgegeven geheel, steeds aangepast aan de omstandigheden en persoonlijkheid van de verzender en de ontvanger, en aan de beschreven gebeurtenissen.

Zo zien we hem zelf fraaie verhalen vertellen, scherp argumenteren, ongenadig schelden, welsprekend vleien, spotten of klagen. Bij alle variatie blijft hij de opvoeder en overtuigd humanist die zijn correspondenten het beste uit de oudheid voorhoudt, maar altijd in het licht van het christendom; de filoloog en tekstuitgever die de nieuwe wetenschap van taal en tekst verdedigt tegen de conservatieve theologen.

Uitgeverij Athenaeum, Polak & Van Gennep werkte de afgelopen jaren gestaag aan de publicatie van Erasmus’ verzamelde werk. Eerder verschenen Gesprekken (2001), Lof en blaam, beter bekend als Lof der Zotheid (2004), Opvoeding (2006), Verweerschriften (2007), Spreekwoorden – Adagia (2011) en Theologie (2015).
In oktober is het zevende deel van de serie: Brieven van Erasmus verschenen. De brieven in dit deel zijn gekozen, vertaald en toegelicht door Harm-Jan van Dam, jarenlang universitair hoofddocent Latijn aan de Vrije Universiteit. Hij vertaalde eerder Lof der Blaam (Zotheid).

De gevarieerde selectie brieven in deel zeven toont Erasmus’ vele contacten met de vorsten van zijn tijd, zijn felle pacifisme, groeiende afkeer van Luther en diens hervorming, vooruitstrevende opvattingen over geleerde vrouwen, en vaak polemische verdediging van zijn eigen werk; maar ook de liefde, zware reizen, vechtende vrouwen en blaasstenen komen te sprake.

De redactieraad voor het Verzameld werk van Erasmus bestond uit: Hans Trapman, Harm-Jan van Dam, Chris Heesakkers en Jeanine de Landtsheer.

ISBN 9789025307882; 454 pagina’s; € 35,00.
Te bestellen bij libris.nl. Ook als e-book voor € 17,99.

-------------------------------------------------------------------------------------

Brieven van Erasmus: Waarom het misging tussen de humanist en Luther

Het Reformatorisch Dagblad plaatste op 15 november een uitgebreide recensie door redacteur Maarten Stolk, waarin gefocust wordt op de vier brieven die Erasmus aan Maarten Luther schreef. Beide mannen waren vóór de hervorming van de kerk, maar de toon van hun briefwisseling werd steeds feller.

Alle brieven van Erasmus aan Luther die bewaard zijn gebleven, staan in het onlangs verschenen zevende en laatste deel van Erasmus’ ”Verzameld werk” (uitg. Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam). In de bundel zijn 122 brieven van deze Nederlandse christenhumanist opgenomen, geschreven tussen 1484 en 1536. Erasmus richtte ze aan gewone mensen, maar ook aan koningen, bisschoppen en geleerden.

Psalmcommentaar
De eerste brief van Erasmus aan Luther verscheen in 1519, bijna twee jaar nadat de Duitse monnik zijn 95 stellingen tegen de aflaathandel publiceerde. Erasmus had die stellingen aanvankelijk zonder enig commentaar toegevoegd aan een brief aan zijn vriend Thomas More. Erasmus hield zich nogal op de vlakte over de kerkhervormer uit Wittenberg, hoewel hij het in een aantal opzichten met hem eens was.
Meer tekst hier Op de site van het Reformatorisch Dagblad zijn ook de volgende voorgaande artikelen over Erasmus te vinden:
Waarom Erasmus tegen Luther streed (14-08-2015)
Erasmus over goede omgangsvormen (07-11-2013)
Spreekwoorden als spiegel (20-12-2011)
„Ach, ik, arme stakker” (14-11-2007)
Kiemen van vroomheid in jonge harten (13-09-2006)
Erasmus’ boek verslonden en verscheurd (13-02-2002)
Erasmus spreekt aan, al is hij wat bleek (19-02-2001)

-------------------------------------------------------------------------------------

Brieven van Erasmus: Een schitterende inkijk in het leven van Desiderius Erasmus

Brieven is het slotdeel van de reeks Verzameld werk van Erasmus en is een prachtige uitgave. We krijgen een schitterende inkijk in het leven van Desiderius Erasmus (1466-1536), hoe hij werkte, hoe zijn netwerk was opgebouwd en hoe hij correspondeerde met alle groten der aarde in zijn tijd.

De eerste brief in de bundel is geschreven toen Erasmus achttien jaar was, is gericht aan een van zijn voogden en gaat over zorgen over zijn erfenis. De laatste brief van Erasmus is van twee weken voor zijn dood. Erasmus belooft er zijn vriend Goclenius te helpen bij een rechtszaak die tegen hem dreigde te worden aangespannen. Voor elke brief staat een toelichting en uitleg van Van Dam waardoor het heel gemakkelijk is om de brieven in Erasmus te plaatsen en volop te genieten van deze erudiete humanist. Brieven is een prachtig boek, heerlijk voor de komende donkere avonden in de winter. De Leeslub van Alles publiceert als voorpublicatie twee brieven uit de bundel: een brief aan Maarten Luther en een aan Thomas Moore, met telkens de uitleg van Harm-Jan van Dam erbij.

Tekst hier

-------------------------------------------------------------------------------------

Boek “Steden van Erasmus”

Op 7 juni jl. is in Bibliotheek Rotterdam het boek Steden van Erasmus, de opmerkelijke rol van Rotterdam en Gouda in de Nederlandse Opstand gepresenteerd. Deze opstand vond plaats in de 16e eeuw. Aan de hand van historische feiten laat Feico Houweling zien hoe er in de Noordelijke Neder-landen werd omgegaan met godsdienst en tolerantie voordat het calvinisme kwam. Zijn conclusie: de werkelijke rol van steden als Rotterdam en Gouda is uit de Nederlandse geschiedenisboeken verdwenen. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan Theo Kemperman, directeur van de Stichting Bibliotheek Rotterdam.

Dit boek is nr.197 in de reeks Historische Publicaties Roterodamum. Bij Donner te koop voor € 17,95 en is te bestellen via bol.com.

-------------------------------------------------------------------------------------

Markering geboortehuis Erasmus onthuld
Op het Grotekerkplein te Rotterdam, rechts naast de Laurenskerk, heeft burgemeester Aboutalebeb op 28 oktober de markering onthuld van het geboortehuis van Erasmus. De onthulling viel samen met de viering van de 550e geboortedag van Erasmus.


Foto’s: Annemarie Ros

-------------------------------------------------------------------------------------

Programma Erasmusweek Rotterdam

Thema: “Vrede kun je leren”

Dinsdag 24 oktober
Erasmuswandelingen
van 10.00 – 12.00 u en van 13.30 – 15.30 u
Na vertoning van de dvd “De schaduw van Erasmus” wandeling door de binnenstad langs 8 locaties, inclusief bezoek aan de Erasmus Experience en Erasmuszaal + kluis in de bibliotheek.
Organisatie: Stichting Erasmushuis Rotterdam en Bibliotheek Rotterdam.
Locatie start en einde: Bibliotheek Rotterdam, Hoogstraat 110 / Binnenrotte, 3011 PV. Deelname: gratis.
Aanmelden (1e en 2e keus datum en tijd aub): stichting@erasmushuisrotterdam.nl

Erasmus lunchconcert in de Laurenskerk
Organist Hayo Boerema bespeelt het transeptorgel en Jelmer de Moed zijn klarinet.
Organisatie: Laurenskerk.
Tijd: 12.45 u.
Toegang vrij. Aanmelden is niet nodig.

