Erasmushuis


Het onbezoldigde bestuur van de Stichting Erasmushuis Rotterdam wordt gevormd door:

B.M.M. Ploeg
voorzitter
Communicatie en promotie stedenbouwkundige projecten, dienst Stadsontwikkeling Rotterdam (1979 – 2000), projectleider Ontwikkelingsbedrijf gemeente Rotterdam o.a. project Erasmushuis Rotterdam (2000 – 2009)

D.B. Dubois
secretaris/penningmeester
Uitgeverij Dubois: publicatie: Wittebrood in rode wijn – leven en eten van Desiderius Erasmus, Rotterdam 2007

L.L.E. Schlüter
bestuurslid
Voormalig medewerker Huygens Instituut van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (1979- 2006). Dankzij haar werkzaamheden voor de uitgave van de Opera Omnia Erasmi, promoveerde zij op Erasmus’ colloquium Het goddelijk festijn (1995). In deze samenspraak bezoekt en bespreekt een aantal humanisten een ideale (utopische) woon- en werkomgeving. Zij publiceerde tevens brochures en artikelen over Erasmus.