Woensdag 25 oktober
Erasmuswandelingen
van 10.0 – 12.00 uur en van 13.30 – 15.30 uur
(voor onderdelen en organisatie: zie dinsdag)
Locatie start en einde: Bibliotheek Rotterdam, Hoogstraat 110 / Binnenrotte, 3011 PV.
Deelname: gratis.
Aanmelden (1e en 2e keus datum en tijd aub): stichting@erasmushuisrotterdam.nl

Donderdag 26 oktober
Erasmus voor de klas
Sinds 2008 gaan de 211 eersteklassers van het Erasmiaans Gymnasium om 12.00 uur terug naar hun oude basisschool om de groep-8-ers over Erasmus te vertellen. Op de basisscholen in en rond Rotterdam is de wereldberoemde filosoof en humanist Erasmus geen onderdeel van het lesprogramma. Dankzij de eerstejaars van het EG leren jaarlijks 3.500 kinderen van 11 en 12 jaar Erasmus kennen.
Organisatie: Stichting Erasmushuis Rotterdam en Erasmiaans Gymnasium.

Wie wil er niet gelukkig zijn?
Herman Pleij en Carrie Jansen bespreken geluk

Veel mensen doen tegenwoordig hun uiterste best om het ‘pure’ geluk te vinden, via cursussen, yogalessen of tijdens een vakantie of festival als ze even kunnen ontsnappen uit de dagelijkse drukte.

Is geluk iets individueels en maakbaars, iets van deze tijd? Of zit het diep in de mens verborgen om geluk altijd na te jagen?

Emeritus hoogleraar Herman Pleij neemt ons mee op reis naar het Nederland van vroeger, waarbij geluk niet altijd vanzelfsprekend (of gewoon?) was. Pleij heeft een bijzondere belangstelling voor cultuurhistorische achtergronden en de nationale identiteitsvorming. Heeft de mate van vrijheid invloed op een gelukkig leven of hoeft dat helemaal niet zo te zijn? Waren mannen vroeger gelukkiger dan vrouwen, omdat ze meer mogelijkheden en rechten hadden? Was de huisvrouw uit de jaren vijftig gelukkig met de komst van de wasmachine? Was er geluk te vinden in tijden van oorlog en onderdrukking en hoe zag het geluk er toen uit? Rotterdam is qua ‘geluk’ een bijzondere stad. Dit jaar bungelde de stad stijf onderaan op de lijst van Atlas van Gemeenten. 18 procent van de inwoners geeft aan zich ongelukkig te voelen. Maar met 180 nationaliteiten voelen veel mensen zich blijkbaar toch thuis in de dynamische havenstad.

Carrie Jansen, al jarenlang columniste van het AD en Meester in de rechten, weet als geen ander wat Rotterdammers bezighoudt en waar zij gelukkig van worden. Bovendien komt ze als advocate op voor mensen die voor het ongeluk geboren lijken of door een samenloop van omstandigheden tussen wal en schip geraken. Het geluk van de een kan ook de ellende van de ander betekenen. Is Rotterdam volgens haar een ongelukkige stad?

Herman en Carrie gaan onder leiding van moderator Jeroen Rozendaal en aan de hand van thema’s van Erasmus, het gesprek aan over vrijheid, gelijkheid, vriendschap en geschiedenis van geluk.

Vanwege haar verdiensten voor de stad Rotterdam en in lijn van het gedachtegoed van Erasmus, wordt morgen aan haar de Lof der Zotheidspeld uitgereikt.

Locatie: Bibliotheektheater, Hoogstraat 100, 3011 PV.
Tijd: 20.00 - 21.30 uur
Entree: €10,-; € 7,5 voor bibliotheekleden. Aanmelden: erasmusweek2017@gmail.com

Vrijdag 27 oktober
Erasmuswandeling
van 10.00 – 12.00 u
(voor onderdelen en organisatie: zie dinsdag)
Locatie start en einde: Bibliotheek Rotterdam, Hoogstraat 110 / Binnenrotte, 3011 PV. Deelname: gratis.
Aanmelden (1e en 2e keus datum en tijd aub): stichting@erasmushuisrotterdam.nl

Lof der Zotheidspeld
16.00 u: Uitreiking van de Lof der Zotheidspeld aan Carrie Jansen, sociaal advocaat, columniste en schrijfster, door Hugo de Jonge, wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg. De onderscheiding wordt toegekend aan iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor Rotterdam door (bij voorkeur op een luchtige manier) te werken in lijn met het gedachtegoed van Erasmus. Veel thema’s waarover Erasmus publiceerde zijn 500 jaar na dato nog zeer actueel. Denk aan zijn sterke pleidooi voor verdraagzaamheid en de vrijheid van meningsuiting, het belang van de dialoog en de rol van humor, spot en ironie daarbij. Maar ook de aandacht voor de positie van vrouwen en hun recht op intellectuele vorming: zijn pleidooien voor wellevendheid, innerlijke beschaving en verdraagzaamheid; aandacht voor educatie en belang van goed onderwijs; open staan voor anderen en de bereidheid om eigen standpunten te herzien.

Volgens het Comité Erasmus, Icoon van Rotterdam, sluiten de thema’s waar Erasmus over schreef bijzonder goed aan bij het werk van Carrie. Net als Erasmus neemt deze gezichtsbepalende Rotterdamse geen blad voor de mond, vooral als het gaat om zaken die zij ziet als onrecht, uitbuiting of andere misstanden. Ze durft zich - heel Rotterdams – nadrukkelijk uit te spreken.

Maar daar laat Carrie het niet bij. Ze is de personifiëring van het Rotterdamse adagium ‘geen woorden, maar daden’. Net als Erasmus heeft ze een scherp oog voor wat er in de samenleving speelt – en vooral ook wat eraan gedaan kan worden. Haar sociale bewogenheid en bevlogenheid komt naar voren in haar jarenlange inzet voor vrouwen, jongeren, kinderen en sociaal zwakkeren in de samenleving, zoals junks en prostituées. Sinds 2010 doet ze dat ook in haar werk als sociaal advocaat. Een echte voorvechtster, aldus het Comité Erasmus.

Voorafgaand aan de uitreiking geven leerlingen van de Augustinusschool, vreedzame school in het Oude Westen, een toelichting op het thema “Vrede kun je leren”. Ook historicus Bastiaan Rijpkema, universitair docent aan de Universiteit van Leiden en New Scientist Wetenschapstalent 2017, gaat op dit thema in.

Organisatie: Stichting Comité Erasmus – icoon van Rotterdam.
Locatie: Burgerzaal stadhuis, Coolsingel (inloop vanaf 15.30 u)
Entree gratis.
Aanmelden verplicht via erasmusweek2017@gmail.com

Lof der Zotheid festival
17.00 u: Opening van het festival bij het Lof der Zotheid monument aan de Bgm van Walsumweg.
Voordracht van de brief van Erasmus aan Thomas Moore van 9 juni 1508.
Waarna voordracht van de 2e Lof der Zotheidlezing, in het teken van Geweld Tegen Vrouwen. 18.00 – 18.30 u: Wandeling (250 mtr) van het monument naar het literaire café Huis de Zotheid, Haringvliet 401. Onder begeleiding van de Franse inplugged band Les Anchahuteurs uit Nantes.
18/30 – 20.00 u: Lof der Zotheid Diner (drie gangen / € 25 p.p.).
Tot 21.00 u: Concert door Les Anchahuteurs.
Meer info en aanmelden op www.lofderzotheidfestival.nl
Organisatie: Huis der Zotheid.

Zaterdag 28 oktober
Vrede kun je leren / Erasmus, de ‘uitvinder’ van een nieuw begrip van vrede
Dit jaar is het 500 jaar geleden dat de befaamde vredespublicatie van Erasmus, Klacht van de Vrede (Querela Pacis), verscheen. Daarin laat Erasmus Vrouwe Vrede te keer gaan tegen zich christelijk noemende volkeren die elkaar te vuur en te zwaard bestrijden, terwijl ze op het slagveld allemaal het Onze Vader bidden.

10.45 - 12.00 u: Lezing door prof. Peter van den Dungen (was 25 jaar algemeen coördinator van het Internationale Netwerk van Vredesmusea, dat van Guernica en Den Haag tot aan Hiroshima functioneert). In zijn lezing poneert Peter van den Dungen dat Erasmus de eerste was die de mensen in Europa een nieuw begrip van ‘vrede’ leerde. Tijdens de lezing zal ‘een’ Erasmus een soldaat uitbeelden die het Onze Vader bidt. Wat kan Rotterdam aan deze Klacht van Erasmus doen?

Van den Dungen nodigt uit om daarover in discussie te gaan.

Organisatie: Stichting Huis van Erasmus.
Locatie: Bibliotheektheater, Hoogstraat 100, 3011 PV.
Entree/deelname: gratis. Aanmelden verplicht (ook voor de gratis lunch van de Bibliotheek) via erasmusweek2017@gmail.com

Maak net als Erasmus je eigen boek
Van 12.00 – 16.30 u worden 4 workshops gegeven: Schrijf je verhaal, Durf te dichten, Leer fotograferen en Maak een kunstboek. Meer info op www.lofderzotheidfestival.nl
Organisatie: Huis der Zotheid.
Locatie: Haringvliet 401, 3011 ZP.
Deelname: € 5,00 per workshop.
Aanmelden: www.lofderzotheidfestival.nl

De belangrijkste voorwaarde voor geluk is dat je wilt zijn wat je bent
Van 12:00 tot 16:00 u wordt ter ere van de geboortedag van Erasmus een speciale editie van de Human Library in de Bibliotheek georganiseerd. In de Human Library worden geen boeken geleend, maar mensen. Interessante mensen die u in het dagelijkse leven misschien niet snel spreekt. Klopt het wat we denken op basis van de buitenkant van mensen wel met de werkelijkheid? Een vluchteling, een ex- crimineel, een transgender, een dakloze en bijna 28 andere 'boeken' zitten klaar om u hun levensverhaal te vertellen. Dit doen zij graag in een open gesprek waarin alles gevraagd en besproken kan worden. Ook gaan het boek en de lener met elkaar in gesprek naar aanleiding van een citaat van Erasmus.
Organisatie: Bibliotheek Rotterdam met samenwerkingspartner Martijn Bergsma.
Locatie: hal/foyer Bibliotheek, Hoogstraat 100.
Entree: gratis. Aanmelden: niet nodig.

Vrede kun je leren / Geweldloze communicatie
14.00 – 15.00 u: Lezing door en discussie met Jan van Koert, communicatie expert Vine Coaching.

Een paar maanden geleden verscheen Vrede kun je leren waarin de Vlaamse auteur David van Reybrouck (Congo) en Thomas d’Ansembourg (een Waalse autoriteit in geweldloze communicatie), uitleggen waarom zij geweldloze communicatie zien als belangrijk middel om vrede te bewerkstelligen. Jan van Koert geeft in een interactieve lezing praktijkvoorbeelden over geweldloze communicatie uit het Midden-Oosten en kringen van onderwijs, zorg en politie Rotterdam.

Organisatie: Stichting Comité Erasmus – icoon van Rotterdam.
Locatie: Bibliotheektheater
Entree: gratis. Aanmelden: reserveren@bibliotheek.rotterdam.nl

Lof der Zotheid festival
18.00 – 20.00 u: Lof der Zotheid Dichters Diner
Diverse dichters dragen tijdens het diner voor uit eigen werk. Het thema is Geweld Tegen Vrouwen.
20.00 – 21.00 u: Singer/songwriter Tobias Noë sluit af met Nederlandse protestliederen. Deelname: Alleen voor genodigden.

Zondag 29 oktober
Lof der Zotheid festival
12.00 u: Klassiek concert, van middeleeuws tot baroque met en mix van folk uit Zuid-Amerika en hedendaagse muziek.

Waarna van 13.00 – 18.00 u:
Voorleesmarathon van 68 hoofdstukken uit de Lof der Zotheid
68 Rotterdammers lezen één voor één hun favoriete hoofdstuk uit Erasmus’ hilarische, soms sarcastische meesterwerk voor. Tijdens de marathon worden illustraties van Hans Holbein de Jongere getoond die deze Duitse kunstenaar in 1509 speciaal voor Erasmus’ Lof der Zotheid maakte.

Wilt u ook een hoofdstuk voorlezen? Geef u dan snel op via www.lofderzotheidfestival.nl
Organisatie: Huis der Zotheid
Locatie: Haringvliet 401, 3011 ZP.
Entree/deelname: gratis. Aanmelden: www.lofderzotheidfestival.nl

Portret van Erasmus
Van 15.00 – 16.00 u neemt kunsthistoricus en museumdocent Hoo Man Chan u mee in de geschiedenis van de Europese beeldende kunst. In deze editie staat het verhaal achter het beroemde portret van Erasmus door Lucas Cranach uit 1530 - -- onderdeel van de vaste collectie van Museum Boijmans van Beuningen --- centraal.
Organisatie: Bibliotheek Rotterdam met Museum Boijmans van Beuningen.
Locatie: 4e etage Bibliotheek Rotterdam, Hoogstraat 110 / Binnenrotte.
Entree: gratis. Aanmelden niet nodig.

Presentatie 15e brievenboek van Erasmus
15.00 u: Ten huize van uitgever Willem Donker, Emmaplein 1 (alleen voor genodigden). Uitgeverij Ad. Donker, Rotterdam geeft sinds 2004 alle brieven van Erasmus uit. Met de in totaal 3141 brieven zijn 22 boeken (delen) voorzien. De uitgever verricht dit werk onder auspiciën van de Stichting ter bevordering van de uitgave van de volledige correspondentie van Desiderius Erasmus.
Tot nu toe zijn 14 boeken uitgegeven. Deze zijn gefinancierd door allerlei fondsen (Stg Volkskracht, VSB en vele anderen) en de gemeente Rotterdam. En de laatste paar boeken door onbekende weldoeners. Het werk heeft enige tijd stilgelegen, doch er is uit onverwachte hoek weer geld gedoneerd.

In dit 15e deel van de integrale uitgave van alle brieven van en aan Erasmus zijn de brieven opgenomen die in de eerste zeven maanden van 1529 werden geschreven. De belangrijkste gebeurtenis in dit jaar is zonder twijfel Erasmus’ verhuizing in april van Bazel naar Freiburg. De toegenomen spanningen tussen de evangelische meerderheid en de katholieke minderheid ontlaadden zich begin februari in een beeldenstorm, waarna de katholieke mis formeel werd afgeschaft. In zijn brieven aan Willibald Pirckheimer geeft Erasmus een uitvoerige beschrijving van de verslechterende toestand die hem definitief deed besluiten Bazel te verlaten. Ondanks de onrustige situatie in Bazel had Erasmus zijn werkzaamheden onverminderd voortgezet. Eind februari verscheen de tweede editie van Seneca met een uitgebreide opdrachtbrief aan Piotr Tomicki, bisschop van Krakau. In het najaar verschenen de Opera omnia (alle werken) van Augustinus in tien delen, opge-dragen aan de primaat van Spanje, Alfonso Fonseca. In de opdrachtbrief geeft Erasmus niet alleen een levendige beschrijving van Augustinus, maar ook van de problemen die hij in de loop der jaren bij het gereedmaken van de teksten was tegengekomen. Daarnaast verschenen er twee kleinere werken. De viuda christiana werd opgedragen aan de jonge weduwe Maria van Hongarije, die later als landvoogdes der Nederlanden Erasmus zou uitnodigen zich in zijn geboorteland te vestigen. Het tweede werk, de pueris instituendis, waarin Erasmus zijn pedagogische idealen uiteenzette, droeg hij op aan de jonge hertog Willem van Kleef. Voorts liet Erasmus een tweede editie van zijn Ciceronianus verschijnen waarin hij passages corrigeerde die in de eerste editie veel commotie teweeg hadden gebracht.

Ook persoonlijke twisten bleven Erasmus bezighouden. Begin 1529 laaide de controverse met Heinrich Eppendorf weer op. Erasmus en Eppendorf beschuldigden elkaar van het schenden van de overeenkomst die een jaar eerder na een heftig conflict was getekend. Meningsverschillen met Spaanse en Franse theologen (Luis Carvajal, Alberto Pio en Noël Béda) duurden onverminderd voort. Op 17 april werd Erasmus’ vriend Louis de Berquin op beschuldiging van ketterij na drie processen in Parijs terechtgesteld; deze executie wordt in de brieven 2158 en 2188 beschreven. De laatste brief in dit deel, brief 2203, vormt het voorwoord bij Erasmus’ Opus epistolarum, een uitgave van alle eerder verschenen brieven, aangevuld met meer dan vierhonderd nieuwe.

Brieven 2082 – 2203. Vertaald uit het Latijn. 344 blz. 246x169mm gebonden met stofomslag
Prijs: €39,50 ISBN: 97890 6100 733 3. Meer info: www.uitgeverijdonker.nl

-------------------------------------------------------------------------------------

Workshops filosofie en levenskunst ‘Houd jezelf scherp’

Op zondagmiddag filosoferen over belangrijke onderwerpen uit het dagelijkse leven: zoals liefde, vriendschap en werk.

Dr. Peter Harteloh (praktijkfilosoof) en dr. Jan de Bas (cultuurhistoricus) vertellen in een open gesprek over dagelijkse levensonderwerpen, zoals liefde, vriendschap en werk. Denk mee- én tegen tijdens deze inspirerende workshops. Het programma bestaat uit een pakkende inleiding, een open gesprek en creatieve opdrachten in een kleine groep. Elke editie is los te volgen.

1. Neem jezelf (niet) serieus
Bij levenskunst gaat het om de omgang met het zelf. Daarbij hoort ook zelfkritiek, mét humor. Erasmus levert in zijn werk kritiek op de maatschappij, maar hij doet aan ook aan zelfspot. Erasmus is een levenskunstenaar. We passen de Lof der zotheid en zelfkritiek toe op persoonlijke en actuele situaties.
15 oktober | 14:00 | Bibliotheek Rotterdam, 3e etage | v.a. €5,- | incl. koffie en thee | meer info

2. Je moet gewoon keuzes maken
De filosofie van de levenskunst bestaat uit een aantal bouwstenen. Eén ervan is keuzes maken. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Erasmus maakt in zijn werk keuzes en maakt stevige statements over vrijheid, verantwoordelijkheid en de vrije wil. We bespreken deze uitspraken en maken statements over onze eigen keuzes en overtuigingen.
12 november | 14:00 | Bibliotheek Rotterdam, 3e etage | v.a. €5,- | incl. koffie en thee | meer info

3. Kan ik een goed mens zijn?
Erasmus schrijft in zijn werk vaak over de juiste moraliteit. Ethiek en moraal zijn voor hem essentiële onderdelen van wat wij nu levenskunst noemen. Maar hoe gaan we daar nu mee om? Je schoenen zijn made- in-India, je kijkt niet meer op van akelige nieuwsberichten op je tijdlijn. Kan je in onze grote wereld wel ‘moreel juist’ leven? We analyseren ideeën van Erasmus en schrijven over ons eigen morele kompas.
10 december | 14:00 | Bibliotheek Rotterdam, 3e verdieping | v.a. €5,- | incl. koffie en thee | meer info

4. Erasmus & Alain de Botton over troost
Hoe oud filosofen ook zijn, wanneer ze ook geleefd mogen hebben, hun betekenis kan blijvend zijn. Kan filosofie ons troosten? Erasmus schreef over troost in diverse publicaties. Met 'De troost van de filosofie' bewijst Alain de Botton op originele wijze welke praktische steun de filosofie ons kan bieden. We bespreken filosofische troost.
21 januari | 14:00 | Bibliotheek Rotterdam, 3e etage | v.a. €5,- | incl. koffie en thee | meer info

5. Een socratisch gesprek
In de levensfilosofie is het zien van mogelijkheden een belangrijk thema voor de vorming van je eigen levenskunst. Een socratisch gesprek is daarbij een handig instrument. Dus: géén aannames hebben, het eigen oordeel uit te stellen, zélf denken en oprecht nieuwsgierig zijn naar wat je gesprekspartner te zeggen heeft. Op basis van een concrete situatie voeren we een socratisch gesprek.
11 februari | 14:00 | Bibliotheek Rotterdam, 3e etage | v.a. €5,- | incl. koffie en thee | meer info

6. Ik ben echt niet creatief
Wat is creatief denken? Creatief denken gaat simpelweg over vele mogelijkheden zien en die kunnen vertalen. Kunnen wij hierbij van Erasmus leren? De principes van creatief denken worden uitgelegd en toegepast in interactieve denkoefeningen.
11 maart | 14:00 | Bibliotheek Rotterdam, 3e etage | v.a. €5,- | incl. koffie en thee | meer info

7. Denkwandelen
Om te werken aan je eigen levenskunst is het goed om af en toe een filosofische wandeling te maken. Nadenken gaat soms gewoon beter als je loopt. Er zijn verschillende modellen denkwandelingen. We proberen er een paar uit, waarbij we citaten van Erasmus centraal stellen. Deze modellen kan je later zelf toepassen op je eigen filosofische ommetjes.
08 april | 14:00 | Bibliotheek Rotterdam, 3e etage | v.a. €5,- | incl. koffie en thee | meer info

Deze serie is mede mogelijk gemaakt door de Erasmus Experience en Filosofiegroep Rotterdam.

-------------------------------------------------------------------------------------

Weer 3.500 kinderen hebben Erasmus leren kennen
Het project “Erasmus voor de klas” met het Erasmiaans gymnasium, was voor de achtste keer een groot succes. Op donderdag 27 oktober gingen eersteklassers weer terug naar hun basisschool om daar aan de leerlingen van de groepen 8 uit te leggen waarom het belangrijk is dat zij zich in de ideeën van Erasmus gaan verdiepen. Het betrof dit jaar 210 leerlingen van 104 basisscholen in en rond Rotterdam, tot in Berkenwoude en Rijswijk toe. Dit jaar kregen zij Erasmusspellen mee om op de scholen achter te laten, zodat de kinderen van de groepen 8 dit met elkaar op school kunnen spelen. Hier volgen een power point presentatie, de tekst van een presentatie en een verslag van enkele eersteklassers van het gymnasium.

-------------------------------------------------------------------------------------

Opening Erasmus Experience door Koning Willem- Alexander

Op woensdag 28 september opende koning Willem-Alexander de ‘Erasmus Experience’ in de Rotterdamse Bibliotheek. Dit is een interactieve tentoonstelling over het wereldberoemde gedachtegoed van de Rotterdammer der Rotterdammers. Voor deze permanente, interactieve tentoonstelling vormt de collectie met ruim vijfduizend werken van de Rotterdamse humanist, priester en sociale criticaster Desiderius Erasmus de basis. Jong en oud kunnen tijdens de tentoonstelling hun mening over taal, religie, gedrag en humor aanscherpen aan de hand van Erasmus’ stellingen die vijf eeuwen geleden werden opgesteld maar nog steeds zeer actueel zijn.

Wie de tentoonstelling in Bibliotheek Rotterdam bezoekt, ervaart hoe bijzonder het werk en leven van Desiderius Erasmus (1466-1536) eigenlijk is. De bibliotheek beheert een enorme erfgoedcollectie van dertigduizend werken, waarvan ruim vijfduizend werken van Erasmus zijn. Deze vormen de basis van de fonkelnieuwe interactieve Erasmus Experience. Aan de hand van een speciaal polsbandje gaan bezoekers met Erasmus het gesprek aan over thema’s als geloof, gedrag en taal. Erasmus vond het belangrijk dat iedereen een mening had en dat deze meningen naast elkaar konden bestaan.

“Iedereen heeft weleens van Erasmus gehoord, maar weinigen weten eigenlijk wie hij was en wat hij in het leven belangrijk vond”, vertelt Djounie Anton, projectleider Erasmus Experience. “Door middel van verschillende technologische snufjes die in de interactieve tentoonstelling zijn verwerkt, hebben we Erasmus’ werk naar de 21e eeuw gehaald en kan iedere bezoeker van de bibliotheek met hem ‘spreken’. Opvallend is dat Erasmus’ gedachtegoed na meer dan vijfhonderd jaar nog steeds actueel is.”

De permanente interactieve tentoonstelling is vanaf woensdagmiddag 28 september voor iedereen gratis toegankelijk op de derde etage van Bibliotheek Rotterdam aan de Hoogstraat 110 in Rotterdam.
-------------------------------------------------------------------------------------

35 Erasmus-banieren op de Boompjeskade
Op woensdag 12 oktober zijn bij de Vlaggenparade aan de Boompjes (nabij oorlogsmonument De Boeg) 35 banieren met een spreuk van Erasmus gehezen. 34 banieren zijn qua vorm en grootte een voortzetting van de bestaande Vlaggenparade. De 35e, die hoger reikt dan alle andere, werd speciaal onthuld.

Aan de 34 baniermasten wapperen vijf verschillende spreuken, citaten en spreekwoorden van Erasmus:
1. De belangrijkste voorwaarde voor geluk is dat je wilt zijn wat je bent.
2. Ruimte scheidt de lichamen niet de geesten.
3. Jonge mensen zijn de hoop van een land.
4. Z’n eigen overtuiging eren zonder die van een ander te beledigen.
5. Heel de wereld is mijn vaderland.

De 35 Erasmusvlaggen benadrukken het feestelijke karakter van de Erasmusweek. De banieren zijn ontworpen door de Rotterdamse kunstproducent Mothership, dat kunstprojecten in de openbare ruimte begeleidt en produceert. Voor de teksten op de banieren is gebruik gemaakt van het speciale Erasmusfont (dat ook in Bazel wordt gebruikt).

De Vlaggenparade langs de Boompjeskade, vanaf 'de Boeg' aan de voet van de Erasmusbrug tot de verlengde Willemsbrug, is in 2015 grondig gerenoveerd om promotie van evenementen aan de Boompjes en Maasboulevard aantrekkelijker te maken. Met de vlaggen aan de baniermasten wordt iedere maand een bepaald cultureel, sportief of maatschappelijk evenement onder de aandacht gebracht.

-------------------------------------------------------------------------------------

Viering Erasmusweek vorig jaar oktober

Het thema van de Erasmusweek was "Waar geloof je in?".

Dr Adrie van der Laan, hoofd van het Erasmus Center Rotterdam, hield op 28 oktober een voordracht met als titel: "Waar geloofde Erasmus in?".

Precies 500 jaar geleden publiceerde Erasmus z’n magnum opus: zijn Latijnse vertaling van het Nieuwe Testament. Niet meer dan terecht dus dat het thema geloof centraal staat in dit Erasmusjaar. Dit roept wel de vraag op: Waar geloofde Erasmus zelf in? Op deze vraag is meer dan één antwoord mogelijk. Ik geef u er drie.

Klik hier voor de hele tekst van de voordracht.

De Lof der Zotheidspenning werd uitgereikt aan Henk Oosterling (Rotterdam, 1952). Oosterling verbleef begin jaren tachtig in Japan waar hij zich bekwaamde in kendo (Japans zwaardvechten), dat hij, terug in Rotterdam, ook aan anderen leerde. In 1985 behaalde hij zijn mastergraad filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Sindsdien levert Oosterling ontelbare bijdragen aan de Rotterdamse debatcultuur op het gebied van kunst, politiek, filosofie en de verbindingen daartussen. Die bijdragen aan de meningsvorming zijn inmiddels ook dienstbaar geworden aan de praktisch-politieke uitwerking van het toenmalige Pakt op Zuid, via het integrale model ‘Rotterdam Vakmanstad’. Hij was enige tijd werkzaam in het onderwijs en ontwikkelde een taallesmethode gericht op gastarbeiders. Ook ontwikkelde hij een ecologische methode voor Rotterdamse kinderboerderijen. Sinds 1990 is Oosterling als docent wijsbegeerte aan de EUR verbonden. In 1996 ontving hij voor zijn met een cum laude bekroonde proefschrift de onderzoeksprijs van deze universiteit. Oosterling groeide op in Rotterdam en woont al ruim 30 jaar op het Noordereiland. In 2008 ontving hij de Laurenspenning voor zijn verdiensten voor het maatschappelijke en culturele leven van de stad Rotterdam en daarbuiten.

Klik hier voor de hele tekst van het dankwoord.

-------------------------------------------------------------------------------------

Een hippe Erasmus?
Vijf derdejaars studenten van de opleiding Leisure Management aan de Willem de Kooning Academie zochten een opdrachtgever voor wie zij een innovatief concept wilden ontwikkelen door middel van onderzoek en conceptueel denken. Voor dit project ‘Leisure in vision’ kwamen zij er al snel achter dat hun interesses uitgaan naar de authenticiteit en identiteit van de stad Rotterdam. Na allerlei websites bezocht te hebben, kwamen zij bij onze website terecht. Daar vonden zij een connectie met onze stichting, omdat zij erg geïnspireerd raakten door de spreuken van Erasmus die bij het Centraal Station en Eendrachtsplein te vinden zijn. Zij vinden dat het oude Rotterdam niet goed zichtbaar is in het nieuwe, innovatieve Rotterdam. Deze historische gelaagdheid willen zij met hun Erasmusproject letterlijk boven water halen. Daarnaast willen zij met hun project ook concepten/problemen/wensen van onze kant ontwikkelen.

10 jaar geleden hebben zes studenten van de Hogeschool R’dam het winkelende publiek in de Koopgoot geënquêteerd. Dit was onderdeel van hun eindexamenproject “Een Erasmushuis in Rotterdam”. Hieruit bleek dat 90 % van de ondervraagden niet wist wie Erasmus was. Van de 10% die zei dat wel te weten, dacht 5 % dat hij de ontwerper van de Erasmusbrug was. Slechts 5% kon vertellen dat hij iets met vroeger, met filosofie, met humanisme, met wetenschap e.d. te maken had.

Het leek ons interessant om nu wederom te enquêteren om te weten te komen of onze inspanningen van de afgelopen 10 jaar geleid hebben tot een grotere bekendheid van Erasmus in Rotterdam. Dat vonden de vijf studenten ook. Maar na enkele gesprekken bleek dat een enquête een beetje mager was.

Het project bestaat nu uit de volgende ideeën/voorstellen:

1. Vergroten van de bekendheid/bewustwording van Erasmus middels een innovatief ontwerp “effe Erasmus bellen” dat op allerlei markante plekken en op festivals verricht kan worden.

2. Hier worden straatinterviews met “de Rotterdammers” aan gekoppeld, op plekken waar Erasmus zichtbaar is. Deze leiden tot een filmpje met gedachten van die Rotterdammers over Erasmus.

3. Daarnaast gaan zij enkele adagia ‘ver-hippen’, wat leidt tot een adagia-analyse die voor het vergroten van de bekendheid van Erasmus gebruikt kan worden.

Op 6 juli zullen de studenten dit project op de academie presenteren, middels een prototype van het concept “effe Erasmus bellen”, waarna het project aan onze stichting wordt overgedragen ter uitvoering --- al of niet met behulp van de vijf studenten.

aanvulling 25 augustus


De 5 studenten van de Willem de Kooning academie met hun opdrachtgeefster mw Gré Ploeg van de Stg Erasmushuis R’dam.

De presentatie op 6 juli bestond uit een conceptplan ‘Effe Erasmus bellen’ en een onderzoeksverslag. In het conceptplan hebben de studenten de oplossing voor het probleem dat Erasmus zo weinig be-kend is in Rotterdam, vanuit ‘de gouden cirkel methode’ benaderd:
WAAROM? Wij geloven in de kracht van Erasmus als icoon voor Rotterdam. Wij zijn ervan overtuigd dat zijn mentaliteit van waarde is voor de mentaliteit van de Rotterdammer van nu.
HOE? Erasmus terugbrengen in de stad op een toegankelijke manier, met een vleugje humor.
WAT? ”effe Erasmus bellen”.

Vervolgens zijn deze drie stellingen uitgebreid beschreven, in hoofdstukken als Trends en ont-wikkeling, de vorm (een telefooncel die door de binnenstad reist), de stakeholders, eventuele sponso-ren, marketing en communicatie (o.a. een documentaire met straatinterviews) en de doelstelling:
Bekendheid genereren van Erasmus bij ‘de Rotterdammer’ en zijn gedachtegoed overbrengen.
Het onderzoeksverslag bevat een probleemanalyse, een theoretisch kader (o.a. een SWOT-analyse =/ sterke en zwakke punten), de methode van onderzoek, interne en externe analyse en de resultaten van het e.e.a.

Eind augustus vindt een gesprek plaats met een docente van de minor Kunst & cultuur management van de academie, om het project naar een hoger level te brengen. Wellicht met dezelfde 5 studenten.

-------------------------------------------------------------------------------------

Tekst op sokkel Erasmus weer verguld

Het beeld van Erasmus, het oudste standbeeld van ons land, stamt uit 1622. Op twee zijden van de betonnen sokkel, waar het beeld op staat, staan prachtige teksten, ook uit 1622.

Tekst op sokkel / achterkant

Desiderius Erasmus
Geboren tot Rotterdam dan 28 octob. 1467.
Gestorven tot Bazel den 12 iulii 1536.
Met een houten pronk-beeld vereert 1549.
In een blauwarduin steenen verwisselt 1557.
Tselve van de spaniaarden ternedergeworpen 1572.
Sedert wederom in stand gebracht:
Eiindeliik van koper afgegoten en opgerecht 1622.
Om het bouw-vallig brug-gewelf
En breuk der voer-stut afgenomen 1674.
Is aldus herstelt 1677.
Als borgemeesteren waren
Balthasar Vebeecq. Dominicus Roosmalen.
Iacob de Brauw. Pieter de Mey.
Fabriicqmeesteren: Leon van Naarssen Barthol’ van den Veldt.

Tekst op sokkel / rechterkant

Hier rees die grote zon, en ging te Bazel onder:
De riiks stad eer’ en vier’ dien heilig in zijn graf:
Dit tweede leven geeft die ’t eerste leven gaf:
Maar ’t licht der talen, ’t zout der zeden.
’t Heerlijk wonder,
Waar met de liefde, en vrede, en God geleertheid praalt,
Word met geen graf geeerd, noch met geen beeld betaalt:
Dies moet hier ’t lucht gewelf ERASMUS over dekken,
Nadien geen mind’re plaats zijn tempel kan verstrekken.


Letters beeld Erasmus weer goud geschilderd
De teksten waren de laatste tijd moeilijk te lezen want het bladgoud van de letters was afgesleten. In juni zijn de letters weer voorzien van een laagje bladgoud. Specialist Arie Weeda is hier ruim twee weken op het Grotekerkplein mee bezig geweest.

Arie Weeda komt uit Ameide en heeft als een van de weinigen in ons land ervaring met de verwerking van bladgoud op beelden. Zo restaureerde hij in het verleden de plafonds van paleis Noordeinde en het beeld van Michiel de Ruijter.

De afgelopen weken kreeg Weeda veel reacties van zowel Rotterdammers als toeristen, tot uit Japan. Veel passanten zeiden dat ze het op prijs stellen dat de teksten op de sokkel van Erasmus weer goed te lezen zijn.

-------------------------------------------------------------------------------------

Bazel + Rotterdam: ERASMUS 2.0
Gymnasiasten uit Bazel en Rotterdam buigen zich over notities van Erasmus

In het kader van het Erasmusjaar 2016 heeft het Erasmiaans Gymnasium contact gezocht met het Bazelse Gymnasium Am Münsterplatz om een scholenuitwisseling te organiseren. Uitgangspunt was de leerlingen vertrouwd te maken met de denk- en werkwijze van Erasmus, de humanist die de twee steden met elkaar verbindt. Dit leidde tot het project Erasmus 2.0. In april kwamen hiervoor 13 leerlingen uit Bazel naar Rotterdam en eind augustus reisden 10 Erasmianen voor een tegenbezoek af naar Bazel. Sabine Accensi, docent Duits op het Erasmiaans gymnasium, doet verslag.

Erasmus 2.0
Dit jaar is het 500 jaar geleden dat Erasmus naar Bazel kwam om daar zijn Latijnse vertaling van het Nieuwe Testament te laten publiceren. Erasmus baseerde zijn vertaling niet op de toen gangbare Latijnse vertalingen maar op Griekse bronteksten. Hij ging letterlijk ad fontes (terug naar de bron). Het resultaat maakte veel kritische reacties los binnen de gevestigde orde, met name binnen de kerk. In de aantekeningen die hij tijdens het vertalen maakte, de zogenaamde annotationes, geeft hij inzicht in en uitleg over zijn werk- en denkwijze. De humanist verdedigt hiermee zijn vertaling en zijn manier van denken. Tijdens het project Erasmus 2.0 hebben de leerlingen een aantal tot nu onvertaalde annotationes in het Nederlands respectievelijk in het Duits vertaald en onderzocht.

Tijdens de eerste ontmoeting in Rotterdam hebben de leerlingen in workshops elkaars vertalingen in tweetallen vergeleken en besproken. Bijzonderheden en conclusies werden plenair gepresenteerd. De leerlingen constateerden met name dat vertalen nooit helemaal letterlijk mogelijk is en dat een bepaalde woordkeuze gelijk een interpretatie kan betekenen. Erasmus zoekt telkens weer naar woorden die het dichtst bij de oorspronkelijke teksten passen, ook als hij daarmee afwijkt van heersende opvattingen. Op 2 september jl. mochten de leerlingen de resultaten van hun onderzoek op de Schweizerische Lateintag in Bazel presenteren, waar gymnasiasten uit heel Zwitserland te gast waren.

Naast de vertaalworkshop bestond het programma zowel in Rotterdam als in Bazel uit verschillende activiteiten rond het thema Erasmus. Zo volgde na de ontvangst op het Rotterdamse stadhuis een Erasmus-wandeling onder leiding van onze leerlingen richting bibliotheek. Daar werden verschillende manuscripten uit de Erasmus-collectie getoond.

Ook in Bazel werd de groep feestelijk op het stadhuis ontvangen. Vervolgens waren een Erasmus-wandeling en een bezoek aan het papier- en boekdrukmuseum gepland. Verder werden de leerlingen rondgeleid door de Erasmustentoonstelling van het Historische Museum en door de Erasmus-collectie van de Universiteit Bazel.

Ondanks het intensieve programma bleef er genoeg tijd voor ontspanning. In Rotterdam fietsten de leerlingen samen door de stad, bezochten de markthal en maakten een rondvaart met de Spido. In Bazel speelde het informele programma zich gezien de zomerse temperaturen vooral langs en in (!) de Rijn af.

De leerlingen en begeleidende docenten van de twee scholen hebben Erasmus 2.0 als een geslaagd en leerzaam project ervaren. De komende weken zal dan ook aan weerszijde bekeken worden wat de mogelijkheden zijn voor een vervolg van deze uitwisseling. Het zou mooi zijn als de leerlingen van de twee gymnasia, in lijn met de idealen van Erasmus, over de grenzen heen met elkaar in gesprek kunnen blijven.-------------------------------------------------------------------------------------


Bloemen voor Erasmus
Op donderdag 27 oktober plaatsten de Vrienden van de Stichting Erasmushuis Rotterdam een bloemstuk op de namaak sokkel naast de Markthal, met als afzender “Ter ere van Desiderius Erasmus, 550 jaar geleden in Rotterdam geboren.” Op de bloempot staat een uitspraak van Erasmus (uit zijn Lof der Zotheid): Wat is dwazer dan in brons vereeuwigd op de markt te willen pronken. En dat is juist hèm overkomen: van 1622 tot 1940 stond zijn bronzen standbeeld daar (op de voormalige Groote Markt) te pronken! Meer info hier.
-------------------------------------------------------------------------------------

Erasmus in 1956
Vorige maand schonk een attente Rotterdamse ons een ingelijste ansichtkaart van de Coolsingel uit 1956. Het standbeeld van Erasmus staat daar prominent op, destijds voor de toenmalige HBU (nu Deutsche bank). Dit gebouw is niet op de foto te zien. Het gebouw met de rij zonneschermen is het voormalige gebouw van C&A. Vervolgens zien we het Beursgebouw en het stadhuis. In 1964 moest Erasmus’ beeld wijken voor de aanleg van de metro en staat sindsdien dus op het Grotekerkplein.-------------------------------------------------------------------------------------

De knipoog van Erasmus

Onlangs is een alleraardigst kinderboekje over Erasmus verschenen. Het is ‘een zilveren boekje’ in de serie Hollandse Helden van uitgeverij Rubenstein te Amsterdam. Schrijver Ton van Reen maakt via een basisschool-leerlinge op begrijpelijke wijze duidelijk wat Erasmus dacht en deed en in welke tijd hij leefde. De fraaie illustraties zijn van Emanuel Wiemans. Een mooi boekje! De prijs is € 4,95 is is te bestellen via
hollandseheldenboekjes.nl


-------------------------------------------------------------------------------------

Lezing bgm Aboutaleb in Gouda: Erasmus en de islam

In het kader van het Erasmusjaar 2016 organiseert Museum Gouda van 6 februari tot 26 juni 2016 een grote tentoonstelling over Erasmus. Als onderdeel van deze tentoonstelling zijn zeven Erasmuslezingen georganiseerd. Op 26 mei hield Ahmed Aboutaleb een lezing over 'Erasmus en de Islam". De tekst van deze Erasmuslezing is hier te downloaden. Een videoverslag van de lezing is hier te bekijken.

-------------------------------------------------------------------------------------

Erasmus wijst de weg in wereld vol geweld

Het onderstaande verscheen in een artikel in Trouw van 2 januari 2016 en is geschreven door Leonie Breebaart. Klik hier om het volledige te lezen via blendle.nl.

“Niet dat ik het altijd eens ben met Erasmus”, zegt Denker des Vaderlands Marli Huijer, “maar hij zou het Nederlandse voorzitterschap kunnen inspireren. Desiderius Erasmus (1466 – 1536) is een echte grootheid van Nederlandse bodem. Het is ongelooflijk hoeveel invloed zijn humanistische geschriften al in de 16e eeuw hadden, een tijd dat Europa door godsdienstoorlogen werd verscheurd. Zijn ‘Lof der zotheid’ werd overal vertaald net als zijn ‘Klacht van de vrede’. Juist dit boek is nu weer heel actueel. Want nu ook Europa wordt bedreigd door nóg meer aanslagen, groeit de behoefte wraak met wraak te vergelden. Dat zag je na 9/11 in de VS ook al gebeuren. Maar wie kritiek heeft op de retoriek van vergelding, krijgt zelf haat over zich heen. Dat overkwam David van Reybrouck nadat hij premier Hollande van Frankrijk had verweten na de aanslagen in Parijs het woord ‘oorlog’ in de mond te nemen – een term die Mark Rutte van hem overnam. Nederland zou ‘in oorlog’ zijn met de terroristen.

-------------------------------------------------------------------------------------

Woensdag 28 september
Erasmus Experience geopend
door koning Willem-Alexander. Alle informatie over deze prachtige interactieve tentoonstelling (voorlopig nog gratis te bezoeken) vindt u op: www.erasmushoudtjescherp.nl

Programma Erasmusweek

Zondag 23 oktober
Het wereldmuseum organiseert voor de Erasmusweek een bijeenkomst met als titel
Waar geloof je in?
waarin dialoog en uitwisseling centraal staan. De middag begint met een rondleiding langs objecten uit spirituele en religieuze tradities van niet-westerse samenlevingen, zoals Azië en Afrika.

Hoewel afkomstig uit verre streken, raken zij aan thema’s van Erasmus. Aansluitend treden de deelnemers over deze thema’s met elkaar in gesprek. Deze dialoog wordt geleid door drs Irene Smit, bestuurslid van het Comité Erasmus R’dam. Locatie: Wereldmuseum Rotterdam, Willemskade 25.

Tijd: 13.30 – 15.30 uur / inloop vanaf 13.00 uur.

Deelname aan de rondleiding en dialoog is gratis; wel is een entreebewijs van het Wereldmuseum nodig. Houders van Museumkaart of Rotterdampas hebben gratis toegang tot het museum.

Aan deze middag kunnen rond de 15 personen deelnemen; helaas zijn de gebruikte ruimtes niet rostoeltoegankelijk.

Meer informatie en aanmelden bij pkanhai@wereldmuseum.nl of 010 270 71 90.

Dinsdag 25 oktober
Presentatie van het Erasmusspel ‘Switch’
Een spel voor kinderen van 10 tot 14 jaar. Met het spel beleven kinderen hoe anderen én zijzelf zouden reageren op bepaalde situaties, zoals pesten. Samen komen ze erachter wat de beste keuze is. Winnen kan alleen als je je verplaatst in de ander. Dit past bij Erasmus: hij dacht altijd eerst hoe anderen erover zouden denken voordat hij een standpunt innam. Deze game laat de spelertjes op een actieve en speelse manier zelf Erasmus’ gedachtegoed beleven om hen zo te laten beseffen dat de waarden van Erasmus ook waardevol zijn voor wie nu leeft. Trefwoorden zijn dialoog, evenwicht, kennis en humor rondom de thema’s taal, gedrag en geloof.

Aansluitend een
Kinderconferentie
met colleges aan leerlingen van 5 basisscholen door wetenschappers van diverse faculteiten van de Erasmus Universiteit Rotterdam en het 50-jarig Medisch Centrum Rotterdam. De deelnemertjes ontvangen na afloop een Erasmusspel.

Het spel zal vanaf 26 oktober te koop zijn in Bibliotheek Rotterdam (beschikbaar in Nederlands en Engels).

Locatie: Erasmus Medisch Centrum, Wytemaweg 80 (ingang Eramus MC – Sophia) Tijd: 13.30 – 15.30 uur. Dit is een besloten evenement.

Woensdag 26 oktober
Rondleiding door de Erasmuszaal en de kluis met de Erasmuscollectie
5.000 boeken door en over Erasmus, de grootste en vermaardste collectie Erasmusboeken ter wereld. Gids is Adrie van der Laan, beheerder Erasmuscollectie.
Locatie: Bibliotheek Rotterdam, Hoogstraat 100, 3011 PV --- 3e verdieping.
Tijden: om 10.15 u, 11.00 u, en 11.45 u.
Deelname is vrij. Aanmelden via reserveren@bibliotheek.rotterdam.nl (1e en 2e voorkeurstijd vermelden). Maximaal 15 personen per groep.

Woensdag 26 oktober
Muziek uit de tijd van Erasmus
door Hayo Boerema (orgel) en het Laurens Bachcollegium.
Locatie: Laurenskerk, Grotekerkplein
Tijd: van 12.45 – 13.30 uur
Toegang vrij.

Donderdag 27 oktober
3.500 kinderen leren Erasmus kennen
Voor de 8e keer gaan 208 eersteklassers van het Erasmiaans Gymnasium naar hun voormalige basisscholen in en rond Rotterdam om aan de groepen 8 over Erasmus te vertellen en waarom het belangrijk is dat iedereen zich verdiept in zijn gedachtegoed.
Meer info: Gré Ploeg, stichting@erasmushuisrotterdam.nl

Vrijdag 28 oktober
Onthulling markering locatie geboortehuis van Erasmus
In oktober 2014 heeft het Comité Erasmus Rotterdam een prijsvraag uitgeschreven voor een marke-ring van de locatie waar Erasmus geboren is. Een markering die recht doet aan de meest prominente Rotterdammer ter wereld. In april vorig jaar koos een jury uit meer dan 50 ontwerpen dat van een nagemaakte vrijstaande façade van het geboortehuis met daarop het portret van Erasmus, geheel in majolica-tegeltjes. Naarmate men dichterbij komt, vervaagt het portret en blijkt het te zijn opgebouwd uit door Erasmus geschreven Adagia (spreuken).meer info op de website van Omrop Fryslan

Programma onthulling

15.30 uur: Ontvangst op het Grotekerkplein bij het beeld van Erasmus van Hendrick de Keyser, gegoten in 1662. Middeleeuwse muziek door De Blauwe Schuyt m.m.v. Circus Rotjeknor. Torenmuziek (carillon en koperblazers) vanaf de Laurenskerk.

16.00 uur: Welkom door mevrouw Jantje Steenhuis, bestuurslid Comité Erasmus en Stadsarchivaris Rotterdam. Teksten van Erasmus door leerlingen van het Erasmiaans Gymnasium. Toelichting op de prijsvraag en het gekozen ontwerp door de heer Ron Voskuilen, lid van de jury en directeur Rotterdam Partners.

16.15 uur: Openingshandeling door burgemeester Ahmed Aboutaleb en Steven Lamberts, voorzitter Comité Erasmus. Toespraak door burgemeester Aboutaleb over de actualiteit van het gedachtegoed van Desiderius Erasmus Roterodamus. Torenmuziek

16.30 uur: Terug langs het beeld van Erasmus richting Coolsingel

17.00 uur: Inloop Stadhuis

Meer info hier
Locatie: Grotekerkplein naast de Laurenskerk (2e hofje).
Tijd: 16.00 uur.
Aanmelden via erasmusweek2016@gmail.com

Lof der Zotheidlezing ”Waar geloofde Erasmus in?”
door drs Adrie van der Laan, hoofd Erasmus Center in Bibliotheek Rotterdam met
uitreiking van de Lof der Zotheidsspeld
aan Henk Oosterling door burgemeester Ahmed Aboutaleb.

Henk Oosterling (Rotterdam,1952) verbleef begin jaren tachtig in Japan waar hij zich bekwaamde in kendo (Japans zwaardvechten), dat hij, terug in Rotterdam, ook aan anderen leerde. In 1985 behaalde hij zijn mastergraad filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Sindsdien levert Oosterling ontelbare bijdragen aan de Rotterdamse debatcultuur op het gebied van kunst, politiek, filosofie en de verbindingen daartussen. Die bijdragen aan de meningsvorming zijn inmiddels ook dienstbaar geworden aan de praktisch-politieke uitwerking van het toenmalige Pakt op Zuid, via het integrale model ‘Rotterdam Vakmanstad’: educatie en vorming van kinderen in Rotterdam-Zuid, waarbij tolerantie en verdraagzaamheid centraal staan.

Hij was enige tijd werkzaam in het onderwijs en ontwikkelde een taallesmethode gericht op gastarbeiders. Ook ontwikkelde hij een ecologische methode voor Rotterdamse kinderboerderijen. Sinds 1990 is Oosterling als docent wijsbegeerte aan de EUR verbonden. In 1996 ontving hij voor zijn met een cum laude bekroonde proefschrift de onderzoeksprijs van deze universiteit.

Oosterling groeide op in Rotterdam en woont al ruim 30 jaar op het Noordereiland. Op geheel eigen ‘Rotterdamse’ wijze draagt Oosterling zijn boodschap uit richting een groot publiek.

In 2008 ontving hij de Laurenspenning voor zijn verdiensten voor het maatschappelijke en culturele leven van de stad Rotterdam en daarbuiten.

Hij probeert er nu voor te zorgen dat Rotterdamse jongeren een echt vak leren. Zodat ze opgroeien tot verantwoordelijke ‘eco-sociale burgers’. Oosterling: “Tegen een muur oplopen? Ik loop er dwars doorheen.” Locatie: Burgerzaal stadhuis, Coolsingel 10, 3011 AD17.00 uur: Inloop stadhuis

17.15 uur: Opening door de heer Steven Lamberts, voorzitter van het Comité Erasmus.
Lezing ‘Waar geloofde Erasmus in?’door de heer Adrie van der Laan, conservator erfgoedcollectie Bibliotheek Rotterdam.
Stadsdichter Hester Kribbe leest het gedicht ‘Erasmus aan zee’.
Uitreiking Lof der Zotheidsspeld en de Pierre Bayle-cheque aan de heer Henk Oosterling door burgemeester Aboutaleb.

18.15 uur: Informeel samenzijn. We heffen het glas op de nieuwe spelddrager Henk Oosterling.

De uitnodiging is